Activitățile pe care departamentul HR trebuie să le acopere cu succes

Activitățile pe care departamentul HR trebuie să le acopere cu succes

18.01.2021

Departamentul HR reprezintă o parte esențială a companiei, iar domeniul de activitate a specialiștilor HR nu se reduce doar la recrutare sau asigurarea proceselor administrative. Steve Wynn, CEO la Wynn Resorts Limited descrie rolul departamentului HR în următorul mod: “HR nu este doar un departement sau un proces, derularea căruia îl asigură compania și specialiștii tăi, HR este factorul care asigură activitatea companiei tale”. În acest articol descriem principalele funcții ale departamentului HR și principalele procese pe care ar trebui să le asigure specialiștii din acest departament.

Vom analiza activitățile departamentul HR pe 2 direcții mari, prezentate în schema de mai jos.

1. Activitățile departamentului HR în procesul de organizare HR

1. Recrutarea și selecția.În această fază activitățile specialiștilor HR implică postarea anunțurilor pe site-urile specializate, căutarea candidaților pe rețelele sociale precum LinkedIn, încurajarea angajaților actuali să recomande potențiali candidați. După finalizarea procesului de căutare a candidaților, începe selecția. Specialiștii HR organizează interviuri de angajare și analizează fiecare candidat. Ulterior, se vor selecta candidații potriviți și anume ei vor fi angajați în companie.

Deși recrutarea și selecția sunt procese complexe și importante pentru compania ta, este important ca departamentul tău de HR să nu neglijeze și celelalte activități. Conform unui studiu realizat de către Totaljobs, majoritatea departamentelor HR eficiente alocă circa 20% din timpul de lucru pentru activitățile de recrutare și selecție. Această pondere este constituită din 6,4% din timp alocat pentru căutarea candidaților și 15,3% din timp pentru selecția candidaților. Restul timpului (80%) este distribuit pentru celelalte activități, prezentate în continuare.

2. Dezvoltarea angajaților cuprinde toate activitățile de instruire și învățare a angajaților. Conform Gallup, companiile care investesc în învățarea și dezvoltarea angajaților obțin profituri cu 11% mai mari decât companiile care nu fac acest lucru. În acest sens, departamentul HR ar trebui să promoveze o politică internă bazată pe învățare continuă. O practică eficientă utilizată de mulți specialiști HR este crearea planurilor individuale de studii, cu time-line-uri și obiective clare și măsurabile. Mai jos vezi atașat un exemplu a unui plan de studii pentru dezvoltarea angajaților.

Acesta este un exemplu de planificare simplă a procesului de învățare. Această abordare permite stabilirea scopurilor și a acțiunilor care trebuiesc realizate pentru a obține anumite rezultate.

3. Motivarea. Conform studiului Paycor, angajații motivați sunt cu 60% mai predispuși să rămână în companie decât angajații care nu sunt motivați, sau sunt motivați insuficient. Reieșind din aceasta, departamentului HR îi revine un rol foarte important – cel de motivare a angajaților. Este important ca profesioniștii HR din compania ta să țină mâna pe puls în relația cu fiecare angajat. Acest lucru poate fi făcut prin chestionarea regulată a angajaților în privința aspectelor de lucru. Astfel, specialiștii HR vor obține în continuu informații actualizate despre nivelul de satisfacție a angajaților referitor la fiecare aspect în parte.

Totodată, este important să nu neglijezi și abordarea individuală a angajaților. Este recomandat ca pe lângă instrumentele de motivare colectivă, specialiștii HR din compania ta să găsească abordare individuală pentru fiecare angajat. Sunt binevenite ședințele individuale cu angajații. În cadrul acestor ședințe, într-un mod deschis și nonformal, se va discuta starea emoțională a fiecărui angajat și problemele cu care acesta se confruntă.  Astfel, vei putea preveni anumite probleme precum lipsa de motivație, burnout. Totodată, prin intermediul ședințelor individuale vei putea identifica instrumente de motivație individuală, potrivite pentru fiecare angajat în parte.

4. Evaluarea.
Această funcție a departamentului HR este strâns legată de funcția de dezvoltare. Evaluarea periodică și regulată a angajaților îți permite să urmărești cum evoluează abilitățile acestora și care ar fi direcțiile de dezvoltare pe viitor. O abordare eficientă care îți permite să asiguri o evidență calitativă a procesului de evaluare este documentarea fiecărei evaluări în parte. Pentru a face acest lucru specialiștii HR vor folosi un model tipizat de evaluare a angajaților. Am pregătit un exemplu de fișă de evaluare, îl poți descărca aici. Această fișă va fi completată la fiecare evaluare a fiecărui angajat, astfel vei putea urmări calitatea procesului de dezvoltare a angajaților.

Activitățile departamentului HR în procesul de creare și dezvoltare a brandului de angajator

1. Cultura organizațională.

Cultura organizațională joacă un rol vital în succesul unei companii. Prin urmare, departamentul HR din compania ta ar trebui să încurajeze o cultură organizațională de înaltă performanță. Specialiștii Resurse Umane ar trebuie să asigure plasarea culturii organizaționale în centrul priorităților pe care le are compania. Iată care sunt aspectele pe care trebuie să le asigure departamentul tău de HR pentru a promova o cultură organizațională corespunzătoare:

 • Consolidarea valorilor organizaționale;
 • Asigurarea faptului că etica organizațională este definită, înțeleasă și respectată de către angajații companiei;
 • Crearea și menținerea canalelor de comunicare bidirecționale și a canalelor de feedback;
 • Definirea rolurilor și a responsabilităților din cadrul companiei;
 • Asigurarea procesului de învățare și formare continuă;
 • Implementarea și aplicarea sistemelor de recompense și recunoaștere;
 • Promovarea unui model de lucru intern bazat pe principiu de lucru client intern – furnizor intern.

2. Comunicare, relaționarea și consilierea.

În mediul actual de afaceri, comunicarea, relaționarea și consilierea a devenit o responsabilitate foarte importantă a departamentului HR. Consilierea joacă un rol vital în diferite aspecte ale gestionării resurselor umane, cum ar fi planificarea și dezvoltarea carierei, managementul performanței, gestionarea stresului și a altor aspecte care pot afecta angajații emoțional. Consilierea, comunicarea și relaționarea are o aplicație foarte largă atât în contextul organizațional, cât și în afara acestuia.
Pentru a organiza un proces eficient de comunicare, relaționare și consiliere, departamentul HR din compania ta trebuie să parcurgă 3 etape:

 • Crearea rapoartelor relaționale.
  Construirea raporturilor relațional este esențială pentru orice rezultat eficient al consilierii. În această fază, departamentul HR încearcă să stabilească între angajați relații de acceptare, sprijin, ajutor reciproc, înțelegere și mutualitate.
 • Explorare.
  În faza de explorare, pe lângă acceptarea angajaților, ascultarea lor și stabilirea unei relații deschise, departamentul HR încearcă să ajute angajații să-și înțeleagă propriile puncte forte, puncte slabe, probleme și nevoi situaționale.
 • Planificarea acțiunilor.
  În etapa de planificare a acțiunilor, consilierul și angajatul se antrenează în comun sau planifică pași specifici de acțiune pentru dezvoltarea angajatului.

Citește și: Tentințe în HR pentru anul 2021

3. Crearea sistemului de HR.

Referitor la această funcție, scopul departamentului tău HR este de a crea și consolida procedurile și procesele din compania ta. Pentru a crea un sistem HR eficient, este important ca specialiștii din departamentul HR să proiecteze nevoile specifice și critice pentru compania ta. Crearea unui sistem HR presupune parcurgerea mai multor etape. Mai jos descriem cele mai importante etape în crearea unui sistem HR:

 • Identifică nevoile sistemului HR.
  Un departament de resurse umane poate gestiona o mare varietate de sarcini. Este considerat că principala sarcină a departamentului HR este de a gestiona toate politicile și procesele legate de angajați. Această sarcină include angajarea și eliberarea angajaților, provocări disciplinare și gestiunea politicilor companiei. Astfel, înainte de a crea sistemul HR din compania ta, stabilește necesitățile exacte și sarcinile concrete pe care le va avea acest departament.
 • Atribuie sarcini.
  După ce ai stabilit ce responsabilități va avea departamentul HR, ar fi bine să deleghezi aceste responsabilități pentru fiecare post / specialist din departamentul HR. Este recomandat să faci acest lucru cu Directorul Departamentului HR. Examinați fiecare sarcină, stabiliți cărui angajat din department va aparține fiecare sarcină și cât de mult timp va consuma. Aceasta abordare va arăta dacă sarcinile pe care și le propune departamentul HR pot fi realizate în mod fezabil.
 • Stabilește proceduri și politici.
  Pentru fiecare sarcină alocată departamentului HR va exista o procedură corespunzătoare.  În așa mod departamentul HR va putea funcționa eficient. Același lucru ar trebui transpus și în cazul celorlalte departamente din companie. Stabilirea procedurilor poate ajuta întreaga companie să lucreze în armonie, cu pași clari de urmat pentru a rezolva orice problemă.

4. Relații de muncă / aspecte legale.

Măsura în care respecți toate prevederile legale în relația cu angajații definește în mare parte imaginea ta ca angajator. În acest sens, departamentul HR este responsabil de partea legală. Principalele responsabilități ale HR includ protejarea angajaților și a angajatorului. Acest lucru se realizează prin stabilirea și menținerea raporturilor juridice dintre angajator și angajat. Departamentul HR din compania ta ar trebuie să joace rolul unui intermediar obiectiv, a cărui scop este menținerea și monitorizarea raporturilor juridice. Relațiile de muncă se exercită sub acțiunea mai multor aspecte legale care, la rândul său, sunt însoțite de acte specifice, ordine, etc. De aici provine o funcție foarte importantă a departamentului HR: cea de evidență a documentației.

Acestea sunt principalele activități pe care ar trebui să le realizeze departamentul HR din compania ta. Doar prin îndeplinirea acestor responsabilități departamentul HR poate optimiza procesele din compania ta prin implementarea procedurilor corespunzătoare, poate gestiona angajații într-un mod eficient și rațional. Astfel, misiunea departamentului HR este una complexă și necesită o abordare strategică specifică.

Astfel, în cazul în care departamentul tău de HR nu acoperă toate aceste activități, nu ezita să ne contactezi chiar acum, contacte. Suntem aici pentru a te ajuta să angajezi și să menții angajații valoroși!