Termeni și condiții - DAD

Termeni și condiții

Prezenții Termeni și Condiții de utilizare a siteului https://dad.md sunt aplicabile comenzilor pentru achiziționarea serviciilor oferite de compania DAD ACCOUNTANT SRL prin intermediul site-ului.

Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, vă recomandăm familiarizarea cu atenție a Termenilor și Condiții-lor prezentate. Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi, fără o notificare prealabilă.

1. DISPOZIȚII GENERALE

Acest site este deținut de DAD ACCOUNTANT SRL. La înregistrarea comenzii în magazinul online, Cumpărătorul acceptă Termeni Și Condițiile de vânzare a bunurilor/produselor și/sau prestare a serviciilor care sunt bazați pe legislația Republicii Moldova (în continuare – Termeni și Condiții) prezentate mai jos.

Utilizarea website-ului presupune acceptarea Termeni și Condiții propuse de către DAD ACCOUNTANT SRL, în conformitate cu Legea nr. 284/2004 privind Comerțul Electronic. Relațiile dintre client și vânzător sunt stabilite în baza Legii nr. 105/2003 cu privire la Protecția drepturilor consumatorului și a altor acte normative adoptate în conformitate cu aceasta.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile date, iar Cumpărătorul este obligat să monitorizeze modificările.

2. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin utilizarea site-ului https://dad.md/, sunteți de acord în mod automat cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt necesare pentru procesarea/confirmarea/executarea comenzilor.

Datele personale se prelucrează doar pentru scopuri bine definite, precum de a furniza serviciile comandate, promoții, google analytics, cookies și notificări\emailuri.

Toată informația ce conține date cu caracter personal este stocată și utilizată doar pentru perioada necesară atingerii scopurilor pentru care a fost colectată și în conformitate cu prevederile stabilite de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Noi folosim măsuri de securitate comerciale pentru a preveni accesul neautorizat, menținerea exactității date-lor și pentru asigurarea utilizării corecte a informației de pe site. Transmiterea datelor pe internet sau prin rețea wireless nu poate fi protejata în totalitate. Prin urmare, la fel ca alte companii, noi nu putem garanta securitatea informației pe care o oferă Cumpărătorului, astfel, el va face acest lucru pe propria răspundere.

3. ÎNREGISTRAREA ȘI ACHITAREA COMENZII

Achitarea comenzilor este posibilă cu cardul de plată prin intermediul prestatorului de plăți electronice PAYNET SERVICES SRL.

Plata online se face în condiții de siguranță maximă folosind ca instrument de plată cardul de plată, care permite efectuarea de tranzacții online. După efectuarea plății veți primi o confirmare de plata pe adresa dvs. de email.

Rambursarea mijloacelor bănești se efectuează doar pe cardul de plată care a fost folosit pentru achiziție.

Pentru a efectua o plată, va trebui să introduceți detaliile cardului dvs. bancar. Transferul acestor informații se face în conformitate cu toate măsurile de securitate necesare. Informațiile sunt transmise în formă criptată și sunt stocate numai pe un server specializat al sistemului de plăți.

Pentru efectuarea plății vor fi solicitate următoarele date:

  • Număr card
  • Data expirării
  • Codul CVV
  • Numele și prenumele de pe cardul de plată

În cazul în care valuta cardului diferă de valuta tranzacției (MDL), atunci la convertirea sumei reținute din contul de card se vor aplica condițiile băncii emitente.

4LIVRAREA SERVICIILOR

Pentru efectuarea plății vă rugăm să furnizați o adresă de e-mail validă. Pe această adresă de e-mail verificată, veți primi automat un mesaj de confirmare a achiziției. Acest mesaj de confirmare va include, de asemenea, un link direct către evenimentul online, care va deveni activ în momentul începerii evenimentului. Astfel, vă rugăm să asigurați că adresa de e-mail furnizată este corectă pentru a primi acces imediat la evenimentul pentru care ați cumpărat biletul online.

5. DREPTUL LA RETUR

Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza returnarea produsului online, în special atunci când acesta este sub forma tipului de bilet online, deoarece la momentul achiziționării, beneficiarul primește link-ul unic de acces la evenimentul online ce va fi disponbil la data și ora începerii transmisiunii live a evenimentului.

6. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, furnizorul de servicii prelucrează date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credință și se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (automate și manuale), cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Furnizorul colectează și prelucrează doar datele personale furnizate de consumatori la efectuarea comenzii: nume, prenume, număr de telefon, adresa, adresa poștală.

Datele personale sunt utilizate exclusiv în scopul administrării site-ului, pentru a permite accesul la informații special, pentru livrarea comenzilor sau pentru a contacta consumatorul în vederea executării livrării. Prin prezenta informare, utilizatorii și consumatorii iau cunoștință despre faptul că li se vor prelucra și utiliza datele cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon). Furnizorul de servicii prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor și consumatorilor care sunt furnizate prin navigarea, folosirea și înregistrarea pe site-ul https://dad.md/

Orice informație furnizată de către utilizatorii și consumatorii site-ului https://dad.md/, va fi considerată și va reprezenta consimțământul expres ca datele personale să fie folosite de Furnizor.

Furnizorul nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele deținute, fără acordul persoanelor vizate și nu va comercializa, schimba, divulga aceste date cu alte persoane, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare (la solicitarea instituțiilor publice ale statului, organele de drept, instanțelor de judecată, de asemenea autorizate să prelucreze date cu caracter personal).

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate și utilizate de către Furnizor și în scopuri statistice și de promovare ulterioară.

Furnizorul de servicii îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal și asigură protecția datelor consumatorilor și le protejează pentru a nu fi pierdute, distruse, distorsionate/falsificate sau divulgate terțelor persoane.

Angajații furnizorului de servicii sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor personale ale consumatorilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de persoana împuternicită a Furnizorului.

Furnizorul utilizează metode și tehnologii de securitate conform prevederilor legale în vigoare.

Furnizorul nu colectează informații referitoare la tranzacții, cum ar fi nr. la card, data expirării, țara de origine.

Pentru mai multe detalii și informații orice persoană interesată se poate adresa printr-un email la info@dad.md sau prin telefon la numărul +37322023223

Plata este posibilă cu cardurile Visa și Mastercard și are loc pe pagina protejată a provider-ului PAYNET SERVICES SRL.

7. RECHIZITE

Denumire: DAD ACCOUNTANT S.R.L.
Cod fiscal: 1016600042545
Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Igor Vieru 15/3
Rechizite bancare: B.C. MAIB S.A. fil. 26
Cod IBAN MDL: MD45AG000000022513051230
Codul băncii: AGRNMD2X462