Angajarea cetățenilor străini în Republica Moldova - Servicii de recrutare

Angajarea cetățenilor străini în Republica Moldova

29.03.2022

Angajarea cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova se poate face în baza dreptului de aflare sau a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă și a permisului de ședere provizorie în scop de muncă, eliberat de Biroul Migrație și Azil, la cererea beneficiarului solicitant.

Reglementarea normativă a procedurii de angajare a persoanelor străine

Conform Legii nr. 200 privind regimul străinilor în Republica Moldova, beneficiarul solicitant, adică angajatorul, poate cere acordarea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă prin asumarea angajamentelor și declarând pe propria răspundere că:

 • a îndeplinit procedurile naționale de anunțare și de înregistrare a locurilor de muncă vacante;
 • calificarea străinului corespunde specificului profesiei și funcției pentru care urmează a fi angajat;
 • străinul deține asigurare medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova;
 • va respecta angajamentele contractuale salariale și va efectua transferurile sociale și medicale pentru străinul respectiv.

În baza deciziei de acordare a dreptului de ședere, străinului i se perfectează permisul de ședere provizorie ce este un act de identitate pentru străinii stabiliți cu reședința în Republica Moldova.

Permisul de ședere provizorie în scop de muncă se perfectează de către Agenția Servicii Publice.

Dreptul de ședere provizorie cu scop de muncă

 • lucrător imigrant;
 • străin angajat în proiecte investiționale de importanță națională;
 • străin angajat în cadrul proiectelor de asistență externă;
 • lucrător înalt calificat;
 • lucrător detașat;
 • străin care desfășoară activități în domeniul didactic, cultură, sănătate sau sport;
 • persoana cu funcții de conducere IT;
 • specialist IT;
 • străin angajat ai rezidenților zonelor economice libere;
 • străini ale căror specialități sunt incluse în Lista ocupațiilor prioritare;
 • persoana cu funcții de conducere.

Pentru obținerea dreptului de ședere, străinii sunt obligați să se prezinte personal la Ghișeul unic de documentare a străinilor (or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 124) sau la unul din serviciile regionale de documentare a străinilor (or. Bălţi, str. Dostoevschii 12; or. Comrat str. Comsomolului 22) cu cererea de solicitare a dreptului de ședere completată și semnată, împreună cu setul corespunzător de acte justificative (în original și copie), cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de aflare legală în Republica Moldova.

Termenul de examinare a cererii depuse pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie este de 30 zile. Acest termen poate fi redus până la 10 zile, la solicitarea străinului cu achitarea taxelor stabilite pentru urgentarea examinării cererii în acest sens.

În baza deciziei de acordare a dreptului de şedere, străinului i se perfectează permisul de şedere provizorie ce este un act de identitate pentru străinii stabiliţi cu reşedinţa în Republica Moldova.

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă lucrătorului imigrant:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 4. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 5. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 6. O fotografie color 3×4;
IMPORTANT!!!
1. Actele se prezintă în original şi copii.
2. Actele se depun cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului
în Republica Moldova.
3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

Angajarea străinilor în cadrul companiilor rezidente IT Park Moldova
IT-Visa

IT-Visa este un program creat exclusiv pentru companiile rezidente ale IT Park Moldova. Scopul lui este de a simplifica procedura de obținere a unui permis de ședere provizoriu pe teritoriul Republicii Moldova a cetățenilor străini angajați în cadrul companiilor rezidente. Programul permite obținerea unui astfel de permis pentru specialiștii IT pe o perioadă de 2 ani și manageri pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de extindere ulterioară.

Primul pas al angajatorului este să remită un set de documente în adresa Ministerului Economiei:

 • demersul privind intenția de a invita una sau mai multe persoane străine;
 • copia actelor de identitate ale persoanei;
 • copia actelor ce confirmă calificarea și/sau certificarea persoanei;
 • proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului.

Dosarul trebuie transmis în format electronic la adresa secretarului Comisiei Ministerului Economiei și Structurii.

După avizul Comisiei, angajatorul depune dosarul de aplicare la Biroul Migrație și Azil, pentru a obține permisul de ședere:

 • Demersul tipizat;
 • Avizul Comisiei Ministerului Economiei;
 • Contractul individual de muncă/de management/de mandate;
 • Copia pașaportului național;
 • Dovada spațiului de locuit în Republica Moldova;
 • Certificatul de cazier judiciar tradus și legalizat/apostilat;
 • Fotografie 3×4.
IMPORTANT!!!
1. Actele se prezintă în original şi copii.
2. Actele se depun cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului
în Republica Moldova.
3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

Citește și: Cum administrezi CV-urile în 2022?

Condițiile de angajare a refugiaților din Ucraina

Conform Dispoziției nr. 4 din 01.03.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, cetățenii din Ucraina au dreptul de a munci în Republica Moldova pe o durată determinată pe perioada stării de urgență, fără obținerea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă.

Angajarea se va face în baza contractului individual de muncă, iar angajatorul are obligația de a notifica, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) despre faptul angajării cetățeanului ucrainean, cu prezentarea în format electronic sau pe hârtie a copiilor documentelor:

 • copia actului de identitate a cetățeanului ucrainean;
 • copia contractului individual de muncă, întocmit conform legislației aplicabile pentru cetățenii Republicii Moldova;
 • informația privind codul numeric personal (IDNP) atribuit cetățeanului ucrainean la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova și/sau la solicitare de către centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice.

Documentele sus enumerate urmează a fi expediate la adresa electronică: angajare_ua@anofm.md.

Pentru mai multe informații angajatorii se pot adresa la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (datele de contact: https://anofm.md/ro/subdiviziuni) sau apelând Centrul de apel al ANOFM: 0 8000 1000 (apel gratuit din RM).

Cum se pot angaja refugiații din Ucraina

Persoanele refugiate din Ucraina, care se vor afla pe teritoriul Republicii Moldova o perioadă mai îndelungată de timp, vor putea beneficia de servicii publice de încadrare în câmpul muncii în baza numărului de identificare de stat (IDNP), atribuit la traversarea frontierei Republicii Moldova, ce poate fi descărcat cu ajutorul unei aplicații digitale. Informația privind numărul de identificare al persoanei fizice (IDNP) poate fi obținută online, pe platforma dopomoga.gov.md, la compartimentul „Obține IDNP”, introducând datele personale din actul de identitate deținut de cetățeanul refugiat din Ucraina (pașaport de călătorie în străinătate, act de identitate intern sau certificat de naștere), comunică Casa Națională de Asigurări Sociale www.gov.md şi a Agenției de Guvernare Electronică www.egov.md.

În situația când IDNP nu poate fi obținut prin intermediul portalului dopomoga.gov.md, cetățenii străini aflați temporar pe teritoriul Republicii Moldova urmează să se adreseze la unul dintre centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice (https://www.asp.gov.md/ro/informatii-utile/subdiviziuni-teritoriale) sau la Biroul Migrație și Azil (http://bma.gov.md/ro/servicii-teritoriale).

Totodată, entitățile publice la care se adresează refugiații, vor recunoaște aceste extrase și vor putea verifica autenticitatea acestora scanând codul QR.

IMPORTANT!!! Refugiații din Ucraina pot beneficia de codul IDNP care serveşte ca criteriu de bază pentru atribuirea codului CPAS.

Sunt recunoscute actele de studii al refugiaților din Ucraina

Ministerul Educației din Republica Moldova și Ucraina în 18.11.2021 au început procesul de examinare și pregătire a unui acord privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii și titlurilor științifice.

Potrivit proiectului, urgența semnării Acordului rezidă din faptul că vechiul acord între Ucraina și RM, semnat în 2001 la Kiev, a expirat.

Actele de studii pentru recunoaștere, echivalare și autentificare (cu excepția recunoașterii și echivalării perioadelor de studii pentru continuarea studiilor în învățământul național) se depun la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE) al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Adresa CTICE: str. Alecu Russo 1, et. 7, of. 77B

IMPORTANT!!! Depunerea actelor de studii pentru procedurile de autentificare / recunoaștere / echivalare se face doar în baza programării prealabile http://ctice.gov.md/inregistrare-autentificare/