Motivarea nematerială îmbunătățește performanța angajaților?

Cum motivarea nematerială îmbunătățește performanța angajaților?

21.07.2020

Adesea, managerii companiei se axează pe motivarea financiară, ca fiind unica importantă, însă acest tip de motivare este de scurtă durată. Motivarea nematerială ține de starea angajatului pentru o perioadă mai îndelungată și duce la creșterea nivelului de  profitabilitate a companiei.

Scopul principal al motivației nemateriale este crearea unei atmosfere plăcute și armonioase în cadrul companiilor. Aceasta, prin urmare, îmbunătățește performanța generală și productivitatea angajaților, cât și a companiilor.

Există 2 tipuri importante de motivare a angajaților: motivarea financiară și motivarea nematerială. Acest articol va analiza motivarea nematerială și tehnicile cele mai eficiente pentru a crește entuziasmul și motivarea personalului.

Ce probleme rezolvă motivarea nematerială a angajaților?

Iată care sunt cele mai importante soluții obținute:

 • Motivarea personalului în perioadele de vârf, când volumul de muncă este mai mare, iar compania nu își permite să angajeze forță de muncă suplimentară.
 • Creșterea productivității angajaților, cu un efort financiar redus, suplimentar din partea companiei.
 • Reducerea absenteismului la locul de muncă.
 • Creșterea implicării și a responsabilității angajaților față de job.
 • Creșterea creativității și a proactivității salariaților în momentele critice pentru companie.
 • Creșterea loialității și retenției angajaților calificați din companie.
 • Creșterea spiritului competitiv și a ambiției angajaților.
 • Îmbunătățirea imaginii companiei pe plan intern.
 • Crearea unui mediu de lucru mai plăcut și coeziunea echipelor.

Creșterea motivației angajaților este un proces complex și consistent. Fiecare companie ar trebui să-și creeze propriul sistem de motivare nematerială a personalului, bazat pe unele sugestii:

1. Motivarea nematerială în dependență de mărimea companiei

Motivarea nematerială este mult mai eficientă și mai îndelungată, decât motivarea financiară. În dependență de mărimea companiei, complexitatea introducerii unui sistem de motivare nematerială variază. În întreprinderile mici managerul poate să-și cunoască bine fiecare angajat, însă pentru companiile mari, cu mulți angajați, cu mai multe departamente, cunoașterea fiecărui angajat de către managerul companiei nu mereu poate fi cea mai eficientă soluție.

La această etapă, managerii HR ar trebui să comunice constant cu fiecare echipă, pentru a întreține o relație armonioasă, care în rezultat ridică productivitatea fiecărui angajat. Totodată în cadrul companiilor mari, managerii HR, trebuie să organizeze diferite activități care să întrunească întreaga companie (team building-uri). Activitățile de team building sunt o metodă grozavă de a crește spiritul de echipă. Un team building poate porni de la o joacă copilărească,  pentru a degaja grupurile și poate ajunge la activități mai complexe. Într-un team building participanții sunt îndemnați să lucreze mai inteligent în atingerea unui scop prestabilit. Chiar dacă o persoană poate aduce rezultate remarcabile într-un proiect, munca în echipă și eforturile comune decid succesul unui proiect. Toți cunoaștem – angajații sunt pilonii de rezistență a unei companii și ei trebuie să fie susținuți și motivați.

2. Motivația nematerială ar trebui să țină cont de stadiul de dezvoltare al companiei

Când compania se află la etapa inițială, cel mai important instrument de motivare este entuziasmul angajaților. Atunci angajații trebuie să investească cel mai mult pentru a menține și dezvolta afacerea.

Recomandări :

 • Investiți în buna dispoziție, spiritul de echipă, conlucrarea.
 • Creați un climat de încredere și comunicare deschisă în cadrul companiei.
 • Explicați-le clar angajaților obiectivele companiei și asigurați-vă că le-au înțeles.

În timp ce compania se dezvoltă, concentrația se recomandă a fi pe potențialul fiecărui angajat și pe recunoașterea meritelor fiecăruia.

Recomandări:

 • Încurajați personalul să se angajeze în activități inovatoare și competiționale.
 • Încurajați angajații să participe la luarea deciziilor care îi afectează.
 • Investiți în profesionalismul angajaților prin training-uri pentru dezvoltare personală și profesională, prin crearea academiilor interne, prin oferirea accesului la biblioteca corporativă.
 • Implicați angajații în stabilirea propriului sistem de recompensă.
 • Accentuați și înregistrați performanțele angajaților, indiferent de mărimea lor.

3. Alegerea corectă a metodelor de motivare nematerială a personalului

Fiecare persoană este diferită și unică în felul său. Din această cauză metoda de motivare trebuie să fie unică pentru fiecare angajat. Piramida nevoilor lui Abraham Maslow ajută la identificarea metodelor atribuite angajaților. Cu ajutorul ei, sistemul de motivare nematerială a personalului capătă o formă clară. Prin urmare, este important să determinați care sunt nevoile angajaților, pentru aplicarea metodei de motivare nematerială eficientă și potrivită personalității sale.

Nevoi fiziologice. Dacă acest nivel este important pentru un angajat, atunci este necesar să-i oferim un nivel de salariu confortabil.

Nevoia de protecție și securitate. Pentru astfel de oameni, este important să organizați o atmosferă prietenoasă în echipă. Spre exemplu Apple satisface nevoile de protecție și securitate ale angajaților prin faptul că le oferă securitatea postului, planuri de pensie și un mediu de lucru ce respectă normele de siguranță. Sunt oferite asigurări private de sănătate angajaților cu normă întreagă, dar și angajaților cu jumătate de normă ce muncesc doar 15 ore pe săptămâna și au cel puțin un an vechime în companie.

Nevoile sociale. Este important ca angajații din această categorie să primească sprijin din partea colegilor și a managementului.

Nevoia de stimă și respect de sine. Este important pentru ei să realizeze că acțiunile lor vor fi apreciate.  Să le fie recunoscute contribuțiile profesionale să fie lăudați în cadrul unor ședințe sau evenimente speciale sau acordarea scrisorilor de mulțumire.

Necesitatea autorealizării. Aceasta este nevoia principală a angajaților creativi. Este important ca astfel de oameni să facă muncă creativă. Ei sunt capabili să rezolve cele mai complexe și neobișnuite probleme.

Și amintiți-vă că oricare dintre angajați își dorește ceva în particular și atunci când dorința este atinsă, nevoile trec la un nivel superior.

MODALITĂȚI DE MOTIVARE NEMATERIALĂ A PERSONALULUI

1. Cunoaște-ți angajații

Încercați să vă cunoaște-ți mai bine angajații, interesele lor și folosiți aceste cunoștințe ca un catalizator în tactici motivaționale mai eficiente. În cadrul companiilor managerii HR, ar trebui să provoace angajații în a se cunoaște singuri pe ei, de a-și identifica personalitatea.

Compania Spotify a aplicat o metodă eficientă de a cunoaște mai bine echipa și anume a organizat un sondajul intern, creat de companie, pentru a măsura nivelul de satisfacție la locul de muncă. După completarea sondajului, managerul HR a transmis o scrisoare tuturor angajaților:

„Salutare tuturor, rezultatul sondajului spune că 91%  din personal savurează să lucreze azi, dar 4% nu sunt satisfăcuți”. În mod normal rezultatele ar fi excelente, însă Spotify vede aceasta ca ceva nesatisfăctor și a încurajat ca cei 4% să contacteze departamentul de resurse umane și să identifice problemele/neplăcerile.

După aplicarea acestui sondaj, compania a purtat discuții cu angajații pentru a le satisface necesitățile la locul de muncă. În rezultat rata de satisfacție a angajaților a crescut cu 4% și a mărit bunăstarea companiei.

2. Organizați activități de team building

Acordați timp pentru a organiza activități în afara orelor de muncă, care împreunează echipa, alimentează spiritul de echipă. Astfel de întâlniri motivează echipa de lucru și creează un mediu de muncă plăcut. Organizarea călătoriilor sau excursiilor ajută la crearea unui colectiv prietenos, unit și care este gata și dispus să muncească pentru o companie care ține la angajații săi. De asemenea, această metodă reprezintă o oportunitate de a aduce dinamism într-un proces de rutină.

3. Răsplătiți angajații pentru efortul depus

Fiecare angajat este mai productiv și motivat atunci când este apreciat. O simplă dar sinceră felicitare pentru datele semnificative nu implică multe chletuieli. Această metodă încurajează angajatul și îl motivează de a depune efort în mediul unde este susținut și îi sunt recunoscute meritele, pentru că se simte o parte esențială din companie. Un exemplu de remunerare nematerială a angajatul este oportunitatea de a avea un grafic flexibil.

Compania McDonald’s oferă un program de lucru flexibil angajaților, astfel amplificând loialitatea față de toți angajații din restaurante. De asemenea, această rețea se caracterizează printr-un progres rapid în ceea ce privește dezvoltarea carierei, angajații rămân  în companie în mediu mai mult decât în altele.

Un alt exemplu este Google. Renumit pentru birouri bine echipate și o întreagă infrastructură corporativă, precum și faptul că această companie are posibilitatea de a lucra o dată pe săptămână de acasă. Pentru a se odihni în birou, compania a instalat mese pentru tenis de masă, precum și console de jocuri.

4. Ascultați și fiți aproape de angajați

Acest lucru poate părea o soluție ușoară pe care simțiți că o faceți deja, dar care vă ia ceva timp din fiecare zi. Ascultarea oricăror idei ale angajaților sau nelămuriri va oferi informații despre afacere din partea oamenilor din interior. Ideile angajaților pot fi utile și eficiente pentru succesul companiei, fiindcă ei percep și înțeleg afacerea din interior.

O metodă eficientă de a asculta angajații este aplicarea trimestrială a sondajelor de satisfacție. Utilizați aceleași întrebări, la intervale de timp, urmărind evoluția satisfacției angajaților. Ca urmare, veți obține și o listă a problemelor care trebuie rezolvate pentru a omite demotivarea angajaților, dar și sugestii care ar crește motivarea membrilor echipei. Ulterior, organizați meeting-uri și anunțați că absolut toate sugestiile lor au fost auzite și luate în considerare. Anunțați care din întrebările/propunerile angajaților au fost incluse în lista priorităților și puse în lucru și care întrebare concretă enunțată de ei se rezolvă și cum are loc acest lucru.

O altă modalitate de a motiva angajții prin ascultare o găsim în exemplul următor: Orange România, pune accent pe dezvoltarea motivației nemateriale, în special pe comunicarea între angajat și top management. Această metodă ajută la cunoașterea și susținerea angajatului. Prin urmare comunicarea între ei, va conduce compania la oferirea unor servicii mai calitative și la mărirea profitului, prin satisfacerea necesităților clienților. Această oportunitate oferă posibilitate top managerilor să ia decizii corecte privind necesitățile atât a angajaților cât și a consumatorilor.

SECRETE PENTRU A INSPIRA ZILNIC ANGAJAȚII

 • Salutați angajații pe nume și creați o metodă de salut unică și specifică;
 • Spuneți cât mai des „Mulțumesc”;
 • Oferiți angajaților zile suplimentare de concediu sau un grafic mai flexibil, axându-vă nu pe orele lucrate, dar pe sarcinile îndeplinite și eficiența lor;
 • Amintiți-vă de micile atenții delicioase în timpul pauzelor de cafea, precum: pizza, dulciuri, fructe;
 • Asigurați-vă că aveți timp să ascultați angajatul, nu doar să îl informați;
 • Dezvoltați o recompensă specială pentru fiecare angajat, recunoscându-le meritele, precum: pixuri personalizate, maiouri imprimate, lucruri de birou,etc;
 • Încercați să aranjați întâlniri o dată pe săptămână cu angajații;
 • Spuneți angajaților despre o problemă importantă și cereți-le să le ofere soluțiile lor;

Multe organizații din Republica Moldova confundă termenul de motivație cu remunerare, atunci când se discută despre angajați. De obicei, angajații au nevoie de surse adiționale de motivare indiferent de mărimea salariului.

Motivarea nematerială reprezintă o parte esențială a succesului companiei. Nu subestimați munca lucrătorilor, iar promovarea confortului în condițiile de muncă contribuie la creșterea productivității și a satisfacției profesionale.