Contabilitatea pentru firmele din domeniul prestări servicii - Servicii de contabilitate
contabilitatea prestări servicii

Contabilitatea pentru firmele din domeniul prestări servicii

12.12.2023

Unul dintre cele mai vaste și diverse domenii de activitate este domeniul prestări servicii. Acesta include o gamă foarte largă de servicii precum: educație, transport, contabilitate, resurse umane, servicii de reparație, servicii IT, servicii medicale, juridice etc. Deci chiar e un sector foarte divers. Așa că astăzi venim cu un articol despre contabilitatea pentru afacerile din domeniul prestări servicii.

Contabilitatea. Care sunt afacerile din domeniul prestări servicii

După cum ți-am zis, domeniul prestări servicii este foarte variat și poate include cele mai diverse activități. De exemplu, un centru de limbi străine prestează servicii de predare a limbilor. O grădiniță privată, de asemenea, prestează servicii de educație. O clinică prestează servicii medicale. O firmă de curierat prestează servicii de livrare. O companie care se ocupă de transportarea pasagerilor din Chișinău la Iași prestează servicii de transport. Un cabinet stomatologic prestează servicii stomatologice și lista poate continua.

Ce rol are contabilitatea în afacerile din domeniul prestări servicii

De contabilitate au nevoie toate afacerile. Și asta indiferent de domeniul de activitate. Respectiv, afacerile care se ocupă cu prestarea serviciilor (oricare ar fi ele), de asemenea, au nevoie de contabilitate. În primul rând, pentru a activa legal, pentru a achita toate taxele și impozitele la timp.

Totodată, afacerile din domeniul prestări servicii au nevoie de contabilitate pentru a-și putea măsura rezultatele și pentru a-și realiza scopurile financiare. Contabilitatea urmărește și sistematizează toate informațiile ce țin de veniturile și cheltuielile companiei. Drept urmare, te poate ajuta cu tot ce ține de achiziționarea consumabilelor, evidența stocurilor, stabilirea prețurilor etc.

Contabilitatea în companiile de prestări servicii. La ce să fii atent

În linii generale, contabilitatea e aceeași pentru toate genurile de activitate. Dar asta doar în linii generale. Dacă e să analizăm mai de aproape, vom constata că în diferite domenii contabilitatea are anumite particularități specifice la care trebuie de acordat o atenție sporită.

Pe site-ul nostru, găsești informații utile despre particularitățile contabilității pentru afacerile din domenii precum: alimentație publică, producere, comerț etc. Iar astăzi îți vom spune la ce aspecte contabile să fii atent dacă activezi în domeniul prestări servicii.

Formarea prețurilor pentru serviciile prestate

Un aspect important pentru afacerile din domeniul prestări servicii este modul în care se formează prețul de vânzare. La stabilirea acestuia se va ține cont de cheltuielile legate de salarii, costul consumabilelor utilizate și alte cheltuieli necesare pentru prestarea serviciilor.

Lucrezi cu resursa umană/oră

Spre deosebire de alte domenii, prestarea serviciilor e într-o strânsă legătură cu resursele umane. Calitatea și cantitatea serviciilor prestate sunt direct proporționale cu munca făcută de angajații tăi pe oră. Respectiv, la stabilirea prețurilor vei ține cont și de aceste lucruri. Ce calificare are specialistul X sau specialistul Y și cât costă ora lui de muncă.

Evidența stocurilor

Un alt aspect important, căruia trebuie să-i acorzi o atenție sporită, este evidența stocurilor. În domeniul prestări servicii, stocurile includ tot felul de materiale și consumabile care fac posibilă livrarea serviciului final. De exemplu, pentru a presta servicii, un cabinet stomatologic trebuie să dispună de un șir de materiale (anestezie, materiale pentru realizarea obturațiilor, mănuși, seringi etc.). Fără toate aceste lucruri, prestarea serviciilor respective devine imposibilă.

contabilitatea prestări servicii

Afaceri din domeniul prestări servicii scutite de TVA

Atunci când vorbim despre contabilitatea afacerilor din domeniul prestări servicii, trebuie să fim atenți încă la un aspect, și anume TVA-ul.

Acronimul TVA vine de la Taxa pe Valoare Adăugată și este un impozit pe consum, pe care îl suportă consumatorul final al unui produs sau serviciu.

Exemplu:

Să presupunem că prestezi servicii de contabilitate. Dacă vrei să vinzi serviciile tale cu 500 de euro, dacă ești înregistrat ca plătitor de TVA, vei mai achita încă 20% din acest preț, drept TVA. Partea bună e că în prețul final pe care o să-l stabilești tu, vei include și TVA-ul, așa că, stai liniștit, nu ieși în pierdere.

Important! Dacă ești plătitor de TVA, vei fi impozitat după un alt regim fiscal. În loc să plătești 4% din venit, vei achita 12% din profit (venituri minus cheltuieli permise în scopuri fiscale).

Citește și: Optimizarea fiscală în 2024 – ce soluții ai?

Totuși există un șir de servicii care sunt scutite de TVA. Iar asta înseamnă că, indiferent dacă ai efectuat sau nu, pe parcursul a 12 luni consecutive, livrări de servicii în sumă ce depășește 1,2 milioane de lei, nu ești obligat să te înregistrezi ca plătitor de TVA.

Sunt scutite de TVA (fără drept de deducere) următoarele servicii:
 • serviciile instituțiilor de învățământ publice și private, legate de desfășurarea nemijlocită a procesului de învățământ conform Codului educației;
 • serviciile de instruire a copiilor și adolescenților în cercuri, secții, studiouri;
 • serviciile prestate copiilor și adolescenților cu folosirea instalațiilor sportive;
 • serviciile legate de întreținerea copiilor în instituții preșcolare; serviciile de pregătire și perfecționare a cadrelor;
 • serviciile de înregistrare în registrul bunurilor imobiliare și de eliberare a extraselor din acest registru;
 • serviciile legate de îngrijirea bolnavilor și bătrânilor;
 • serviciile medicale;
 • pachetele de servicii turistice;
 • serviciile financiare menționate în art. 103 (12);
 • serviciile poștale;
 • serviciile legate de jocurile de noroc prestate de către subiecții care desfășoară activitate de întreprinzător în sfera jocurilor de noroc (Excepție! Serviciile a căror valoare, în totalitate sau parțial, a fost inclusă în miză sau în plata pentru intrare și a altor servicii prestate spectatorilor sau participanților; loteriile.);
 • serviciile prestate de întreprinderile de pompe funebre;
 • serviciile de transportare a pasagerilor pe teritoriul țării și serviciile de comercializare a biletelor pentru transportul de pasageri pe teritoriul țării;
 • serviciile ce țin de autentificarea drepturilor deținătorilor de teren;
 • serviciile de editare, serviciile privind dreptul de autor și drepturile conexe utilizate în acest scop, cu excepția celor cu caracterul menționat (Excepție! Publicațiile cu caracter publicitar și erotic);
 • serviciile livrate de către cooperativele agricole de prestări servicii, înființate în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător, membrilor acestei cooperative, cu condiția că cel puțin 75% din valoarea totală a livrărilor cooperativei constituie valoarea mărfurilor și serviciilor livrate membrilor cooperativei și valoarea mărfurilor livrate cooperativei de către membrii acesteia;
 • serviciile organizațiilor din sfera științei și inovării acreditate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;
 • serviciile importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile necomerciale care corespund cerințelor art.52, în scop de construire a instituțiilor de asistență socială;
 • serviciile importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către aceste organizații necomerciale pentru necesitățile instituțiilor menționate.

Facilități fiscale pentru afacerile prestatoare de servicii (IT Park)

Un alt aspect important pentru afacerile din domeniul prestări servicii e dacă fac sau nu parte din IT Park.

Rezidenții IT Park plătesc lunar un impozit unic. Mărimea acestui impozit unic este de 7% din venitul obținut din vânzări, înregistrat lunar în evidența contabilă, cu condiția ca această sumă să nu fie mai mică decât 30% din salariul mediu pe economie înmulțit la numărul de angajați.

Important! În anul 2023, cuantumul salariului mediu pe economie este de 11 700 de lei. Asta înseamnă că 30% din această sumă reprezintă 3 510 lei. Respectiv, mărimea impozitului unic nu trebuie să fie mai mică decât 3 510 înmulțit la numărul de angajați.

În acest impozit unic, pe care rezidenții IT Park trebuie să-l achite lunar, sunt incluse mai multe taxe și contribuții:

 • impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;
 • impozitul pe venit din salariu; 
 • contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori;
 • primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori;
 • taxele locale;
 • impozitul pe bunurile imobiliare; 
 • taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

Important! În impozitul unic nu sunt incluse un șir de alte taxe. Printre acestea se numără și TVA. Astfel, dacă ești rezident IT Park și ajungi să faci livrări de servicii către clienții din Moldova în sumă ce depășește 1,2 milioane de lei (în 12 luni consecutive), ești obligat să devii plătitor de TVA și să achiți această taxă (!doar pentru vânzările către clienții din Moldova).

Contabilitatea pentru afacerile din domeniul prestări servicii

Orice problemă are cel puțin două soluții. În cazul cu contabilitatea – chiar trei. Poți angaja un contabil in house. Poți colabora cu o firmă de contabilitate în regim outsourcing. Sau poți mixa aceste două opțiuni. Adică, să angajezi o persoană pe intern, care să se ocupe de introducerea documentației primare și să elibereze facturi și, în paralel, să colaborezi cu o companie de contabilitate care să aibă grijă de restul aspectelor.

Vezi și: Pentru cine lucrează contabilitatea?

Dacă ai nevoie de mai multe informații despre serviciile noastre de contabilitate, contactează-ne!