Programe de restituire TVA - DAD Accountant

Programe de restituire TVA

09.11.2020

            Pandemia COVID-19 a afectat afacerile, în mod special, prin limitarea lichidităților imediate. În acest sens, posibilitatea de restituire TVA ar trebui să devină un must-have pentru antreprenorii din Republica Moldova. Totodată, autoritățile fiscale încurajează companiile să depună cererea de rambursare TVA. În acest articol descriem modalitățile de restituire TVA de care poate beneficia o mare parte din companiile locale.

            Înainte de a descrie fiecare modalitate, vezi pe scurt procedura pe care trebuie parcursă în cazul în care vei decide să beneficiezi de restituirea TVA.

  1. Te adresezi la inspectoratul fiscal teritorial la care ești deservit și depui o cerere. Este important să indici suma TVA solicitată spre restituire. Cererile fără indicarea sumei solicitate nu se examinează. Suma TVA pe care o soliciți spre restituire trebuie să corespundă cu suma pe care ai reflectat-o în declarația privind TVA pentru ultima perioadă fiscală.
  2. În cazul existenței dubiilor referitor la autenticitatea raporturilor financiare, șeful sau șeful adjunct al organului fiscal poate iniția procedura de verificare prin contrapunere la furnizori de marfă și/sau servicii.
  3. Timp de o anumită perioadă din momentul depunerii cererii (perioada este diferită pentru fiecare metodă de restituire TVA) sunt efectuate toate procedurile necesare, începând de la controlul și aprobarea cererii, până la întocmirea notei de plată și restituirea TVA.

1. Restituirea TVA standard

Aceasta este cea mai răspândită metodă de restituire TVA și este aplicată în majoritatea cazurilor de către companiile care efectuează export de produse sau servicii la cota 0% TVA. În acest context, restituirea TVA presupune determinarea sumei TVA aferente valorii mărfurilor (serviciilor) livrate la cota zero, prin aplicarea cotei TVA standard la valoarea acestei livrări. Se va accepta spre restituire separat pentru fiecare perioadă fiscală numai suma TVA determinată ca diferența dintre suma TVA trecută în cont, inclusiv din perioada fiscală precedentă şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate. Este necesar de menționat că drept bază de calcul se vor considera sumele achitate nemijlocit prin intermediul conturilor de decontare a TVA trecute în cont în perioada fiscală în care a avut loc exportul de mărfuri, servicii şi a TVA trecută în cont din perioada fiscală precedentă. Totodată, se vor lua în consideraţie achitările efectuate pînă la data prezentării Declaraţiei TVA. Pentru a beneficia de restituirea TVA prin această modalitate vei depune o cerere, iar aceasta va fi procesată timp de 45 zile lucrătoare.

2. Restituirea TVA la investiţii (cheltuieli) capitale

Această metodă este mai puțin utilizată în rândul antreprenorilor și specialiștilor în finanțe, de aceea. Utilizând această metodă poți restitui TVA pentru cheltuielile efectuate în legătură cu procurarea şi/sau crearea activelor pe termen lung, cu destinaţie productivă, care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung (conform articolului 93, punctul 18) din Codul Fiscal). Poți utiliza această metodă în cazul în care ai investit în utilaje, mijloace fixe sau clădiri (utilizate doar în scop de producere). Termenul de procesare a cererii și de eliberare a mijloacelor financiare sub formă de restituire este de 37 zile lucrătoare.

3. Restituirea TVA la investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane

Poți utiliza această metodă doar în cazul în care compania ta se specializează în efectuarea transportului de pasageri utilizând unități de transport cu o capacitate minimă de 22 persoane (cu excepția șoferului). În cazul în care ai efectuat investiții în autovehiculele antrenate în transportarea pasagerilor, obții dreptul de a solicitată suma TVA aferentă acestor cheltuieli.

Pentru a obține restituirea TVA este necesar să  depui o cerere la unitatea fiscală teritorială. Conform legislației în vigoare, restituirea TVA se va efectua într-un termen ce nu depășește 45 zile din momentul depunerii cererii. Restituirea TVA în acest caz se poate efectua în 3 moduri:

  1. în contul stingerii datoriilor agenților economici sau ale creditorilor lor;
  2. în contul viitoarele obligații ale acestora față de bugetul public național;
  3. în contul bancar al agentului economic.

4. Restituirea TVA pentru procurările de mărfuri şi/sau servicii destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova

Subiecții acestui tip de restituire TVA sunt misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, care procură produse sau servicii destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice, oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu aceştia.

Este necesar de menționat că subiecții acestui tip de restituire TVA nu pot fi cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini sau apatrizi cu reședința permanentă în Republica Moldova.

5. Programul de RAMBURSARE TVA

Acest program a fost implementat reieșind din impactul negativ pandemiei COVID-19 asupra afacerilor. Scopul programului este de a facilita accesul companiilor la lichidități imediate și pentru a le sprijini în onorarea cheltuielilor pe care acestea le suportă. Rambursarea este posibilă pentru perioada mai – decembrie 2020. De această rambursare pot beneficia toți subiecții TVA care au înregistrat sume ale TVA aferente deducerii în perioada fiscală următoare. În acest sens, companiile au dreptul la rambursarea sumelor TVA spre deducere pentru perioada ulterioară reflectate în declarațiile privind TVA pentru perioadele fiscale pentru care se solicită rambursarea. Pentru a beneficia de rambursarea TVA este nevoie să completezi această cerere, conform Anexei. Cererea va fi examinată și vei primi un răspuns referitor la aprobarea ei timp de 25 zile lucrătoare.

6. Program de RAMBURSARE TVA pentru producători agricoli afectați

Scopul acestui program de rambursare TVA este atenuarea efectelor produse de secetă și alte calamități naturale asupra producției agricole. Prin intermediul acestui program agricultorii primesc lichidități pe care ulterior le pot utiliza în procesul operațional al întreprinderii.

În cazul în care care ai suportat pierderi ale producției agricole de peste 50%, pe o suprafață de minim 30% din totalul terenurilor deținute poți beneficia de programul de Rambursare TVA pentru producătorii afectați. Conform art.11 din Legea nr. 60 din 23.04.2020, rambursarea TVA în acest sens se efectuează pentru perioadele mai 2020 – septembrie 2021. Termenul de rambursare a TVA de către Serviciul Fiscal de Stat și Trezoreria de Stat este 15 zile.

Ai nevoie de suport în restituire de TVA, apelează cu înceredere 068185552