Premii și adaosuri la salariu - Servicii de contabilitate

Premii și adaosuri la salariu

30.06.2021

Orice potențial angajat în discuția cu angajatorul la sigur va fi entuziasmat să audă că în cadrul companiei există un mecanism de premiere la salariile de bază. Acest fapt poate da un plus de valoare pentru a atrage tineri profesioniști în cadrul companiei.

Care sunt suplimentele, premiile la salariul de bază și cum se impoziteză acestea?

Salariul reprezintă orice recompensă sau cîștig evaluat în bani, plătit salariatului de către angajator în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca prestată sau care urmează a fi prestată. Salariul include salariul de bază, salariul suplimentar (adaosurile și sporurile la salariul de bază) și alte plăți de stimulare și compensare. 

Angajatorul este în drept să stabilească diferite sisteme de premiere, de adaosuri  și sporuri  la salariul  de bază, alte plăți de stimulare după consultarea salariaților.

În cazul în care suplimentele și premiile fac parte din sistemul de salarizare al unității ele trebuie să fie indicate în contractual individual de muncă, precum și perioditatea achitării acestor plăți.

Pe lîngă plățile prevăzute de sistemele de salarizare, pentru salariații unității se poate stabili o recompensă în baza rezultatelor activității anuale din fondul format din beneficiul obținut de unitate. Regulamentul privind modul de plată a recompensei în baza rezultatelor activității anuale se aprobă de către angajator de comun acord cu salariații.

Vezi și: Totul despre scutirile de impozit

Sub ce formă angajatorul poate aplica stimulări la salariu?

  1. Mulțumiri
  2. Premii
  3. Cadouri de preț
  4. Diplome de onoare și altele

Stimulările se aplică de către angajator după consultarea salariaților, se consemnează într-un ordin (dispoziție, decizie, hotărîre) și se aduc la cunostința angajaților.

Angajatorul este în drept să majoreze sporurile, adaosurile și recompensele în raport cu nivelul lor minim stabilit de legislația în vigoare, precum și să stabilească alte plăți cu caracter de stimulare și compensare în limitele mijloacelor proprii (alocate), prevăzute pentru acestea scopuri în contractul colectiv de muncă, într-un alt act normativ la nivel de unitate sau în devizul de cheltuieli pentru intreținerea unității.    

Dat fiind faptul că toate adaosurile, suplimentele și premiile fac parte din salariul angajatului, acestea urmează a fi impozitate la fel ca salariul de bază, respectiv calculate și achitate impozitele aferente la stat:

1) din partea angajatorului:

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori în mărime de 24% din salariul calculat;

2) din partea angajatului:

  • Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în forma de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, achitate de angajați în mărime de 9% din salariul calculat;
  • Impozit pe venit reținut din salariu în mărime de 12%, care se calculează din suma salariului calculat micșorat cu suma Primelor de asigurare de asistență medicală (9%) și suma scutirilor.

DAD Accountant prestează pe lîngă servicii de contabilitate și servicii de calculare a salariului (payroll services) pentru a ajuta admnistratorii de afaceri să-și controleze mai bine finanțele companiei.

Pentru detalii nu ezitați să ne contactați. Vedeți pagina de contacte.