Totul despre scutirile de impozit - Servicii de recrutare

Totul despre scutirile de impozit

16.06.2021

Overview

  1. Ce reprezintă scutirea și care este rolul acesteia?
  2. Care sunt tipurile de scutiri de care poate beneficia un contribuabil din Republica Moldova în 2021?
  3. Cine poate beneficia de scutirea personală și care este valoarea acesteia?
  4. Scutire pentru persoanele întreţinute (articolul 35 din Codul Fiscal).
  5. Care este modul în care se acordă scutirile?

Precum cunoaștem, în calitate de contribuabil fiecare persoană fizică care are o activitate aducătoare de venit are obligația de a-și declara veniturile și a de achita impozitele aferente acestora. Totodată, persoanele fizice, pe lângă obligațiuni, mai au și anumite drepturi în acest sens. Ne referim acum la dreptul fiecărui contribuabil să beneficieze de o anumită scutire, care ar micșora suma impozitului și ar crește valoarea venitului net. Totodată, scutirile reprezintă un aspect care rămâne a fi unul dificil de înțeles pentru unii contribuabili. În acest articol descriem în detaliu care sunt tipurile de scutire de care poți beneficia în 2021, precum și procedura pe care ar trebui să o urmezi pentru a beneficia de scutirile respective.

Ce reprezintă scutirea și care este rolul acesteia?

Efectiv, pentru a descrie detaliat conceptul de scutire și cum acesta funcționează, ne propunem, în primul rând să definim clar ce ar însemna o scutire. Deci, scutirea reprezintă suma care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al contribuabilului. Acest lucru este determinat și reglementat prin articolele 33, 34 și 35 din Codul Fiscal al Republicii Moldova.
Pornind de la faptul că suma scutirii se scade din venitul brut, aceasta are un rol benefic pentru contribuabil deoarece îi oferă posibilitatea să achite un impozit pe venit mai redus. Astfel, deducem că scutirea se aplică în favoarea angajatului și influențează venitul net al acestuia deoarece micșorează valoarea impozitului care se va reține.

Care sunt tipurile de scutiri de care poate beneficia un contribuabil din Republica Moldova în 2021?

Conform legislației în vigoare, pentru anul 2021 contribuabilii rezidenți pot beneficia de următoarele tipuri de scutiri:

  • scutire personală;
  • scutire pentru persoana întreținută.

Până în 2021, contribuabilii puteau beneficia și de scutirea pe soț. Până nu demult de această scutire putea beneficia orice persoană fizică, cu condiția ca soțul (soția) să nu aibă scutire. Dar de la 01 ianuarie 2021 acest punct s-a abrogat (s-a anulat), astfel, începând cu 2021 doar persoana fizică rezidentă casatorită cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) (vezi mai jos – participant la Cernobîl, război… etc.) are dreptul la o scutire suplimentară (adică pentru soț) în sumă de 18900 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

În continuare descriem mai detaliat scutirea personală și cea pentru persoana întreținută.

Cine poate beneficia de scutirea personală și care este valoarea acesteia?

Scutirea personală poate fi aplicată oricărei persoane fizice rezidente care are un venit anual impozabil mai mic de 360.000 lei. Legislația în vigoare stabilește și valoarea scutirii personale – 25.200 lei. Totodată, există și posibilitatea de a obține o scutire personală majorată. De o asemenea scutire majorată (în valoare de 30.000 lei) pot beneficia următoarele categorii de persoane (conform Articolul 33 din Codul Fiscal al Republicii Moldova):

a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;

b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;

c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;

f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

În cazul în care faci parte dintr-o categorie din cele enumerate mai sus, ai tot dreptul legitim de a beneficia de o scutire personală majorată (de 30.000 lei).

Citește și: Beneficii care atrag talente în 2021

Scutire  pentru persoanele întreţinute  (articolul 35 din Codul Fiscal)

Conform Legislație în vigoare, orice persoană fizică are dreptul la o scutire în sumă de 4500 de lei anual pentru fiecare persoană întreţinută. Reprezintă excepție doar persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate, pentru care scutirea constituie 18900 de lei anual. Pentru a înțelege dacă ești eligibil/ă pentru acest tip de scutire, iată care sunt cerințele pe care trebuie să le întrunească o persoană întreținută:

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, rudă de gradul doi în linie colaterală;

b) are un venit ce nu depăşeşte suma de 11280 lei anual. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.

Care este modul în care se acordă scutirile?

Pentru a beneficia de o scutire (indiferent de tipul acesteia), este nevoie să depui o cerere tipizată. După depunerea cererii, scutirea se va acorda din luna următoare lunii, în care a fost depusă cererea. După ce va fi îndeplinită procedura de obținere a scutirii, venitul impozabil al contribuabilului deja nu va include și suma scutirii. Totodată, iată care sunt 2 aspecte importante în ceea ce privește acordarea scutirii:

  • la scutire pentru copil au dreptul sa beneficieze ambii părinți;
  • la angajarea prin cumul scutirea nu se utilizează.

Scutirile reprezintă un instrument fiscal important, menit să vină în favoarea contribuabililor prin micșorarea venitului impozabil și, respectiv, creșterea venitului net. Anume din acest motiv este foarte important ca fiecare contribuabil să-și cunoască dreptul de a beneficia de scutire și să nu ezite să-l aplice.