Ce regim de impozitare să alegi 4% sau 12% ? - DAD Accountant

Ce regim de impozitare să alegi 4% sau 12% ?

24.05.2022

Știai că, la nivel global, forosofobia – frica de impozite și taxe, intră în top 5 cele mai frecvente fobii din rândul oamenilor de afaceri? Ca darea de seamă privind impozitul pe venit și achitarea taxelor să nu mai fie pentru tine o bătaie de cap, îți vom spune tot ce trebuie să știi despre acest impozit și despre ce regim de impozitare există în RM.

Ce regimuri de impozitare există în RM și ce presupun acestea?

Impozitele reprezintă o plată obligatorie, pe care cetățenii, instituțiile și organizațiile economice trebuie să o achite în bugetul statului. Primele mențiuni despre impozite pot fi găsite încă în Biblie. Bine, de atunci, lucrurile au mai evoluat și astăzi impozitele se calculează un pic altfel.

În funcție de domeniul tău de activitate și de veniturile pe care le înregistrezi, poți beneficia de câteva regimuri fiscale:

  • Regimul fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii. Este prevăzut de Capitolul 71 din CF (cota impozitului pe venit 4%);
  • Regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit (cota impozitului pe venit 12%). Acest regim de impozitare este prevăzut pentru plătitorii de TVA și presupune că vei achita la stat 12% din profit (vânzări minus cheltuieli);
  • Regimul fiscal al rezidenților parcurilor IT;
  • Regimul fiscal al rezidenților zonei economice libere.

Regimul fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (4%)

Cine achită impozitele după acest regim fiscal?

Agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier), întreprinzătorilor individuali, precum și agenților economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea serviciilor de consultanță pentru afaceri și management este mai mare de 60% din venitul din vânzări, vor aplica acest regim fiscal.

*Dacă, pe parcursul perioadei fiscale declarate, ai încetat să mai fii plătitor de TVA, vei putea aplica acest regim de impozitare numai din momentul în care va fi emisă decizia Serviciului Fiscal de Stat privind anularea înregistrării.

Care este cota impozitului pe venit?

Cota impozitului pe venit constituie 4% din venitul operațional obținut în perioada fiscală de declarare.

Regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit (cota impozitului pe venit 12% din venitul impozabil)

Cine achită impozitele după acest regim fiscal?

Acest regim fiscal va fi aplicat de persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA, precum și de agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, dar care, conform situației din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obținut venit din activitatea operațională din livrări scutite de TVA în mărime ce depășește 1,2 milioane de lei.

*Dacă, pe parcursul perioadei fiscale declarate, devii plătitor de TVA, vei putea aplica acest regim de impozitare numai din momentul în care vei fi înregistrat ca plătitor de TVA.

Care este cota impozitului pe venit?

Cota impozitului constituie 12% din venitul impozabil, calculabil la sfârșitul perioadei fiscale.

Când poți alege între aceste două regimuri de impozitare?

Există însă și situații în care ai posibilitatea de a alege să aplici fie regimul fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (4%), fie regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit. Astfel, poți alege să plătești fie impozitul pe venit, fie impozitul pe profit:

a) Atunci când, conform situației din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, ai obținut un venit din activitatea operațională din livrări scutite de TVA sau din livrări scutite și impozabile cu TVA în sumă de până la 1,2 milioane de lei, cu condiția că livrările scutite de TVA depășesc 50% din cele impozabile cu TVA;

b) Atunci când, conform situației din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, nu ai obținut venit din activitatea operațională;

În aceste cazuri, alegerea regimului fiscal se realizează prin indicarea lui în politica ta de contabilitate până la data de 25 aprilie.

c) Dacă te-ai înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare, alegerea regimului fiscal se realizează prin indicarea lui în politica ta de contabilitate până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de înregistrare.

Regimul fiscal al rezidenților parcurilor IT

Cine achită impozitele după acest regim fiscal?

După cum reiese și din denumirea lui, acest regim fiscal este aplicat doar de rezidenții parcurilor IT. Aceștia vor achita lunar un impozit unic de 7% din venitul obținut din vânzări, înregistrat lunar în evidența contabilă, dar nu mai puțin decât suma minimă stabilită.

Care este cota impozitului?

Suma minimă a impozitului unic se determină lunar pentru fiecare angajat și constituie 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală. Calculul și raportarea impozitului unic se efectuează de către rezidenții parcurilor IT în fiecare lună, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

Impozitul unic include următoarele impozite, taxe și contribuții:

– impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;

– impozitul pe venit din salariu;

– contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatoriu datorate de angajați și angajatori;

– primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajator;

– taxele locale;

– impozitul pe bunurile imobiliare;

– taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.

Citește și: Ce tipuri de indemnizații există și cine le achită

Regimul fiscal al rezidenților zonei economice libere

Dacă îți desfășori activitatea în zonele economice libere, trebuie să știi că vei aplica un regim de impozitare diferit și te vei bucura de mai multe facilități fiscale:

Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător

– Beneficiezi de o scutire de 50% din cota impozitului stabilită în RM pentru venitul obținut din exportul mărfurilor sau serviciilor provenite din zona economică liberă în afara teritoriului RM;

– Totodată, ai o scutire de 75% din cota impozitului stabilită în RM pentru venitul obținut din alte activități decât exportul de mărfuri sau servicii;

– Dacă vei investi cel puțin 1 milion de dolari în zona liberă, pe o perioadă de 3 ani, vei fi scutit de plata impozitului pe venitul obținut din exportul mărfurilor sau serviciilor provenite din zona economică liberă în afara teritoriului RM;

– De asemenea, dacă vei investi cel puțin 5 milioane de dolari, pe o perioadă de 5 ani, vei beneficia de o scutire totală la plata impozitului pe venitul obținut din exportul mărfurilor sau serviciilor provenite din zona economică liberă în afara teritoriului RM.

Vei beneficia de livrări scutite de TVA cu drept de deducere

–  pentru mărfurile și serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, pentru mărfurile și serviciile livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, pentru mărfurile și serviciile livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum și pentru mărfurile și serviciile livrate de către rezidenții diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepția serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova;

– pentru mărfurile livrate de către rezidentul unei zone economice libere a Republicii Moldova unui nerezident al Republicii Moldova, dacă marfa este predată în scopul prelucrării unui rezident al altei zone economice libere a Republicii Moldova, indicat de cumpărătorul/beneficiarul nerezident;

Accize

– Totodată, vei fi scutit de plata accizelor pentru mărfurile supuse accizelor, care sunt introduse în zona economică liberă atât din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. Cât și din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum și pentru mărfurile provenite din această zonă și scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.

Când trebuie să achiți impozitul pe venit?

Calcularea impozitului se efectuează anual. Achitarea impozitului la buget se face în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător (până la 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie).

Darea de seamă privind impozitul pe venit se prezintă până la data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

Ce să faci ca să nu mai ai bătăi de cap cu impozitele?

Poți să mai citești o dată aceste informații, să cercetezi Codul Fiscal și Poți să te autodiagnostichezi cu forosofobie și în fiecare an, înainte de 25 martie să te stresezi și nu-ți găsești locul. Sau poți să apelezi la DAD Accountant, să soliciți consultanța pentru a fi sigur că nu-ți scapă nimic. Ne ocupăm de toate aspectele de contabilitate și alegem un regim de impozitare conform afacerii tale.