Ce tipuri de indemnizații există și cine le achită - Servicii de contabilitate

Ce tipuri de indemnizații există și cine le achită

17.05.2022

Știi senzația ceea când găsești bani în buzunarele hainelor de iarnă? Înțelegi că-s ai tăi, că tot tu i-ai pus acolo și ai uitat de ei, dar oricum te bucuri. Și oricum îți prind bine. Astăzi îți vom povesti despre indemnizații, despre ce tipuri de indemnizații sunt oferite în Republica Moldova și, cel mai important, despre indemnizațiile pe care un angajator este obligat să le achite angajaților săi. Let’s go!

Ce tipuri de indemnizații sunt oferite în Republica Moldova?

Pentru că viața este imprevizibilă și nimeni nu știe ce ne poate aduce ziua de mâine, s-au inventat asigurările. Oamenii își asigură casele, mașinile, unii își asigură diferite părți ale corpului, bunăoară Jennifer Lopez. Mă rog, voia boierului.

Totuși, cea mai importantă este asigurarea socială de care, în RM, beneficiază toți cei care activează în baza unui contract individual de muncă sau plătesc contribuțiile necesare de sine stătător. Astfel, dacă unui salariat i se întâmplă fie să se îmbolnăvească, fie să sufere un accident la locul de muncă sau tu decizi să lichidezi unitatea și ești nevoit să-l concediezi, acesta va primi niște bani sub forma unor indemnizații.

În funcție de posibilele situații de risc, există mai multe tipuri de indemnizații:

 • Indemnizația de maternitate;
 • Indemnizația unică la nașterea copilului;
 • Indemnizația paternală;
 • Indemnizația lunară de creștere/îngrijire a copilului;
 • Indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni;
 • Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă inclusiv indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav;
 • Indemnizația pentru zilele libere în legătură cu suspendarea procesului educațional în regim cu prezență fizică;
 • Diurnele;
 • Indemnizația acordată în legătură cu detașarea salariatului;
 • Indemnizația pentru șomaj tehnic;
 • Indemnizația de concediu;
 • Indemnizația de eliberare din serviciu.

Cine achită aceste indemnizații?

Unele indemnizații, precum indemnizația de eliberare sau de concediu, sunt plătite de către angajator, adică de către tine. Pe altele, le vei plăti parțial tu, parțial CNAS. Dar hai să le luăm pe rând.

Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă

Chiar dacă ne-am dori din tot sufletul ca angajații noștri să nu obosească și să nu se îmbolnăvească niciodată, se mai întâmplă și astfel de situații neplăcute. Și dacă în alți ani se mai lucra și cu un pic de febră, pandemia a schimbat totul. Mai pui pe deasupra și eventualele accidente la locul de muncă, și stresul (aici, pe cuvântul stres, putem pune link activ pe articolul despre stres) și tadam, avem o groază de motive pentru incapacitate temporară de muncă.

Pentru că e destul de greu să trăiești fără mâncare și respectiv, fără bani, statul are grijă ca salariații asigurați să primească o indemnizație atunci când nu pot să lucreze și să-și asigure un salariu.

 Astfel, dacă unul dintre angajații tăi s-a îmbolnăvit și nu poate munci, tu vei stabili și îi vei acorda o indemnizație pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, însă nu pentru mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă. Restul va plăti CNAS.

Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului se stabilește în proporție de 75% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern.

Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă achitate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilește diferențiat, în funcție de durata stagiului total de cotizare, după cum urmează:

a) 60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani;

b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 și 8 ani;

c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani;

d) cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de maladie oncologică este de 100%.

Indemnizația de concediu

Pentru perioada concediului de odihnă anual, salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu care nu poate fi mai mică decât valoarea salariului mediu lunar pentru perioada respectivă.

Apropo, ar trebui să i-o achiți cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu. Nu de alta, dar să aibă omul bani de buzunar.

Salariaților care au încheiat un contract individual de muncă pe un termen de până la 2 luni, la încetarea contractului în legătură cu expirarea termenului acestuia, li se plătește o indemnizație pentru zilele de concediu nefolosite.

Indemnizația pentru șomaj tehnic

Indemnizația pentru șomaj tehnic, precum și indemnizațiile legate de detașarea salariatului sau de trimiterea lui în deplasări de serviciu sunt achitate tot de către tine.

Astfel, în perioada șomajului tehnic, salariații beneficiază lunar de o indemnizație ce nu poate fi mai mică de 50% din salariul lor de bază (asta dacă nu a fost suspendat contractul lor individual de muncă).

Mărimea acestei indemnizații se stabilește prin ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) angajatorului, de contractul colectiv de muncă și de convențiile colective.

În cazul declarării șomajului tehnic ca urmare a declarării stării de urgență, de asediu și de război sau ca urmare a restricțiilor impuse în starea de urgență în sănătatea publică, indemnizația poate fi plătită, parțial sau integral, din bugetul de stat, în modul stabilit de Guvern.

Atunci când indemnizația pentru șomaj tehnic este plătită din bugetul de stat, locurile de muncă ocupate de persoanele pentru care sau plătit aceste indemnizații, nu pot fi reduse pe o perioadă cel puțin egală cu perioada șomajului tehnic pentru care s-au plătit aceste indemnizații, cu excepția situațiilor de insolvabilitate.

 Totodată, când un angajat este trecut, în interes de serviciu, de la o unitate în alta sau dintr-o localitate în alta, acesta are dreptul la compensarea cheltuielilor de transport și a celor de cazare, precum și la o indemnizație specială.

Citește și: Cu cât s-a majorat salariul minim pe economie și care sunt principalele forme de salarizare

Indemnizația de eliberare din serviciu

Lichidarea unității

Dacă îți concediezi angajații pentru că îți închizi afacerea sau vrei să reduci numărul sau statele de personal, trebuie să știi că ești obligat să achiți niște indemnizații. Astfel, pentru prima lună, plata unei indemnizații de eliberare din serviciu trebuie să fie egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămânal pentru fiecare an complet lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mare decât șase salarii medii lunare și nu mai mică decât un salariu mediu lunar. Pentru a doua lună, dacă persoana concediată nu a fost plasată în câmpul muncii, va trebui să plătești o indemnizație egală cu mărimea salariului mediu lunar. Iar dacă persoana concediată nu s-a angajat nici după două luni, pentru a treia lună, îi vei achita o indemnizație egală cu mărimea salariului mediu lunar.

În situația în care, la lichidarea unității, reușești să ajungi la un acord scris cu lucrătorii tăi, la data concedierii va trebui să le achiți toate sumele legate de concediere pe toate 3 luni.

Angajații nu corespund funcției

Dacă însă afacerea îți merge ca pe roate, dar ești nevoit să-i concediezi pe unii angajați din cauză că nu corespund funcției, nu sunt suficient de calificați (fapt confirmat de o comisie de atestare) sau starea lor de sănătate nu le permite să-și îndeplinească munca așa cum trebuie (fapt confirmat de un certificat medical), atunci iarăși vei fi obligat să plătești indemnizația de eliberare din serviciu. Numai că de această dată suma va fi în mărimea unui salariu mediu pe 2 săptămâni.

O indemnizație de eliberare din serviciu în mărimea unui salariu mediu pe 2 săptămâni va trebui să achiți și dacă concediezi un angajat în legătură cu restabilirea la locul de muncă, conform hotărârii judecătorești, a salariatului care a îndeplinit anterior munca respectivă sau în legătură cu refuzul salariatului de a fi transferat în altă localitate din cauza transferării unității în acea localitate.

Angajați încorporați în serviciul militar

De asemenea, salariații al căror contract individual de muncă a fost suspendat în legătură cu încorporarea în serviciul militar în termen, în serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil ori care au demisionat pentru că tu ai încălcat contractul individual sau contractul colectiv de muncă beneficiază de această indemnizație în mărimea unui salariu mediu pe 2 săptămâni.

Apropo, în contractul colectiv sau în cel individual de muncă pot fi prevăzute și alte cazuri de plată a indemnizației de eliberare din serviciu, mărimi sporite ale acesteia, precum și termene mai îndelungate de plată a indemnizației. Așa că fii vigilent!

Indemnizația de maternitate, indemnizația unică la nașterea copilului, indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni precum și indemnizația parentală și cea de îngrijire a copilului sunt achitate de CNAS. Indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav, de asemenea, este acordată de CNAS. Această indemnizație se acordă mamei, tatălui sau tutorelui copilului, dacă copilul bolnav are vârsta de până la 10 ani.

Chiar dacă aceste indemnizații sunt acordate de CNAS, asta nu înseamnă că nu te privesc. De fapt, dacă e să ne gândim un pic, indirect, tot tu le achiți. Cum? Plătind contribuțiile.

Aceste indemnizații sunt achitate de CNAS numai dacă angajatorul a plătit contribuțiile de asigurări sociale și dacă a prezentat declarațiile aferent angajaților.

Indemnizația pentru zile libere

Încă o situație când angajații pot solicita acordarea unei indemnizații ține de suspendarea procesului educațional în regim cu prezență fizică. Atunci, salariaților care au copii cu vârsta de până la 12 ani și/sau copii cu dizabilități înregistrați în unități de învățământ sau sunt tutori ai acestora li se acordă zile libere pentru supravegherea copiilor. Indemnizația pentru zile libere se acordă la cererea scrisă a unuia dintre părinți sau a tutorelui, depusă la angajator. Ulterior, angajatorul va depune o solicitare, pe proprie răspundere, de acordare din bugetul de stat a indemnizației pentru salariații cu copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități, care au beneficiat de zile libere în contextul suspendării procesului educațional în regim cu prezență fizică.

Cuantumul indemnizației acordate din bugetul de stat este calculat prin înmulțirea numărului de zile libere acordate cu 50% din salariul de bază al salariatului divizat la numărul de zile din luna pentru care este depusă solicitarea, dar nu mai mult de 150 de lei pe zi.

În cazul în care 50% din salariul de bază al salariatului pentru o zi constituie o sumă mai mare de 150 de lei, angajatorul se obligă să achite din surse proprii o indemnizație cel puțin egală cu diferența dintre indemnizația calculată conform art. 781 alin. (1) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 și indemnizația achitată din bugetul de stat conform pct. 16 din Anexa nr.1 din HG nr.316/2021.

Când se achită contribuțiile?

Potrivit legii, trebuie să calculezi și să achiți contribuțiile de asigurări sociale în fiecare lună. Tot lunar trebuie să prezinți și declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și declarația privind evidența nominală a asiguraților (până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, iar în cazul lichidării – în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării bilanțului de lichidare, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare).

Rezidenții parcurilor IT vor achita un impozit unic, iar 54,7% din suma acelui impozit va fi direcționat spre bugetul asigurărilor sociale de stat și vor constitui contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii.

Ce se întâmplă dacă nu achiți contribuțiile?

Cum să-ți spunem? Dacă nu achiți, riști să fii sancționat. Neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întârziere în proporție de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru data virării sumei datorate.

În afară de asta, îi pui și pe angajații tăi într-o situație deloc favorabilă. Imaginează-ți cum te-ai simți dacă ai lucra ani la rând, iar când te pomenești că ai nevoie, afli că șeful tău nu a achitat contribuțiile. E destul de grav, pentru că, în cazul în care angajatorul transferă contribuțiile de asigurări sociale, dar nu prezintă declarațiile nominale pentru fiecare angajat, această perioadă nu se include în stagiul de cotizare a angajatului și nu se ia în calcul la stabilirea pensiei sau a altor indemnizații.

Apropo, angajații tăi pot verifica oricând dacă îți onorezi sau nu aceste obligațiuni.

Așa că, dacă nu vrei să te pomenești în situații neplăcute și nici să-ți bați capul cu declarații și calcule de tot felul, DAD Accountant îți stă la dispoziție. Află mai multe detalii aici.