Ce impozite achităm în cazul școală online prin franciză de la nerezident?

Ce impozite achităm în cazul școală online prin franciză de la nerezident?

13.09.2021

În prezent, există o dezvoltare foarte rapidă a activităților din domeniul IT. Învățarea la distanță a devenit foarte relevantă. Pentru a vă deschide propria școală online, nu este necesar să vă dezvoltați propriul curriculum sau alte programe de formare necesare. Puteți deschide o școală online folosind franchising unui brand deja promovat și recunoscut.

În acest articol, vom analiza ce taxe vor trebui plătite la bugetul național atunci când oferim servicii de instruire online sub contract de franchising unei companii nerezidente din Republica Moldova.

Cuvântul franchisa este de origine franceză și înseamnă „un privilegiu sau o promisiune”.

Prin contractul de franchising o parte (francizor) acordă celeilalte părți (francizat), în schimbul unei redevențe, dreptul de a desfășura o activitate comercială (activitate de franciză) în cadrul rețelei francizorului, cu scopul de a furniza anumite produse în numele și pe contul francizatului, iar francizatul are dreptul și obligația de a folosi denumirea comercială, marca sau alte obiecte ale drepturilor asupra obiectului de proprietate intelectuală, know-how și metode ale activității comerciale ale francizorului.

În temeiul obligației de informare, francizorul este obligat în special să furnizeze francizatului informații corespunzătoare și în timp util privind:

a) întreprinderea și experiența francizorului;
b) obiectele relevante ale drepturilor de proprietate intelectuală;
c) caracteristicile know-how-ului relevant;
d) sectorul comercial și condițiile pieței;
e) metodele particulare ale francizei și desfășurarea acesteia;
f) structura și mărimea rețelei de franciză;
g) comisioanele, redevențele și orice alte plăți periodice;
h) clauzele contractului.

Francizorul este obligat:

a) să ofere francizatului asistență sub forma cursurilor de formare, îndrumărilor și consilierii, în măsura necesară desfășurării activității de franciză, fără costuri suplimentare pentru francizat;
b) să ofere altă asistență decît cea prevăzută la lit. a) în măsura în care aceasta este solicitată în mod rezonabil de către francizat, la un preț rezonabil.
c) să acorde francizatului dreptul de a exploata obiectele asupra cărora are drepturi de proprietate intelectuală în măsura necesară pentru desfășurarea activității de franciză;
d) să depună eforturi rezonabile pentru a asigura exercitarea netulburată și continuă a acestui drept;
e) pe durata contractului, francizorul este obligat să acorde francizatului know-how-ul necesar pentru desfășurarea activității de franciză.

Atunci cînd francizatul este obligat să obțină produsele de la francizor sau de la un furnizor desemnat de acesta, francizorul este obligat să se asigure că produsele comandate de francizat sînt furnizate într-un termen rezonabil, în măsura în care este posibil și cu condiția că comanda este rezonabilă.

Francizatul este obligat:

a) să plătească francizorului comisioanele, redevențele sau alte plăți periodice convenite în contract;
b) să depună eforturi rezonabile pentru a desfășura activitatea de franciză în conformitate cu metodele activității comerciale ale francizorului;
c) să urmeze indicațiile rezonabile ale francizorului privind metodele activității comerciale și menținerea reputației rețelei;
d) să manifeste prudență rezonabilă pentru a nu dăuna rețelei de franciză;
e) să permită francizorului acces în condiții rezonabile la spațiile sale pentru ca francizorul să verifice dacă francizatul se conformează metodelor activității comerciale și indicațiilor francizorului;
f) să ofere francizorului acces în condiții rezonabile la registrele sale contabile. 

Citește și: IMPOZITE – achităm sau le ,,ascundem”

Exemplu:
O companie nerezidentă, pe baza unui contract de franchising, oferă companiei din Republica Moldova acces online la platforma pe care are loc procesul de învățare, pentru aceasta va fi emis un invoice.

1. Impozit pe venit:

Conform Codului Fiscal toate veniturile nerezidenților obținute pe teritoriul RM (royalty și altele) se impozitează cu 12%.

Dat fiind faptul că contractul de franchising urmează să fie încheieat între persoana juridică resident al RM și persoana juridică neresident al RM, primul lucru care trebuie de făcut este să solicitați un certificat care să confirme reședința companiei cu care este încheiat contractul de franchising.

 Al doilea pas, trebuie de verificat dacă între RM și țara nerezidentă a fost semnat Tratat pentru evitarea dublei impuneri. Detalii aici: https://sfs.md/ro/tratate-internationale.

Dacă sunt obținute confirmările menționate mai sus nu apare necesitatea de a reține și de a achita la bugetul național impozitul pe venit de la nerezident. În caz că lipseste unul din cele două acte de mai sus, apare necesitatea de a reține și de a achita în bugetul național impozitul pe venit de la nerezident în mărime prevăzută de legislația în vigoare, adică 12%.

2. Acces online la platforma pe care are loc procesul de învățare:

Conform contractului de franchising procesul de online învățămînt va fi pe o platforma anumită, accesul va fi transmis persoanei juridice rezident al RM și pentru aceasta va fi emis un invoice. Conform Codului Fiscal toate serviciile în domeniul artei, culturii, științei, învătămîntului, culturii fizice, divertismentului sau sportului ori într-un alt domeniu similar de activitate, servicii în tehnologia informației, informatice, acordate prin intermediul echipamentelor de comunicații electronice se consideră ca import de servicii de la care se calculează și se achită TVA 20%.

3. Școala online – livrarea serviciilor:

Conform Codului Fiscal pentu furnizare de servicii de învățămînt la distanța locul livrării serviciilor se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipsește, domiciliul ori reședința beneficiarului.

Dacă va avea loc prestarea serviciilor de învățămînt la distanță către persoane nerezidente RM, aceasta se consideră export de servicii și TVA nu se achită.

Dacă va avea loc prestarea serviciilor de învățămînt la distanță către persoane rezidente, aceasta se consideră livrarea scutită de TVA fără drept de deducere conform Codului Fiscal, care spune că mărfurile, serviciile instituţiilor de învăţămînt publice şi private, legate de desfăşurarea nemijlocită a procesului de învăţămînt conform Codului educaţiei; serviciile de instruire a copiilor şi adolescenţilor în cercuri, secţii, studiouri; serviciile prestate copiilor şi adolescenţilor cu folosirea instalaţiilor sportive; serviciile legate de întreţinerea copiilor în instituţii preşcolare; serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor sunt livrări scutite de TVA fără drept de deducere.

4. Activitatea antrepronială sub numele francizatului – import de servicii:

Dacă luăm în considerare că persoana juridică rezidentă al RM va activa sub numele francizatului (nerezident al RM) și pentru aceasta se va achita plata lunară, apare întrebarea – drepturile pentru folosirea numelui francizatului care vor fi transmise prin contractual de franchising se consideră import de servicii?
Răspunsul este “DA”.
Conform Codului Fiscal locul livrării serviciilor se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipsește, domiciliul ori reședința beneficiarului serviciilor de transmitere a obiectelor de proprietate industrială, precum și celor referitoare la obiectele dreptului de autor și ale drepturilor conexe. Mai exact:

  • Numele francizatului e obiectul de proprietate industrială;
  • Dreptul de a activa sub numele francizatului e serviciul transmis prin contract de franchising;
  • Beneficiarul serviciului este persoana juridică al resident al RM.

Concluzia: dacă activiatea antrepronială are loc în baza contractului de franchising trebuie de achitat TVA de la import de servicii în mărime de 20% de la suma transferată sau invoice-ului primit în dependență ce va avea loc primul.

Pentru prima dată, franchisingul ca formă de distribuţie a apărut în SUA în sec. XIX şi s-a dezvoltat destul de vertiginos, ca un sistem efectiv de comercializare a produselor, serviciilor și tehnologiilor.

Bineînțeles, fiecare caz și fiecare contract trebuie studiate și luate în considerare separat. Dacă vă confruntați cu o situație de neînțeles, echipa DAD Accountant vă poate ajuta întotdeauna să stabiliți procesul de activitate economică și contabilitate.