Panoul de informații - Servicii de contabilitate

Panoul de informații – ce documente, informații trebuie să afișeze o unitate comercială

04.08.2022

Dacă deții un magazin, o farmacie sau orice alt fel de punct de vânzare, ești obligat să afișezi, în incinta unității comerciale, la un loc vizibil, anumite informații și plachete. În caz contrar, vei avea mai multe bătăi de cap și te poți alege cu niște amenzi usturătoare.

Pentru a evita astfel de situații neplăcute, la DAD Accountant, ți-am pregătit o mică listă cu informațiile pe care orice unitate comercială ar trebui să o expună publicului.

Îți oferim câteva informații care trebuie să fie afișate în incinta unității comerciale pe care o administrezi. Să începem cu începutul. Adică, de la intrare.

Programul de lucru

Programul de lucru sau orarul de funcționare a unității comerciale trebuie să fie afișat chiar la intrare, la un loc vizibil din exterior. Acesta este stabilit de către comerciant, adică de tine, de comun acord cu autoritatea administrației publice locale și este indicat în autorizația de funcționare.

Panoul de identificare a unității

Panoul de identificare urmează să fie amplasat la loc vizibil la interiorul unității. Pe acest panou se indică, în limba de stat, următoarele informații: denumirea completă și tipul, conform notificării depuse la autoritatea administrației publice locale, apartenența (agentul economic), adresa unității.

Extrasul din Registrul de stat

Extrasul de înregistrare, în acest caz, atestă constituirea unei persoane juridice sau a filialelor ei și se eliberează la centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice (ASP), conform adresei juridice a companiei.

Autorizația de funcționare

Autorizația de funcționare este un act administrativ individual care confirmă faptul că tu ai dreptul de a practica o activitate de comerț și de a presta anumite servicii sau de a desfășura o anumită activitate, îndeosebi dacă clientul este clientul final-persoană fizică.

Autorizația de funcționare se eliberează pentru fiecare unitate comercială separat și se emite de autoritatea administrației publice locale (la pretură, primărie etc.).


Autorizația sanitară-veterinară de funcționare (după caz)

Unele unități comerciale mai au nevoie și de autorizația sanitar-veterinară de funcționare.

Astfel, această autorizație urmează să fie afișată în incinta exploatațiilor de animale, a fermelor de carantină, a celor cu animale de vânat, în parcuri, în rezervațiile naționale și în grădinile zoologice, pe teritoriul pășunilor și a taberelor de vară, în stațiile de incubație a ouălor, precum și unitățile care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piață, importă, exportă sau vând  animale vii, material germinativ și produse alimentare destinate consumului uman, produse medicinale de uz veterinar, deșeuri, produse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, produse și materii prime utilizate în nutriția animalelor ori alte materii și produse ce pot influența starea de sănătate a animalelor.

Licența (dacă obligativitatea acesteia este prevăzută de legislație)

Licența este un act permisiv, care îți oferă dreptul să desfășori un anumit gen de activitate cu respectarea condițiilor de licențiere.

Chiar dacă uneori acest document este confundat cu autorizația de funcționare, e important să știi că e vorba de două acte diferite.

Apropo, nu toate genurile de activitate sunt supuse licențierii. Vezi Nomenclatorul actelor permisive care fac parte din categoria licențelor

Regulamente interne (după caz)

Diverse Regulamente interne, de asemenea, pot fi afișate la unitatea comercială, îndeosebi dacă prestezi anumite servicii. Aici sunt condiții specifice pentru Organizații de Creditare Nebancare, Companii de Asigurări sau poate alte domenii care nu sunt specificate aici.

Citește și: Care sunt mărfurile și genurile de activitate scutite de TVA

panou-de-informații_DAD-Accountant-2

Registrul de reclamații

Tot pe panoul informativ din sala de comerț se expune și Registrul de reclamații. În unitățile comerciale cu autoservire, Registrul de reclamații se ține în locul unde se achită produsele. Acesta se înmânează cumpărătorilor la prezentarea bonului de plată sau a altui document care confirmă actul cumpărării.

Ești obligat să analizezi fiecare reclamație în termen de două zile și să notezi pe verso măsurile pe care le-ai întreprins.

Totodată, ești obligat, în termen de cinci zile, să-i trimiți consumatorului care a făcut reclamația un răspuns la adresa sau telefonul lui. Dacă persoana nu și-a lăsat datele de contact, reclamația nu se va lua în considerare.

Important!!! Registrul de reclamații se eliberează de organele de statistică teritoriale și este șnuruit și autentificat prin aplicarea ștampilei și a semnăturii reprezentantului autorității administrației publice locale.

Planul de evacuare

Potrivit Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova, la clădiri și instalații în care se află concomitent pe un etaj mai mult de 10 persoane trebuie afișate în locuri vizibile planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu.

Excepție!!! Casele de locuit

Acolo unde se află aparatul de casă și control e necesar să fie amplasate, la loc vizibil pentru clienți:

Un stiker cu adresa și numărul de telefon al autorității abilitate cu funcții de protecție a consumatorilor

panoul-de-informații_DAD-Accountant-3

Un stiker cu informația despre obligativitatea prezenței bonului de casă sau a unui alt document, care confirmă faptul cumpărării produsului sau prestării serviciului, la examinarea reclamației

Alte informații

Totodată, dacă ai în vânzare alcool sau articole din tutun ești obligat să afișezi, la un loc vizibil, informația privind interzicerea vânzării alcoolului și articolelor din tutun minorilor. În plus, trebuie să notezi și mărimea amenzii aplicate pentru vânzarea alcoolului și articolelor din tutun minorilor.

De asemenea, dacă ești managerul unor spațiilor publice, în care fumatul este interzis, ai obligația de a afișa pe ușa de la intrare, într-un loc vizibil, semnul prin care se interzice fumatul. Acesta trebuie să aibă dimensiunea de cel puțin A5 și să fie însoțit de cuvintele: „Fumatul este interzis. Fumatul în încăperi contravine legii”.

În funcție de domeniul de activitate, există și ale informații care trebuie afișate obligatoriu. De aceea, înainte de a deschide o afacere, e important să te informezi din surse sigure.

Dacă ai nevoie de mai multe detalii despre alte aspecte legale ce țin de gestionarea afacerii și evidența contabilă, contactează-ne!

Încredințează-ne contabilitatea, iar noi te vom scăpa de bătăi de cap, vom avea grijă ca toate actele să fie întocmite conform legii și în termenele stabilite.

panoul-de-informații_DAD-Accountant-7