Amortizarea Mijloacelor Fixe în Scopuri Fiscale - Events

Speakeri

Maria DIMA

Director Audit Sedan SRL, Doctor în Economie, DipIFR

Din 1 ianuarie 2019 s-a modificat metoda de calcul a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, astfel DAD Human Capital a organizat seminar privind modificările Legislative, unde participanții au aflat despre:

  • Esența metodei noi de calcul a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale;
  • Tehnica de tranziție de la metoda veche la cea nouă;
  • Determinarea rezultatului fiscal ca urmare a comercializării mijloacelor fixe;
  • Deducerea cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe proprii. Calculul amortizării în scop fiscal, în cazul suportării cheltuielilor de reparație a mijloacelor fixe proprii;
  • Deducerea cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe primite în locațiune. Calculul amortizării în scop fiscal, în cazul suportării cheltuielilor de reparație a mijloacelor fixe utilizate în baza contractelor de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat, etc;
  • Determinarea bazei amortizabile aferente investițiilor (investițiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional);
  • Deducerea amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, inclusiv sub formă de subvenționare.