Raportare și analiză financiară - DAD Management

Raportare și analiză financiară

DAD Management cunoaște cât este de importantă o raportare financiară în termeni și fără erori, de aceea constant investim în resursele noastre tehnologice și umane pentru a asigura clienților o colaborare constructivă și un rezultat final exact de care are nevoie.

De obicei, DAD Management prestează servicii de raportare financiară următoarelor tipuri de companii:

  • Entități care fac parte dintr-un grup de companii, cu exigențe bine stabilite privind o raportare lunară consecventă;
  • Organizații necomerciale antrenate în proiecte sociale și de investiție, donație, grant, etc.;
  • Entitățile mici și micro cu scopul de menținere a controlului operațional (mărfuri și materiale, venituri și vânzări, datorii și creanțe, numerar, etc.);
  • Entități mici și micro în proces de identificare sau menținere și control a strategiilor de business;