Lecția 2 - Management Financiar - Situații Financiare

Lecția 2 – Management Financiar – Situații Financiare

26.07.2022

Salutare, prieteni! Eu mă numesc Dan și bine ați venit la cursul nostru online de Management Financiar pentru companii. Acesta este al doilea compartiment care se numește Minimul informațiilor pe care trebuie să le cunoască antreprenorii despre finanțele companiei.

Pentru o experiență mai bună și pentru utilitate maximă, intră în linkul din descriere și descarcă gratis prezentarea seminarului dat și excel-uri utile care poate să-ți ajute compania să accelereze prin managementul financiar.

Acest seminar este destinat antreprenorilor. Este doar pentru antreprenori, pentru cei care doresc să se inițieze în cunoștințe privind managementul financiar și care doresc să utilizeze acest instrument pentru accelerarea, dezvoltarea companiei sale. Acest curs nu este pentru contabili, nu este pentru economiști sau auditori financiari. Acest curs este pentru antreprenori și are scopul de a explica cât mai simplu antreprenorilor despre finanțele companiei sale.

În cadrul acestui curs, urmează să descoperim ce înseamnă situațiile financiare, ce înseamnă situațiile de profit și pierdere, bilanț, flux de numerar, cum ele sunt utilizate pentru luarea deciziilor și cum se întâmplă că am profituri, și nu am bani și invers.

Zilnic, compania este antrenată în multe tipuri de tranzacții, scopul tranzacțiilor date este de a genera profit. Și profitul se înregistrează atunci când veniturile sunt mai mari ca cheltuielile. Deci, zilnic când face compania tranzacții de vânzare, de cumpărare și tot așa mai departe, aceste tranzacții pot fi catalogate în mai multe tipuri de elemente.

Toată informația privind veniturile și cheltuielile companiei sunt sintetizate într-o informație care se numește situație de profit și pierdere. Iar pentru a genera aceste venituri și aceste cheltuieli, organizația are nevoie de o infrastructură care să-i permită să facă aceste venituri și cheltuieli. Și această infrastructură presupune activele companiei și fondurile sale. Și iată informația privind activele și fondurile companiei este sintetizată într-o informație care se numește bilanț. Păi iată, educația financiară a cuiva presupune capacitatea lui de a citi și de a utiliza informația dintr-o situație de profit și pierdere și dintr-un bilanț.

Situația de profit și pierdere oferă informație utilizatorului privind performanța companiei și profitabilitatea ei. Cum ea a performat pentru o anumită perioadă de timp, în comparație cu perioada precedentă. Iar bilanțul oferă informații necesare pentru poziția companiei, și anume cine a finanțat, ce a finanțat, stabilitatea companiei pe termen lung, gradul de insolvabilitate, valoarea netă a companiei și tot așa mai departe. Aceste informații oferă posibilitate utilizatorului să ia decizii strategice și importante companiei.

Să intrăm un pic în esență mai mult la situația de profit și pierdere. Deci, în fond, unica metodă rezonabilă pe care o poți aplica pentru a afla care este profitul concret și pierderea concretă a companiei pentru o perioadă anumită de timp este să pregătești o situație de profit și pierdere. Sau din engleză, un P&L. În fond P&L-ul oferă informații despre veniturile companiei și despre cheltuielile companiei. Veniturile pot fi din activitatea operațională și din activitatea neoperațională. La fel și cheltuielile. Ca să arătăm un exemplu de situație de profit și pierdere, un exemplu de P&L. Deci în acest slide, observăm un P&L într-o formă super sintetizată pentru a fi simplu de înțeles ce înseamnă un P&L. În care noi avem total venituri în valoare de 100 de lei, total cheltuieli în valoare de 80 de lei și profitul companiei în valoare de 20 de lei. Deci aceasta este o situație de profit și pierdere, un P&L super sintetizat. În continuare urmează să discutăm despre exemple un pic mai analitice.

Iar în acest slide puteți vedea un exemplu de P&L care se raportează către instituțiile de stat. Deci acest P&L, de asemenea, oferă informații privind performanța companiei, veniturile ei și cheltuielile ei pe o perioadă anumită de timp, în comparație cu perioada precedentă. Și dacă observați sunt la fel veniturile din vânzări, sunt costul vânzărilor, profitul brut, alte venituri, alte cheltuieli și tot așa mai departe.

Iar acesta este un exemplu de P&L utilizat de antreprenori pentru luarea deciziilor. Și acest P&L se analizează, de obicei, lunar și este pregătit de managementul financiar al companiei. În fond, nu ne oprim aici, pentru că aveți acces la prezentare precum și la excel-uri utile din descriere.

O altă informație super importantă pentru companie și pentru luarea deciziilor este bilanțul. Bilanțul ne oferă posibilitatea să aflăm informații despre poziția companiei. În fond, bilanțul deține informații despre următoarele elemente. Și noi discutam despre infrastructura care ne permite companiei să efectueze acele venituri și cheltuieli despre care am discutat anterior. Deci, în fond, acele elemente care nouă ne permit să generăm profituri, să generăm venituri în viitor ele se numesc active. De obicei, activele, în fond, după definiție, activele sunt acele elemente care va genera beneficii economice ulterioare. Iar exemple de active sunt însăși marfa, sunt cash-ul, numerarul, terenurile, mijloacele fixe ale companiei și tot așa mai departe. În fond, activele se caracterizează din perspectiva utilității lor. Se clasifică în active pe termen lung și active curente. Însăși sursa de finanțare a activelor date, fondurile din care noi finanțăm activele date, în limbajul profesionist se numesc pasive. Deci pasivele sunt sursa de finanțare a activelor. Și anume răspunde la întrebarea de unde noi am luat acest activ, din ce sursă el a fost finanțat. În fond pasivele se caracterizează în următoarele trei compartimente importante: în capitalul propriu, în datorii pe termen lung și în datorii curente.

Capitalul propriu este aportul fondatorului în organizație. Acesta reprezintă capitalul social, care reprezintă aporturi directe precum și profiturile sau pierderile anilor precedenți, care tot reprezintă aporturi directe companiei, sau rezervele, care reprezintă aporturi indirecte companiei. Datoriile pe termen lung sunt acele datorii care urmează să fie achitate peste 12 luni, iar datoriile curente până la 12 luni. Exemple de datorii pe termen lung sunt împrumuturile bancare, de obicei, care anume o parte a împrumutului care urmează să fie achitat mai mult de 12 luni, leasingul financiar și așa mai departe. Iar datoriile curente sunt acele datorii comerciale din partea furnizorului, sunt acele datorii față de bugetul de stat, față de angajați și tot așa mai departe. Și în acest slide observați un exemplu de bilanț super sintetizat cu scopul de a înțelege cât mai bine ce înseamnă bilanț. În care se văd iarăși două compartimente: pasivele companiei, activele companiei și observați foarte important pasivele sunt egale cu activele. Ceea ce ne va permite să generăm profituri în viitor, adică activele, valoarea activelor date și sursa lor de finanțare. Sursa este egală cu valoarea activelor.

În continuare observăm un exemplu de bilanț care se raportează către instituțiile de stat. În care la fel observăm detalierea, un pic mai detaliat a compartimentelor pe active și compartiment de pasive pentru începutul perioadei și pentru sfârșitul perioadei. În care observăm iarăși compartiment de imobilizări necorporale, imobilizări corporale, mijloace fixe care reprezintă active pe termen lung, și active circulante, active curente, materiale, creanțe comerciale și tot așa mai departe. În continuare, capitalul propriu, datorii pe termen lung și datorii curente.

Iar acesta este un exemplu de bilanț utilizat de antreprenori pentru luarea deciziilor. El la fel se prezintă împreună cu situația de profit și pierdere, împreună cu P&L-ul, lunar și iarăși este perfectat de departamentul de Management Financiar și este utilizat iarăși pentru identificarea poziției companiei, insolvabilitatea și tot așa mai departe. Nu ne oprim mult aici, pentru că iarăși aveți acces la resursele din linkul din descriere, unde aveți prezentarea și aveți excel-uri super utile. Pentru a înțelege mai bine situația de profit și pierderi, și bilanțul, haideți să facem un exercițiu în care să încercăm să întocmim, într-o manieră super logică, fără a urmări anumite reguli sau standarde, sau legi și tot așa mai departe, doar într-o manieră logică, un anumit șir de tranzacții pe care le vom enumera să le putem caracteriza în venit, cheltuială, activ și pasiv. Deci, tranzacțiile sunt următoarele.

Vânzările

Noi avem, de exemplu, vânzările. Vânzările companiei, într-o manieră logică ele se caracterizează sau se clasifică în compartimentul de venituri.

Împrumutul bancar

Noi avem împrumutul bancar pe care l-am obținut. Împrumutul bancar noi îl obținem pentru a finanța anumite active de obicei. Și în cazul dat, împrumutul bancar este un pasiv, sursa de finanțare a activelor și este un pasiv.

Terenul și clădirea oficiului

Terenul și clădirea oficiului este un bun cu ajutorul căruia noi putem să generăm profituri în viitor. Și aceste bunuri, terenul și clădirea oficiului, într-o manieră logică o caracterizăm în compartimentul de active.

Consumul de marfă

Însăși consumul de marfă apare atunci când are loc o vânzare și noi consumăm marfa asta. În momentul în care noi consumăm marfa, consumul de marfă reprezintă o cheltuială pentru companie.

Dobânda obținută din împrumuturile acordate

Adică noi am acordat împrumuturi și acum noi obținem dobândă din împrumuturile celea. Și într-o manieră logică, aceste dobânzi se clasifică în compartimentul de venituri.

Marfa și produsele

Anterior a fost consumul de marfă. Aici e doar marfa și produsele. Însăși elementele date nouă ne va permite să generăm profituri în viitor și iată ele se clasifică în compartimentul de active.

Deci care este diferența dintre venit, cheltuială, activ, pasiv, profit și cash? În fond, dacă e să simplificăm tranzacțiile companiei până la încasări și achitări, obținem următoarele tranzacții.

În cazul în care urmează să încasăm sau încasăm anumiți bani, sunt două posibilități. Sau urmează să încasăm pentru că am efectuat o vânzare, sau urmează să încasăm pentru că intrăm într-un împrumut, suntem angajați într-un împrumut sau datorie, indiferent. Deci, într-o manieră logică, veniturile se înregistrează dacă noi încasăm bani și noi nu trebuie să-i rambursăm înapoi, iar datoria se înregistrează atunci când noi încasăm bani, dar urmează să rambursăm înapoi. Și iată avem primele noastre două elemente explicate: veniturile și datoriile. Pasivele, da. Vânzările, care nu urmează să achităm banii înapoi, și datoriile, care urmează să rambursăm banii. Iar tot într-o manieră logică, pentru a explica celelalte două elemente, ține de achitări. În cazul achitărilor urmează iarăși două posibilități. Noi de ce facem achitări în cadrul organizației? Sau pentru că am avut o cheltuială sau urmează să înregistrăm o cheltuială, sau pentru că urmează să obținem un activ.

Care este diferența dintre cheltuială și activ?

Diferența dintre cheltuială și activ este faptul că cheltuiala ține de trecut, este un eveniment consumat, iar activul ține de viitor și beneficii care va genera compania. Deci, în cazul în care noi urmează să efectuăm o achitare sau deja am efectuat o achitare, iar această achitare nu va avea beneficii în viitor, această achitare reprezintă o cheltuială.

Și iată am discutat despre aceste patru elemente importante din situația de profit și pierdere, și anume: venituri și cheltuieli, și din bilanț, și anume activele și pasivele companiei.

Ca să facem un rezumat, organizația efectuează tranzacții de vânzare-cumpărare. Organizația înregistrează venituri și cheltuieli pentru a genera profituri. Iar pentru generarea acestor tranzacții, pentru efectuarea acestor venituri și cheltuieli, compania are nevoie de o infrastructură; de activele și pasivele sale.

Deci veniturile și cheltuielile se discută în situația de profit și pierdere, iar activele și pasivele se discută în bilanț. Activele sunt acele bunuri care ne ajută să generăm profituri în viitor, pasivele sunt sursa de finanțare a activelor, de unde noi obținem aceste active, cum sunt finanțate ele. Iar cheltuielile sunt diminuări din beneficii economice, diminuări de profituri. Ține de un eveniment consumat, salarii, arendă și tot așa mai departe. Iar veniturile sunt beneficii economice prin intrare de active sau prin creșterea valorii lor.

Dar totuși apar întrebări logice din partea antreprenorului. Cum se întâmplă să am profit în situațiile financiare, dar să nu am bani? De ce nu orice încasare de bani este un venit și de ce nu orice achitare este o cheltuială?

În fond, pentru a răspunde la aceste întrebări, urmează să descompunem procedura de vânzare în mai multe procese. Deci, în fond, o vânzare reprezintă două tranzacții diferite, una acompaniată de alta.

Însăși vânzarea propriu-zisă reprezintă transmiterea bunului, transmiterea dreptului asupra bunului și reprezintă transmiterea obligației asupra bunului. De exemplu, într-o vânzare simplă de vânzare-cumpărare a unui bun în cadrul unui shop, urmează să obțin bunul pe care l-am cumpărat. Deci momentul în care eu iau bunul pe care l-am cumpărat și bunul deja e al meu, urmează să suport riscurile lui și urmează să beneficiez din acest bun, aici are loc procedura de vânzare și, în cazul dat, compania înregistrează venit, iar eu înregistrez sau cheltuială, sau activ, dacă urmează să efectuez o achitare. Și a doua parte sau al doilea proces din procedura de vânzare reprezintă achitarea pentru achiziția efectuată sau vânzarea efectuată. Deci această achitare poate fi efectuată în avans sau poate fi efectuată în rate, sau poate fi efectuată peste mult timp, ulterior. Și în cazul dat, venitul înregistrat astăzi nu reprezintă numaidecât o încasare de mijloace financiare, precum și o achitare efectuată astăzi nu reprezintă numaidecât o cheltuială în situația de profit și pierdere, dar poate reprezenta un activ, care, acest activ urmează să se consume pe parcursul a unei perioade mai îndelungate.

În continuare eu te îndemn, în cadrul acestei prezentări, este un exemplu prin care noi nu am trecut pe parcursul acestei lecții. Te îndemn să treci de sine stătător, iar dacă nu ai descărcat prezentarea, în linkul din descriere este prezentarea absolut gratuită care te va ajuta să înțelegi mai bine acest seminar. Și în continuare te invit să privești următorul curs care ne va ajuta să înțelegem cum se formează bugetul de venituri și cheltuieli în compania ta.


Vezi următoarea lecție: