Încheierea anului contabil - DAD Management Incheierea Anului

Încheierea anului contabil

Răspunderea pentru ținerea contabilității și raportarea financiară îi revine conducătorului/administratorului entității (Legea Nr. 287 din 15.12.2017, art. 18).

Încheierea anului contabil reprezintă un set de proceduri complexe și voluminoase, iar unele companii nu mereu reușesc să organizeze și să mențină un departament contabil eficient în perioada de închiderea anului. Pentru siguranța conducerii companiilor, DAD Management prestează servicii de încheierea anului contabil și de raportare financiară.