Controlul și gestiunea riscurilor - DAD Management

Controlul și gestiunea riscurilor

Orice afacere este supusă riscurilor, în special astăzi, când mediul de afaceri este influențat de factori incontrolabili ce provoacă tendințe negative și volatile în dezvoltarea business-lui.
Pentru a se adapta la provocările pe care le întâmpină, multe afaceri implementează sisteme de control de gestiune. Administrația companiei trebuie să abordeze complex sistemele de control pentru a asigura eficiența și continuitatea acesteia, iar specialiștii DAD Management Vă poate ajută să treceți cu succes peste provocările afacerii.

Serviciile privind controlul intern, controlul și gestiunea riscurilor includ următoarele:

  • Implementarea sistemelor de control intern – identificarea riscurilor și punctelor critice de control. Experții DAD Management asistă companiile privind identificarea riscurilor operaționale și financiare, elaborarea sistemelor de control intern și implementarea acestora.
  • Audit Intern. Considerând faptul că organizațiile se adaptează la tendințele volatile ale pieței, departamentul de audit intern este nevoit să-și adapteze procedurile de control pentru a face față rapid provocările businessului. Echipa DAD Management asistă departamentele de audit intern al companiilor la stabilirea metodologiilor și procedurilor de control, precum și la optimizarea strategiilor de dezvoltare.
  • Controlul riscurilor comerciale. Datorită mediului competitiv de afaceri, menținerea relațiilor bune cu clienții generează mult oferte individualizate, precum și multe excepții, astfel veniturile companiei sunt supuse riscurilor de eroare și de fraudă. Conform celor mai bune practici, o abordare structurată a menținerii relațiilor comerciale cu terții generează beneficii financiare și operaționale mai calitative.
  • Evaluarea și optimizarea sistemului de control intern. Un sistem de control eficient oferă o încredere rezonabilă fondatorilor unei companii. Evaluarea eficienței controalelor interne este indispensabilă pentru ca acestea să-și atingă scopul final.