Consultanță în Obținerea Subvențiilor - DAD Management

Consultanță în Obținerea Subvențiilor

Consultanță în Obținerea Subvențiilor

DAD Management dispune de un departament specializat care ajută companiile existente sau nou-create să obțină granturi, subvenții, împrumuturi bancare la rate preferențiale și alte tipuri de investiții menite să dezvolte afacerea ta. Pe parcurs vei obține o consultanță la cel mai înalt nivel. Prosperitatea afacerii tale este scopul principal al nostru.

Programe de finanțare

Solicită o consultație gratuită. Sună Acum

Detalii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Mi tempus imperdiet nulla malesuada.

DAD Management audit financiar

START PENTRU TINERI

Beneficiari: tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani doritori de a lansa o afacere sau care au inițiat și conduc o întreprindere nou-înregistrată pe teritoriul RM.

Suma grantului: 80 % din suma invetiției, doar nu mai mult de 180 mii lei.

Domeniul investițional: Agricultura, Turismul, Prestarea Serviciilor, Creșterea Animalelor ș.a.

DAD Management audit financiar
PROGRAMUL PARE 1+1
Beneficiari: Lucrători migranţi sau ruda de grandul I ( soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele).

Suma grantului: 250 mii lei.

Domeniul investițional: Agricultura, Turismul, Prestarea Serviciilor, Creșterea Animalelor s.a.

DAD Management audit financiar
ECOLOGIZAREA IMM
Beneficiari: Întreprinderile Mici și Mijlocii.

Suma grantului:
scară mică – 70% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși 200 mii lei,
scară mare – 50% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși 500 mii lei.

Domeniul investițional: Ecologizarea proceselor de producere și prestare a serviciilor.

DAD Management audit financiar

SUBVENȚII ÎN AVANS AIPA

 

Beneficiari: Tinerii fermieri, femeile fermieri si migranții reveniti care planifică sau au inițiat afaceri în domeniul agriculturii

Suma grantului: 65 % din valoarea proiectului investițioal, dar nu mai mult de 650 mii lei

Domeniul investițional: Agricultura, Zootehnia.

DAD Management audit financiar
SUBVENȚII CLASICE AIPA

Beneficiari: Întreprinderile afiliate domeniului agricol.

Suma grantului: 50 % din suma proiectului investițional, dar nu mai mult de 5 000 000 lei.

Domeniul investițional: Agricultura, Zootehnia, alte domenii aferente celor enumerate.

DAD Management

LIVADA MOLDOVEI

Beneficiari: Întreprinderile care doresc să acceseze credit

Suma creditului: Minim 5 000 euro și maxim 5 000 000 euro

Domeniul investițional: Construcția/renovarea halelor de producere, Procurarea echipamentelor şi utilajelor de producere, Mijloace circulante pentru necesități investiționale

DAD Management audit financiar
UCIP IFAD
Beneficiari: Întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în aria Proiectului

Suma creditului: maxim 250 000 dolari SUA

Domeniul investițional: Activități agricole și non-agricole generatoare de venituri

DAD Management audit financiar
FEMEI ÎN AFACERI

Proiecte realizate

DEPOZIT FRIGORIFIC

FEMEI ÎN AFACERI

Beneficiari: Femeile care intenționează să lanseze o afacere proprie în RM sau să dezvolte afacerea existentă.Suma grantului: 165 mii lei pentru inițierea afacerii sau cel mult 1 649 000 lei pentru dezvoltarea afacerii.

Domeniul investițional: Agricultura, Turismul, Prestarea Serviciilor, Creșterea Animalelor s.a.

DEPOZIT FRIGORIFIC

FEMEI ÎN AFACERI

Beneficiari: Femeile care intenționează să lanseze o afacere proprie în RM sau să dezvolte afacerea existentă.Suma grantului: 165 mii lei pentru inițierea afacerii sau cel mult 1 649 000 lei pentru dezvoltarea afacerii.

Domeniul investițional: Agricultura, Turismul, Prestarea Serviciilor, Creșterea Animalelor s.a.

DEPOZIT FRIGORIFIC

FEMEI ÎN AFACERI

Beneficiari: Femeile care intenționează să lanseze o afacere proprie în RM sau să dezvolte afacerea existentă.Suma grantului: 165 mii lei pentru inițierea afacerii sau cel mult 1 649 000 lei pentru dezvoltarea afacerii.

Domeniul investițional: Agricultura, Turismul, Prestarea Serviciilor, Creșterea Animalelor s.a.

Obține consultație gratuită