Audit Intern - DAD Management Serviciu Audit Intern

Audit Intern

Audit intern este una din cea mai importantă resursă pentru conducerea executivă și administrația unei companii pentru a menține controlul asupra: riscurilor, guvernanței corporative și eficienței controalelor interne.

Eficiența controalelor și obținerea informațiilor veridice privind desfășurarea activității în cadrul unuia sau a mai multe departamente sunt importante pentru administrația companiilor, însă uneori sunt implicate prea multe resurse pentru a identifica și a menține un departament de audit intern (recrutare, menținerea angajaților, dezvoltarea acestora, etc.).

Pentru a permite companiilor să exceleze menținând funcția de audit intern eficient, datorită resurselor și tehnologiilor pe care le deține, DAD Management a dezvoltat un șir de servicii care pot ajuta companiile să-și satisfacă necesitățile sale de business.

DAD Management propune următoarele tipuri de servicii pentru organizația Dumneavoastră:

  • Preluarea activității complete  de audit (full outsource), orientat asupra diminuarea și moderarea riscurilor organizaționale;
  • Preluarea parțială a activității de audit (co-source) pentru executarea în comun a strategiilor companiei. De obicei acoperim arii complete dintr-un departament sau companie care sunt mai eficiente din punct de vedere al costurilor.
  • Instruirea personalului organizației privind auditul intern;
  • Elaborarea metodologiilor și documentelor de lucru;
  • Asistență privind implementarea procedurilor de audit;
  • Evaluarea independentă al departamentului de audit intern.