De ce este important să investim în instruirea angajaților

De ce este important să investim în instruirea angajaților

03.09.2020

Instruirea angajaților este mereu o investiție reușită, deoarece presupune beneficii pe 2 direcții. În primul rând, compania își ajută angajații să-și atingă potențialul maxim. Îl al doilea rând, prin dezvoltarea anagajaților, compania se dezvoltă pe sine însuși, investind astfel și în prosperitatea propriului viitor.

Potrivit cercetării realizate de către LinkedIn Learning, 94% dintre angajați ar fi predispuși să lucreze într-o companie mai mult timp dacă aceasta ar investi în instruirea continuă a angajaților săi. Acest lucru, de fapt, denotă ce importanță au instruirile pentru angajați, iar în consecință, pentru companiile în care lucrează aceștia.

Conform unui studiu similar realizat de către Clear Company, 68% dintre angajați susțin că instruirea și dezvoltarea continuă este cea mai importantă latură a companiei. În aceste circumstanțe, conform datelor prezentate de către The Learning Wave, 74% din angajați consideră că nu își valorifică deplin întregul potențial. Astfel, putem deduce, că deși instruirea corporativă este un subiect căruia i se acordă atenție sporită totuși în multe cazuri, companiile au ,,unde să investească” în angajații săi.

Instruirile angajaților în Republica Moldova:
statistici și tendințe

Analizând datele furnizate de către Biroul Național de Statistică, observăm că tendința mondială în ceea ce privește valorificarea instruirilor corporative își găsește reflecția și în mediul nostru de afaceri. Conform datelor prezentate în tabelul de mai jos, observăm că deși ponderea angajaților care au beneficiat/beneficiază de instruiri este relativ mică (16 -19%), ea totuși înregistrează o dinamică pozitivă, manifestată printr-o creștere treptată în ultimii 3 ani. Numărul de angajați din Republica Moldova implicați în procesele de instruire profesională crește. Acest lucru induce spre concluzia că organizațiile locale tind să-și valorifice angajații și să investească în dezvoltarea continuă a acestora.

Anul201720182019
Total persoane instruite
încadrate în activități
economice
101 183113 856121 359
În % față de numărul
total de salariați din
activitatea respectivă
16,117,518,9

Conform datelor statistice, domeniul de activitate în care se înregistrează cele mai multe instruiri profesionale este domeniul de Administrație publică și apărare. Deasemeni Domeniul de asigurări sociale obligatorii (20326 angajați care au beneficiat de instruiri în anul 2019). Sectorul în care s-au înregistrat cele mai puține instruiri este sectorul industriei extractive.

Companiile din Republica Moldova la fel ca și companiile din extern încearcă să valorifice toate beneficiile pe care le oferă instruirea angajaților. Dacă ar fi să analizăm o dinamică mai amplă (nu doar pentru ultimii 3 ani, dar spre exemplu, pentru ultimii 6 ani), am observa că numărul de instruiri și angajați instruiți crește în continuu. Deși această creștere pare nesemnificativă, cel puțin, observăm o tendință bine pronunțată. Reieșind din care ne dăm seama că instruirea profesională a angajaților este vitală și actuală pentru companiile din Republica Moldova.

Recomandări și metode eficiente privind instruirea angajaților 

Conform statisticilor mondiale, aproximativ 23% din angajați își părăsesc locul de muncă deoarece compania nu le oferă instruiri corporative sau o face într-un mod ineficient. Astfel, putem deduce 2 lucruri: 1) instruirile sunt o necesitate; și 2) instruiriile trebuie să fie eficiente. Mai jos am pregătit câteva recomandări și metode moderne de instruire a angajaților ce le puteți implementa și în compania Dumneavoastră!

 • Folosiți învățarea/instruirea combinată.
  Reieșind din circumstanțele actuale condiționate de pandemia COVID-19, companiile sunt predispuse să-și instruiască angajații aplicând instrumente e-Learning (învățare online de sine stătătoare). Deși această metodă de instruire este destul de eficientă și prezintă o serie de avantaje, recomandarea noastră este să încercați totuși să o combinați cu instruirea tradițională.
 • Abordați instruirea ca o afacere aparte – creați planuri de acțiuni.  
  Ar fi perfect dacă fiecare instruire s-ar desfășura după un anumit plan/curriculum. Astfel, atât pentru trainer cât și pentru angajat va fi clar unde trebuie să ajungă la finele instruirii, ce skilluri trebuie să obțină, etc.
 • Nepotrivit = inutil. Aflați necesitățile angajaților.
  Planificând o instruire, vă recomandăm să luați în considerare atât obiectivele proprii, cât și obiectivele angajaților Dumneavoastră.  Acest lucru v-ar ajuta enorm să realizați o instruire care va “ținti” direcțiile de dezvoltare a angajaților, sporind astfel dezvoltarea abilităților acestora într-un ritm mai rapid. O metodă eficientă în acest sens este realizarea sondajelor periodice în rândul angajaților.
 • Instruiți inovativ. Interactivitatea este un aspect important al unei instruiri. Este important să captați interesul angajatului și să nu-i permiteți să se plictisească. Un instrument eficient în acest sens sunt soluțiile digitale pe care le avem în prezent. Le puteți folosi pentru a crea conținut digitalizat și interactiv! 

Toate aceste recomandări, combinate cu alte metode și soluții moderne sau inovative le puteți aplica cu succes și în cadrul unei Academii interne de instruiri corporative. Mai jos vă menționăm succint care a fi etapele-cheie în procesul de crearea a unei asemenea Academii.

Cum creăm o Academie internă

 • Definiți obiectivele de bază ale Academiei. 
  La această etapă Dumneavoastră stabiliți care sunt necesitățile de instruire ale companiei. Puteți face acest lucru prin diverse metode, dar cea mai des întâlnită este metoda comparării nivelului actual de competențe a angajaților cu nivelul dorit.
 • Planificarea activităților de instruire.
  Toate obiectivele pe care le-ați definit la prima etapă vor fi reflectate în planificarea activității Academiei. La această etapă setați atât lista de activități, cât și deadline-urile în care vor fi realizate activitățile corespunzătoare.
 • Implementarea Academiei.
  Aplicând analiza și instrumentele obținute la etapele precedente, Dumneavoastră veți putea lansa Academia și instruirile organizate de către aceasta. La această etapă scopul principal este respectarea planificării create și înregistrarea datelor corespunzătoare.
 • Evaluarea / măsurarea rezultatelor.
  Pentru a determina gradul de eficiență a fiecărei instruiri realizate în cadrul Academiei, iar ulterior – gradul de eficiență al Academiei în general. Este recomandat să măsurați rezultatele obținute folosind anumiți indicatori. Pentru o evaluare cât mai exactă și obiectivă, vă recomandăm să faceți o evaluare dublă: să evaluați nivelul de competențe nu doar la sfârșitul instruirilor, dar și la începutul acestora. Acest lucru vă va ajuta să determinați măsura în care instruirea respectivă a contribuit la dezvoltarea competențelor.

Reieșind din cele menționate mai sus, conturăm importanța și necesitatea vitală a instruirilor corporativ. Ele contribuie semnificativ la menținerea, dezvoltarea și motivarea angajaților. Instruirea continuă reprezintă un instrument eficient de valorificare a potențialul maxim al angajaților, iar ulterior, un instrument de maximizare a profitului pe care îl obține compania. Instruirile le puteți realiza și prin intermediul propriei Academii, aplicând diverse metode de dezvoltare și învățare continuă. Astfel investind și în viitorul întregii companii.