Instaurarea politicii de HR - DAD Human Capital - Vezi detalii >>>

Instaurarea politicii de HR

Multe companii din Republica Moldova, chiar și cele a căror durată de activitate depășește un deceniu, se confruntă cu problema necorespunderii eficienței personalului conform așteptărilor.

În majoritatea cazurilor această problemă e consecința inexistenței unui sistem de politici și proceduri HR.

Apelând la serviciile HR Advisory, gestionarea resurselor umane devine simplă, bine structurată și cu rezultate conform obiectivelor setate de către companie.

Politica şi procedurile cu privire la resursele umane contribuie la crearea unui climat pozitiv organizaţional. Angajaţii își vor demonstra potențialul, oferind tot ce au mai bun la locul de muncă.

Politicile şi procedurile elaborate de noi, se vor conforma legislaţiei muncii, dar cel mai important vor fi corelate cu misiunea, viziunea şi valorile firmei.

Cu serviciul HR Advisory veți avea mereu la îndemână standarde și scheme clare. Totodată personalizate la specificul companiei, cum de procedat în diferite situații neclare până acum.

Capitole abordate:

  • Procedura de angajare;
  • Remunerare şi beneficii;
  • Evaluarea performanţelor;
  • Instruirea şi dezvoltarea carierei;
  • Condiţii de muncă şi program de lucru;
  • Codul de etică profesională;
  • Securitatea şi sănătatea la locul de muncă.