Departamentul HR: orientat mai mult spre angajat sau angajator?

Departamentul HR: orientat mai mult spre angajat sau angajator?

05.05.2021

Departamentul HR reprezintă mult mai mult decât recrutare, angajare și concediere. În orice organizație departamentul HR îndeplinește un șir de funcții importante pentru organizație, inclusiv funcții de gestiune și asigurare a drepturilor angajaților. Astfel, departamentul HR reprezintă partea neutră care asigură și un management eficient al conflictelor care pot apărea în organizația ta. Totodată, în acest sens poate apărea întrebarea relevantă: “Pentru care parte joacă departamentul HR – acesta apăra interesele angajatului, sau totuși a angajatorului?”. În acest articol descriem câteva abordări esențiale a acestui subiect și încercăm să oferim un răspuns echidistant la această întrebare.

Departamentul HR: orientat doar spre angajator?

Conform unui studiu realizat de către Brazen, pare a fi că în majoritatea cazurilor departamentul HR promovează interesele angajatorului în relația cu angajații. Conform acestui studiu, nici discuțiile dintre angajați și specialiștii HR nu sunt absolut confidențiale întrucât reprezentanții HR sunt predispuși sau obligați (în unele cazuri) să dezvălui unele detalii către bordul administrativ.

O asemenea abordare se regăsește și în unul dintre articolele Forbes. Conform acestui articol, angajații ar trebui să privească departamentul de HR ca o ultimă instanță la care se pot adresa pentru a soluționa o anumită problemă. Această abordare provine din considerentul că departamentul HR, deși ar trebui să promoveze și interesele angajaților, deseori iau decizii în favoarea angajatorului sau a eficienței operaționale. Unele companii își construiesc departamente HR orientate în exclusivitate spre eficiență operațională. În asemenea companii departamentul HR este orientat în mare parte spre promovarea intereselor pe care le are angajatorul, echilibrul și neutralitatea fiind ignorate.

Echilibrul dintre angajator și angajat

Scenariul descris mai sus, teoretic, permite obținerea rezultatelor înalte de productivitate pe termen scurt, acestea fiind urmate de creșterea fluctuației și scăderea nivelului de implicare și motivație a personalului. Efectiv, în prezent mai există companii a căror departamente HR promovează strict interesele angajatorului, însă, în condițiile mediului de afaceri actual numărul companiilor de acest tip crește destul de rapid. Companiile care tind să obțină performanțe pe termen lung se orientează spre un alt model, model în care departamentul HR protejează interesele angajaților, iar prin aceasta, promovează și interesele companiei.

Odată ce departamentul HR oferă prioritatea gestiunii eficiente a resurselor umane, creșterii nivelului de productivitate și satisfacție a angajaților, treptat, va crește și nivelul de bunăstare a companie. Acest lucru este determinat de faptul că angajații reprezintă forța motoare a oricărei companii, iar protejând și promovând interesele angajaților, departamentul HR, totodată, lucrează și în interesele companiei.

Deși nu există nici o pârghie legislativă care ar determina că departamentul HR ar trebui să apere interesele angajaților, acest angajament îl are însuși angajatorul. Angajatorul ar trebui să asigure respectarea drepturilor pe care le au salariații, iar acest lucru, cel mai des, este realizat prin intermediul departamentului HR.

Citește și articolul: Concedii nefolosite – cum se compensează?

Departamentul HR – neutralitate și profesionalism

Misiunea departamentului HR este una deloc ușoară în contextul în care atât angajatorul, cât și angajații au anumite așteptări de la acest departament. Uneori este destul de complicat de păstrat neutralitatea în soluționarea anumitor litigii. Deseori, departamentul HR poate fi supus anumitor presiuni în timpul procesului decizional. În acest context, devine eficientă abordarea care presupune că departamentul HR ar trebui să ocupe poziția unei instituții independente în cadrul organizație.

Una din funcțiile departamentului HR este promovarea și creșterea nivelului de încredere organizațională. Această funcție devine una cu adevărat dificilă în contextul în care departamentul HR trebuie să ia decizii în favoarea unei părți – a angajatorului sau a angajatului. În majoritatea cazurilor, chiar și atunci când o decizie luată în detrimentul angajatului este una corectă, aceasta poate determina scăderea nivelului de încredere instituțională. Acest lucru se întâmplă în contextul în care, fiind influențați de precedente în care decizia nu a fost luată în favoarea angajatului, restul angajaților devin sceptici referitor la suportul și protecția care poate fi oferită de către departamentul HR.

Reieșind din cele descrise mai sus, pentru a păstra un raport armonios dintre angajat și angajator departamentul HR ar trebui să lucreze și la capitolul menținerii nivelului de încredere organizațională. Un instrument eficient în acest sens este creșterea nivelului de transparență. Fiecare decizie luată ce influențează raportul angajat-angajator ar trebui să fie cât mai transparentă. Astfel, echipa ta va percepe departamentul HR ca unul neutru, ca departament care acționează reieșind din propriul profesionalism, nu și din predispunerea de a se orienta mai mult spre interesele unei anumite părți. O asemenea abordare, totodată, va îmbunătăți relația dintre departamentul HR și angajați – aceștia vor deveni mai deschiși, mai predispuși să-și comunice problemele înainte ca acestea să le afecteze nivelul de implicare, motivație și satisfacție de la lucrul pe care îl fac.

Pentru a păstra o poziție neutră și pentru a implementa decizii echidistante, departamentul HR ar trebui să acționeze ca un administrator al justiției organizaționale. Totodată, există și un aspect important care ar trebui să fie onorat de către companie: departamentul HR ar trebui să aibă o putere decizională considerabilă. Astfel, HR-ul companiei tale va putea să-și asume responsabilitatea și să ia decizii eficiente și corecte. În acest mod, departamentul HR va reuși să gestioneze echidistant și obiectiv relația angajator – angajat. În consecință, compania ta va obține un departament HR fiabil, capabil să gestioneze procesele în așa mod, încât să fie protejate și promovate atât interesele companiei, cât și interesele angajaților.