Departamentul de resurse umane: rolul lui și responsabilități

Departamentul de resurse umane: rolul lui și responsabilități

10.02.2022

Legislația muncii este una dintre ramurile importante ale dreptului care reglementează relațiile de muncă dintre angajați și angajatori, precum și alte relații direct legate de muncă.
Departamentul de resurse umane se ocupă cu numeroase activități care sunt vitale pentru orice întreprindere. Acesta este instrumentul principal care are grijă să fie respectate drepturile și obligațiile din Codul Muncii, ține evidența angajaților, se ocupă de recrutarea persoanelor potrivite și de instruirea acestora, dar și de beneficiile angajaților.

În ansamblu, rolul la departamentul de resurse umane este de a crea o legatură între management și angajați și de a se ocupa de diferite probleme legate de performanța întreprinderii.

Toate aceste roluri sunt esențiale pentru orice întreprindere. Fără un departament de resurse umane, unei afaceri îi poate fi dificil să țină pasul cu schimbările legislației muncii, dar și cu alte procese ce țin de motivarea angajaților.

În concluzie, rolul atribuit către departamentul de resurse umane este destul de complex, mai ales că are o serie de responsabilități diferite, de la gestionarea personalului și până la stabilirea grilei de salarizare și a beneficiilor extrasalariale sau menținerea unui mediu de lucru sigur.

Cadrul legislativ privind legislația muncii:

Principalele acte legislative care conțin norme privind asigurarea condițiilor de muncă favorabile și protejarea drepturilor angajaților și angajatorilor și, de asemenea, pentru a reglementa activitatea de muncă a cetățenilor:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul muncii al Republicii Moldova  (Legea № 154 din 28 martie 2003); 
 • Legea privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim (Legea nr.1432-XIV din 28.12. 2000);
 • Legea nr.847-XV din 12.02.2002 salarizarii
 • Hotărârea Guvernului  nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 461 din 02.07.2013 privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova;
 • Convenția colectivă (nivel național) nr.2 din 16.07.2004 Timpul de muncă şi timpul de odihnă;
 • Codul contravențional (Legea nr. 2018 din 24 octombrie 2008).

Lista complectă a actelor normative în domeniu rapoartelor de muncă se pot găsi pe site-ul Inspectoratului de Stat al Muncii (https://ism.gov.md/ro/content/baza-legislativ%C4%83  în secțiunea „Baza legislativă”).

Citește și: Angajații tăi se simt bine? Află cum poți garanta starea de bine a acestora

Acte normative interne la nivel de unitate

Actele normative interne ale companiei, emise de către angajator, au devenit un produs juridic foarte frecvent întâlnit la nivelul unităților economice, deoarece asemenea acte asigură angajatorului o serie de facilități în organizarea muncii. Odată ce astfel de acte fac parte din categoria celor juridice, ele ar fi utile unității în procedurile de organizare a muncii și necesită să fie sistematizate prin ordonare logică la nivelul acesteia.

Codul muncii nu conține o listă completă a actelor normative interne care se elaborează și aprobă la nivel de companie.

Potrivit art. 201 din Codul muncii toți salariaţii sunt obligaţi de a se subordona unor reguli de comportare stabilite în conformitate cu legislația muncii, precum şi cu actele normative la nivel de unitate, inclusiv cu regulamentul intern al unităţii.

Important!!! Regulamentul intern al companiei este un act normativ intern obligatoriu pentru toate unitățile din țară.

Regulamentul intern al companiei reglementează procedura de angajare și concediere a angajaților, orele de lucru și de odihnă, stimulările și sancțiunile disciplinare, condițiile de plată a salariilor și alte condiții în conformitate cu art. 198-199 din Codul muncii.

Regulamentul intern al companiei este un act juridic care se întocmeşte în fiecare unitate indiferent de genul de activitate, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor şi se aprobă prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) angajatorului.

Regulamentul intern al companiei nu poate cuprinde prevederi care contravin legislaţiei în vigoare, clauzelor convenţiilor colective şi ale contractului colectiv de muncă.

Prin Regulamentul intern al unităţii nu se pot stabili limitări ale drepturilor individuale sau colective ale salariaţilor.

Regulamentul intern al unităţii se aduce la cunoştinţa salariaţilor, sub semnătură, de către angajator şi produce efecte juridice pentru aceştia de la data comunicării.

Obligaţia familiarizării salariaţilor, sub semnătură, cu conţinutul Regulamentului intern al companiei se indeplinește de angajator în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării Regulamentului intern.

Modul de familiarizare a fiecărui salariat cu conţinutul Regulamentului intern al companiei se stabileşte nemijlocit în textul acestuia.

Orice modificare sau completare a Regulamentului intern al companiei se efectuează în conformitate cu prevederile art.198 din Codul muncii și este adusă la cunoștința salariaților în timpul și în modul prevăzut de legislația muncii.

Din cuprinsul art. 4, 10, 1361, 137, 1651, 198-199 ale Codului muncii se rezumă că actele normative interne ce reglementează relaţiile de muncă în cadrul întreprinderilor pot fi următoarele acte normative la nivel de unitate:

 • Contractul colectiv de muncă;
 • Regulamentul cu privire la premierea salariaţilor unităţii;
 • Regulamentul privind acordarea  ajutorului material în cadrul unităţii;
 • Regulamentul privind aplicarea sistemului netarifar de salarizare în unitate;
 • Regulament privind stagierea profesională în cadrul unității;
 • Regulament privind protecţia datelor cu caracter personal ale salariaților din unitate;
 • Regulamentul privind  particularităţile  de acordare  şi   de  divizare  a  concediilor  de odihnă  anuale ale salariaţilor  în cadrul unităţii;
 • Regulament privind desfășurarea anchetei de serviciu în cadrul unității;
 • Regulamentul  privind munca prin cumul în cadrul unității;
 • Fișele postului.

În dependență de genul de activitate a unității lista actelor normative interne poate fi extinsă sau redusă.