Termenul în care poți solicita concediu paternal – DAD HC

Termenul în care poți solicita concediu paternal – extins de la 56 de zile la 12 luni

01.09.2022

Știai că și proaspeții tătici își pot lua concediu pentru a participa la îngrijirea copiilor săi nou-născuți? Acesta se numește concediu paternal și poate fi solicitat de orice tată salariat, care este angajat oficial și beneficiază de asigurare socială.

Când poate fi luat concediul paternal?

Legislația muncii oferă dreptul la concediu paternal tatălui copilului nou-născut pentru a putea participa efectiv la îngrijirea nou-născutului, cu condiția de a fi asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat.

Tatăl copilului nou-născut beneficiază de două tipuri de concedii paternale cu durată diferită și achitare din diverse surse.

Conform art. 111 din Convenția colectivă (nivel național) nr. 2 din 9 iulie 2004 (MO161-165 din 26.06.15), tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal cu o durată de 3 zile calendaristice, cu menținerea salariului mediu.

Concediul paternal se acordă în primele 56 de zile de la nașterea copilului, în baza unei cereri scrise a salariatului. Concediul se acordă la cererea salariatului. La cerere se anexează copia certificatului de naștere al copilului.

Calculul și achitarea indemnizației pentru concediul paternal se efectuează de entitate în baza punctului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu.

Guvernul RM, începând cu 27 mai 2016 (MO 140-149 din 27.05.16), reglementează drepturile suplimentare ale tăticilor, fiind gândite pentru a-i sprijini și a-i încuraja să participe în mod activ la îngrijirea copilului.

Ce s-a schimbat în lege?

Până astăzi, în temeiul art. 1241 din Codul Muncii al RM, în primele 56 de zile de la nașterea copilului, orice tătic care lucrează cu forme legale si posedă asigurare socială de stat are dreptul la un concediu paternal plătit de 14 zile calendaristice.

Din 1 septembrie 2022, perioada în care un salariat poate solicita să i se acorde concediu paternal se extinde de la 56 de zile la 12 luni de la nașterea copilului, conform modificărilor operate în Codul Muncii (Legea nr. 195 din 14.07.22, MO246-250 din 05.08.22).

Astfel, Concediul paternal se va acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 12 luni de la nașterea copilului. La cerere se anexează o copie a certificatului de naștere al copilului.

Cererea în formă scrisă cu anexarea copiei certificatului de naștere a nou-născutului, pentru acordarea drepturilor prevăzute de art. 1241 din CM al RM, va fi depusă de către salariat la entitatea unde acesta are încheiat un contract individual de muncă.

Angajatorul are obligația să acorde concediu paternal

Angajatorul este obligat să accepte această solicitare și să emită un ordin de acordare a concediului paternal. Prevederile legislației în vigoare stabilesc că angajatorul este obligat să declare, în termen de 10 zile lucrătoare din data emiterii ordinului privind acordarea concediului paternal al salariaților, perioada aflării în concediu paternal al salariaților prin intermediul raportului IRM19.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1245 din 15 noiembrie 2016, „Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calculare și de plată a indemnizației paternale” (MO Nr. 405- 414 din 25.11.16), se stabilește metoda de calcul a indemnizației pentru salariații (tăticii copiilor nou-născuți) asigurați în sistemul public de asigurări sociale, cu un stagiu total de cotizare de cel puțin 3 ani și confirmă un stagiu de cotizare de cel puțin 9 luni, realizat în ultimele 24 luni premergătoare datei nașterii copilului.

Stagiul de cotizare se confirmă prin informațiile din Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.

Pentru a beneficia de concediul paternal, mama sau tatăl copilului depune cerere la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu sau online pe portalurile: www.servicii.gov.md și www.cnas.gov.md, în termen de 12 luni de la data nașterii copilului.

Pentru stabilirea, calcularea și plata indemnizației paternale, salariatul sau soția acestuia depune o cerere la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu sau reședință ori la Casa Teritorială de Asigurări Sociale în a cărei rază de deservire se află întreprinderea unde salariatul activează la locul de muncă de bază.

Citește și: Ce presupune serviciul de recrutare și de ce să alegi DAD Human Capital

Concediu-paternal_DAD-Human-Capital-2

Ce documente sunt necesare?

La cerere, conform p. 8 din Hotărârea Guvernului Nr. 1245/2016 „Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calculare și de plată a indemnizației paternale” se prezintă următoarele acte:

1. Actul de identitate (buletinul) tatălui copilului nou-născut (în original și în copie).

2. Certificatul de naștere al copilului (în original și în copie).

3. Extrasul din ordinul de acordare a concediului paternal, în original, eliberat de la toate unitățile în care desfășoară activități.

Cererea pentru stabilire indemnizației paternale se examinează în termen de 30 de zile calendaristice.

Indemnizația paternală se va calcula din venitul mediu lunar al ultimelor 3 luni calendaristice premergătoare lunii nașterii copilului, conform cap. III al „Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calculare și de plată a indemnizației paternale”. Plata indemnizației paternale se va efectua în luna următoare celei în care a fost stabilită decizia privind stabilirea indemnizației paternale de către Casa Teritorială de Asigurări Sociale.

În caz de coincidență totală sau parțială a concediului paternal cu concediul medical, în baza unei cereri scrise a salariatului, concediul paternal nefolosit integral ori parțial se prelungește. Această prevedere intră în vigoare de astăzi, 1 septembrie 2022, și va permite atât salariaților, cât și angajatorilor sa poată acorda corect concediile paternale în cazuri excepționale.

Refuzul angajatorului de a acorda, la cererea scrisă a salariatului, a concediului paternal se consideră discriminare din partea angajatorului și se sancționează.

Extras din Codul muncii RM (modificat prin LP 195/2022)

Articolul 1241. Concediul paternal

1) Concediul paternal se acordă în condițiile prevăzute de prezentul articol pentru a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut.

2) Tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice.

3) Concediul paternal se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 12 luni de la nașterea copilului. La cerere se anexează o copie a certificatului de naștere al copilului.

31) În caz de coincidență totală sau parțială a concediului paternal cu concediul medical, în baza unei cereri scrise a salariatului, concediul paternal nefolosit integral ori parțial se prelungește.

4) Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizație paternală care nu poate fi mai mică decât venitul mediu lunar asigurat pentru perioada respectivă și care este achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat.

5) Angajatorul este obligat să încurajeze salariații în vederea beneficierii de concediu paternal.

6) Cazurile în care angajatorul creează situații cu efect de dezavantajare a angajaților care iau concediu paternal sunt considerate cazuri de discriminare din partea angajatorilor și se sancționează conform legii.

Dacă ai nevoie de mai multe informații despre acest subiect sau de ajutor în gestionarea resurselor umane, contactează-ne!