Concedii nefolosite - cum se compensează? - DAD Human Capital

Concedii nefolosite – cum se compensează?

26.04.2021

Concediul anual reprezintă un aspect important al raportului juridic dintre angajator și angajat. Acordarea concediului de odihnă anual constituie o garanție constituțională ce rezultă din art. 43 alin. (2) din Constituție. Conform articolului 112 din Codul Muncii al Republicii Moldova, orice salariat are dreptul să beneficieze de un concediu anual plătit (cu o durată minimă de 28 de zile calendaristice, cu excepția zilelor de sărbătoare sau lucrătoare). Acest drept nu poate fi supus unei cesiuni, renunţări sau limitări. Totodată, orice înțelegere dintre angajat și angajator referitor la renunțarea la concediul anual este considerată nevalidă.

De fapt, majoritatea angajatorilor întâmpină dificultăți legate nu atât în acordarea concediilor anuale, cât în compensarea acestora în cazul în care acestea nu au fost utilizate. Totodată, cu aceste dificultăți se pot ciocni și angajații care nu au reușit să-și utilizeze concediile prestabilite de legislația în vigoare. În acest sens, pentru ambele părți devine valabilă întrebarea: Cum sunt compensate concediile neutilizate? Se cumulează acestea sau nu? În acest articol descriem în detaliu modul în care are loc compensarea concediilor neutilizate și răspundem la întrebarea dacă acestea se cumulează sau nu.

Concediile anuale nefolosite – se cumulează sau “ard” la sfârșit de an?

Aceasta este o întrebare actuală în special în rândul angajaților. Deseori angajații nu reușesc să-și utilizeze toate zilele din concediul anual, iar în acest context devine valabilă întrebarea despre cumularea acestora. Pentru a oferi un răspuns exact la acest subiect vom apela la punctul (2) din articolul 112, Codul Muncii al Republicii Moldova. Acest punct prevede: “Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate fi obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Orice înţelegere prin care se renunţă, total sau parţial, la acest drept este nulă”.

Anume această prevedere determină faptul că angajatul nu poate fi privat sub nici o formă de dreptul la concediu anual. Concediile anuale nefolosite nu reprezintă o excepție – acestea se cumulează iar, ulterior, se compensează în corespundere cu legislația în vigoare.

Forme de compensare a concediilor anuale nefolosite

Cumularea concediilor anuale determină existența unui alt aspect important – compensarea acestora. De compensarea concediilor neutilizate poate beneficia orice angajat care nu și-a utilizat numărul minim de zile din concediul plătit prevăzut de legislație. Totodată, este necesar de menționat că această compensare poate fi executată doar în unul dintre modurile prevăzute de articolul 119 din Codul Muncii al Republicii Moldova:

  • În baza unei cereri scrise, salariatul poate folosi concediul de odihnă anual pentru un an de muncă, cu suspendarea sau încetarea ulterioară a contractului individual de muncă, primind compensaţia pentru celelalte concedii nefolosite. Această metodă de compensare a concediilor neutilizate se referă la situația în care concediul neutilizat este solicitat nemijlocit înaintea încetării raportului juridic dintre angajat și angajator.
  • În perioada valabilităţii contractului individual de muncă, concediile nefolosite pot fi alipite la concediul de odihnă anual sau pot fi folosite aparte (în întregime sau fracţionat, conform art.115 alin.(5)) de către salariat în perioadele stabilite prin acordul scris al părţilor. Această metodă se referă la situația în care părțile decid alipirea concediului neutilizat la cealaltă parte a concediului plătit. Astfel, în noul an angajatul va avea un număr minim de zile libere mai mare decât minimul prevăzut de legislația în vigoare (28 zile).
  • în caz de suspendare (art.76 lit. e) şi m), art.77 lit. d) şi e) şi art.78 alin.(1) lit. a) şi d)) sau încetare a contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite. Aceasta este unica metodă și unica situație în care concediile neutilizate pot fi compensate prin remunerare bănească. În orice alt caz o asemenea compensare este categoric interzisă. În continuare descriem cum are loc anume acest tip de compensare.

Citește și: Departamentul HR – de ce este important pentru compania ta?

Cum are loc compensarea bănească a concediului nefolosit?

Precum am menționat, compensarea bănească a concediului de odihnă nefolosit este permisă doar atunci când salariații nu mai au nici o posibilitate legală de a beneficia de acest drept. Aceste circumstanțe se întrunesc, de obicei, la încetarea raportului dintre angajat și angajator, adică la rezilierea contractului de muncă.
 În acest caz angajatorul este obligat să ofere angajatului o remunerație bănească. Calculul acestei compensații financiare este unul asemănător cu cel al indemnizației pentru concediu. Angajatorul va calcula salariul mediu al angajatului pentru ultimele 3 luni care precedă suspendarea contractului de muncă. În continuare angajatorul va calcula salariul mediu per zi al angajatului în cauză. Ulterior, acest salariul zilnic va fi înmulțit cu numărul de zile libere neutilizate de către angajat. În acest fel angajatorul va reuși să calculeze valoarea compensației pe care va trebui să o transfere în contul angajatului.

Concediile nefolosite reprezintă, deseori, o zonă gri atât pentru angajatori, cât și pentru angajați. În acest articol am încercat să descriem cum are loc acumularea și compensarea acestora. În cazul în care, în calitate de angajator ai nevoie de suport la acest capitol, contactează-ne cu încredere Vezi pagina cu contacte.