Ce trebuie să știi, ca angajator, despre concedii în 2024 - Servicii de recrutare

Ce trebuie să știi, ca angajator, despre concedii în 2024

16.04.2024

În 2024, au intrat în vigoare mai multe modificări făcute la Codul Muncii. Și pentru că legislația muncii îi privește în mod direct pe toți angajatorii, ne-am gândit că ți-ar fi util un articol despre aceste schimbări și despre ce presupun anume. Vorbim, în special, despre concedii, despre noul tip de concediu social și cine are dreptul la el, dar și despre alte modificări legislative din 2024.

Despre concedii în 2024. Care sunt principalele modificări ale Codului Muncii cu privire la concedii

Începând cu anul 2024, în Codul Muncii al Republicii Moldova au fost făcute mai multe modificări. Principalele modificări țin de următoarele aspecte:

  • munca în perioada concediului de maternitate;
  • introducerea unui nou tip de concediu (concediul social neplătit);
  • mecanismul de folosire a concediului de odihnă anual.

Concedii 2024. Munca în perioada concediului de maternitate

Această modificare presupune că salariatele care se află în concediul de maternitate au dreptul să-și continue activitatea de muncă. Pentru asta, e nevoie să scrie o cerere la care va anexa concluzia privind starea de sănătate, eliberată de către instituția medico-sanitară pe a cărei listă este înregistrată. Acest lucru se va întâmpla de comun acord cu angajatorul.

E important de menționat că termenul în care salariatele își pot continua activitatea de muncă în perioada concediului prenatal nu va depăși 36 de săptămâni de sarcină, termen stabilit prin ordinul emis de către angajator la data recepționării cererii salariatei.

Introducerea unui nou tip de concediu (concediul social neplătit)

Codul Muncii a fost completat cu un nou articol, și anume 1231. Acesta prevede că salariații pot beneficia de un concediul neplătit pentru îngrijirea unei persoane care locuiește în aceeași locuință cu ei. Acest concediu social neplătit se acordă în baza unei cereri scrise, pe o durată de până la 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Mecanismul de folosire a concediului de odihnă anual

O altă modificare făcută la Codul Muncii ține de mecanismul de folosire a concediului de odihnă anual. Drept urmare, dacă salariatul, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu își poate folosi concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic corespunzător, cu acordul salariatului în cauză, angajatorul este obligat să-i acorde acestuia concediul de odihnă nefolosit în decurs de doi ani, începând cu anul următor celui în care i s-a acordat dreptul la concediul de odihnă anual.

Ce trebuie să știe angajatorii despre concedii în 2024 și la ce aspecte ar trebui să fie atenți

Cine poate solicita noul tip de concediu social neplătit și care sunt condițiile

Orice salariat poate solicita concediul neplătit pentru îngrijirea unei persoane care locuiește în aceeași locuință cu el. După cum am menționat, acest concediu se acordă  pe o durată de 5 zile lucrătoare, în baza unei cereri scrise.

Ce acte trebuie să ceară angajatorul de la salariații care solicită aceste concediu social neplătit

La cerere se vor anexa următoarele acte:

  • copie a actului de identitate al persoanei pentru a cărei îngrijire se solicită concediul;
  • declarația pe propria răspundere a salariatului din care să rezulte faptul că persoana pentru a cărei îngrijire se solicită concediul locuiește în aceeași locuință cu salariatul;
  • un certificat medical al persoanei pentru a cărei îngrijire se solicită concediul, eliberat de o instituție medico-sanitară.

Concediul de odihnă anual. Cine informează angajații

În cazul concediului de odihnă anual, angajatorul trebuie să anunțe angajatul despre câte zile de concediu acumulate are etc? Ce alte responsabilități îi mai revin angajatorului în legătură cu ultimele modificări legislative (ce țin de concedii) din Codul Muncii?)

La sfârșitul fiecărui an calendaristic, angajatorul e obligat să informează salariatul, despre numărul zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite, termenul de expirare a acestora și să dispună utilizarea zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite de către salariat, conform programării stabilite de comun acord. Această informare poate fi făcută atât în formă scrisă, pe suport de hârtie, cât și în formă electronică.

Concediul de odihnă anual nefolosit poate fi înlocuit printr-o compensație în bani? În ce situație?

Nu, categoric nu! Legea spune că nu se admite înlocuirea concediului de odihnă anual nefolosit printr-o compensație în bani. Totuși, există o excepție, și anume cazurile de încetare a contractului individual de muncă al salariatului care nu și-a folosit concediul din motive întemeiate, confirmate documentar.

Ce spune expertul DAD despre principalele modificări legislative făcute în 2024 cu privire la concedii

Am discutat despre principalele modificări legislative cu privire la concedii cu Corina Burlea, manager în domeniul resurselor umane la DAD Group. Corina ne-a explicat ce înseamnă aceste schimbări și la ce aspecte ar trebui să fie atenți angajatorii.

Una dintre modificările din Codul Muncii ține de munca în perioada concediului de maternitate. Ce presupune asta?

Angajatele pot activa în perioada concediului de maternitate până în 36 luni de sarcină.

Pentru a beneficia de această posibilitate angajata depune o cerere prin care solicită activarea în perioada concediului de maternitate, prezintă certificat medical eliberat de medicul de familie, cu mențiunea – aptă de muncă.

În baza actelor depuse, angajatorul emite ordin.

O altă modificare este introducerea unui nou tip de concediu (concediul social neplătit). Spune-ne cine poate beneficia de acest concediu și care sunt condițiile?

Cu începere din aprilie 2024, angajatul poate solicita un concediu neplătit cu o durata de până la 5 zile anual, pentru îngrijirea unei persoane care locuiește în aceeași locuință cu salariatul. La cerere se atașează:

– copia actului de identitate al persoanei pentru a cărei îngrijire se solicită concediul;

– declarația pe propria răspundere a salariatului din care să rezulte faptul că persoana pentru a cărei îngrijire se solicită concediul locuiește în aceeași locuință cu salariatul;

– un certificat medical al persoanei pentru a cărei îngrijire se solicită concediul, eliberat de o instituție medico-sanitară.

Care e deosebirea dintre acest tip de concediu și concediul neplătit?

Concediul neplătit îi poate fi refuzat angajatului. Sau altfel spus, salariatului i se poate acorda concediul neplătit cu consimțământul angajatorului.

Din conținutul normei, concediul pentru îngrijirea unei persoane care locuiește la același domiciliu, acest timp de concediu nu poate fi refuzat de angajator.

Cum serviciul de gestionare a documentații de personal prestat de DAD îi ajută pe antreprenori anume în ce ține de acordarea concediilor? Ce responsabilități ne asumăm noi?

Recomandam angajatorilor sa încurajeze plecarea în concedii anuale a angajaților, cel puțin o dată în an pentru o durată de minim 14 zile. Un angajat odihnit este un angajat productiv care aduce valoare companiei.

Totodată, noi informăm continuu angajatorii. Pentru angajații a căror număr de zile la finele anului va fi mai mare (30-40 zile), se va emite un grafic anual de acordare a concediilor, stabilit de comun acord.

Mulțumim, Corina!

Dacă mai ai întrebări despre serviciile noastre de gestionare a documentației de personal, contactează-ne! Vom stabili o întâlnire și vom discuta toate aspectele unei potențiale colaborări.

Autori:

Corina Burlea, expert
Cristina Malache, copywriter