6 cele mai grave erori comise de Angajator în gestionarea personalului

6 cele mai grave erori comise de Angajator în gestionarea personalului

16.11.2020

Angajații implicați și satisfăcuți sunt capabili să “facă diferența”. În condițiile unei piețe competitive și a ratei scăzute de șomaj în rândul specialiștilor calificați, gestiunea corectă și eficientă a echipei devine o condiție indispensabilă a unei afaceri prospere. În acest articol descriem principalele 6 greșeli pe care le comit angajatorii în procesul de gestiune a propriilor angajați.

 Dar, înainte de a enumera greșelile propriu-zise, să studiem puțin actualitatea problemei, analizând statisticile privind satisfacția angajatului față de compania în care lucrează. Conform studiului realizat de către Harvard Business Review pe un eșantion reprezentativ de 9800 de angajați full-time, doar 46% dintre angajați sunt satisfăcuți și au încredere în angajatorul său. Dacă ar fi să estimăm nivelul de implicare a angajaților, conform studiului Gallup, doar 32% dintre angajați se consideră implicați. Analizând aceste date observăm că în majoritatea cazurilor angajatorii mai au de lucrat la capitolul gestiunii eficiente a echipei. Acest lucru se reflectă și în studiul realizat de către O.C. Tanner unde conform acestui studiu, 60% dintre angajatori nu stabilesc scopuri clare pentru primul an de activitate a noilor angajați. În majoritatea cazurilor, anume angajatorul este direct responsabil de modul în care își gestionează echipa, iar în consecință – de nivelul de satisfacție și implicare a angajaților. Angajatorul poate crește performanța echipei sale, remunerând munca grea și devotamentul angajaților și abordând bunăstarea angajaților ca una din prioritățile de bază. Această misiune, destul de complexă la prima vedere devine mai simplă prin evitarea anumitor greșeli pe care le comit unii angajatori în procesul de gestiune a echipei.

1. Angajatorul nu investește în instruirea și dezvoltarea angajaților săi.

Unii angajatori au percepția greșită că, angajând un specialist gata format nu mai este nevoie să investească în dezvoltarea lui. De fapt, această abordare este eronată, deoarece lipsa instruirilor contribuie atât la stagnarea nivelului de profesionalism, cât și la demotivarea treptată a angajaților respectivi. O altă abordare greșită este scenariul în care angajatorul refuză să investească în angajatul său deoarece acesta va pleca până la urmă. Posibilitatea de învățare și dezvoltare permanentă este un factor important care contribuie la satisfacția angajatului de job-ul său, iar în consecință, determină cât de mult angajatul va lucra în cadrul companie.
În mod special au nevoie de instruiri regulate directorii de departamente, liderii de echipă. Supervizorii reprezintă categoria de angajați care au nevoie de traininguri permanente. Activitatea acestor angajați presupune gestiunea performanțelor, oferirea de feedback, consolidarea echipei, etc. Astfel, activitatea managementului de top este crucială pentru compania ta. Deciziile, acțiunile sau inacțiunile lor îți pot afecta compania în mod direct și ireversibil.

Recomandare:
Asigură-te că angajații tăi, și în special liderii de echipă participă regulat la instruiri de calificare și recalificare. Totodată, organizezează-le un plan de studii și perfecționare permanentă.

2. Angajații sunt tratați în mod egal, fără a fi apreciați pentru eforturile suplimentare.

Pentru un angajat este foarte important să simtă că fiecare efort al său este remunerat.  De altfel, angajații sunt predispuși să-și piardă motivația de a depune extra eforturi, de a învăța lucruri noi, de a crește și de a se dezvolta. În cazul în care acest aspect este abordat greșit, apare riscul ca angajații tăi să rămână blocați din propria inițiativă în propria zona de confort. Le-ar putea apărea întrebarea “pentru ce să depun mai mult efort dacă oricum nu am nimic de câștigat?”

Recomandare:
Apreciază-ți angajații pentru inițiativa de a crește și a amplifica folosul pe care îl aduc companiei. Nu ezita să le oferi anumite beneficii sau privilegii care ar servi drept remunerare pentru dedicație și efort. Astfel angajații tăi, știind că vor fi remunerați, vor fi și motivați să părăsească zona de confort și să atingă un nou nivel de performanță. Totodată, acesta este și un instrument eficient de creare a concurenței sănătoase în interiorul echipei tale.

3. Angajații nu sunt remunerați pentru overtime.

În cazul în care soliciți de la angajații tăi să lucreze peste programul de lucru, asigură-te că duci o evidență clară a timpului lucrat peste program. În cazul în care angajații nu sunt remunerați pentru overtime-uri aceștia se demotivează foarte rapid. Drept consecință, pe viitor, angajații vor fi predispuși să refuze să lucreze peste program. Totodată, acest lucru ar putea influența în mod direct decizia angajatului de a pleca. Lipsa remunerării pentru lucrul peste program poate deveni cu ușurință un puternic factor demotivant.

Recomandare:
Înainte de a solicita angajatului să lucreze peste program, stabilește cu acesta modul în care va fi remunerat acest efort. Îi poți oferi recompensă materială sub formă de primă sau adaos la salariul. Totodată, poți negocia cu acesta altă modalitate de remunerare, precum ar fi, de exemplu, compensarea orelor lucrate prin adăugarea acestora la concediul plătit.

4. Aplicarea măsurilor corective fără respectarea bazei regulamentare.

De multe ori, angajatorii aplică anumite măsuri corective fără a se baza pe un anumit temei legal sau măcar pe anumite practici bune. Orice decizie în privința oricărui angajat trebuie să fie întemeiată și justificată legal. De exemplu, nu poți aplica o penalizare unui angajat în cazul în care nu ai menționat despre penalizări în Contractul de Muncă sau Fișa Postului. Astfel, deși ești șeful angajaților tăi, ar trebui să reții că nu ai putere decizională nelimitată, și că orice decizie trebuie să se bazeze pe un temei regulamentar.

Recomandare:
stabilește și implementează anticipat practici consistente pentru gestionarea provocărilor care ar putea să apară în procesul de gestiune a echipei. O abordare ideală ar fi gestiunea angajaților fără aplicarea pedepselor și a penalităților și a altor măsuri corective. Totuși, ar fi bine să te asiguri preventiv că ești asigurat cu instrumentele necesare pentru a gestiona eficient orice tip de situație.

5. Lipsa de transparență în stabilirea salariilor.

În unele cazuri, angajatorii nu au nici un sistem sau regulă de stabilire a salariilor. În asemenea cazuri salariile sunt stabilite individual și diferă de la caz la caz, fără un temei logic. Această abordare este una greșită și reprezintă un factor care contribuie la reducerea motivației unor angajați. Cu alte cuvinte, s-ar putea crea situația în care achiți prea mult unui angajat, și dimpotrivă, prea puțin altui angajat.

Recomandare:
stabilește un sistem de determinare a plăților salariale. Acest sistem se va baza pe o anumită logică de stabilire a salariilor, dar cel mai bine în baza indicatorilor de performanță. Totodată, acest sistem ar trebui să stabilească corelația dintre valoarea salariului și responsabilitățile postului. Astfel, cel mai curând, vei avea un salariu predeterminat pentru fiecare post.

6. Lipsa feedback-ului sau a unui mecanism eficient de oferire/recepționare feedback.

Angajații tăi nu vor crește în cazul în care nu vor primi feedback. În majoritatea cazurilor, în companiile în care nu se oferă feedback sau se oferă, dar cu întârziere, angajații sunt dezorientați, iar cu timpul, își pierd motivația. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că angajații nu cunosc care sunt direcțiile în care ar trebui să se dezvolte.

Recomandare:
Percepe feedback-ul ca o parte vitală a companiei tale. Implementează cultura feedback-ului și stabilește reguli de oferire feedback. O practică bună este oferirea feedback-ului pentru fiecare proces finalizat. Astfel, angajații care au lucrat la o anumită etapă vor ști ce au făcut bine și unde au greșit. Ulterior, acest lucru îi va ajuta să crească și să se dezvolte.

Evitând greșelile enumerate mai sus, cel mai curând, vei reuși să-ți păstrezi echipa implicată, motivată și orientată spre dezvoltare. Angajații care lucrează într-un mediu sănătos sunt predispuși să rămână în companie pentru o perioadă mai lungă. Totodată, acești angajați sunt mai productivi și pot influența pozitiv cifra de afaceri a companiei tale. Pe de altă parte, un management eficient al personalului contribuie pozitiv la reputația ta ca angajator.

Cauți oameni de încredere? Apelează-ne cu încredere Contacte.