ZILIERI – Cine sunt? Angajarea corectă, calcularea și achitarea salariilor

ZILIERI – Cine sunt? Angajarea corectă, calcularea și achitarea salariilor

25.05.2021

Din experiența noastră de lucru cu afacerile, îndeosebi cele din agricultură, de multe ori apar întrebări cine sunt zilierii, cum are loc angajarea lor, calcularea si achitarea salariilor si impozitelor aferente.
Astfel am decis ca să facem puțină claritate prin acest articol.

Zilieri – sunt lucrători necalificați ocazionali, care activează contra unei remunerări. Preponderent necesitatea acestor persoane apare în agricultură împreună cu începerea sezonului de însămânțare, creștere și recoltare.

Cum are loc angajarea?

Pentru a angaja un zilier nu este nevoie de a semna un contract individual de muncă, doar înțelegerea de comun acord a părtilor (zilier și angajator). Se pot angaja ca zilieri și persoane în vîrsta de 15 ani, doar cu acordul în scris al părinților sau al reprezentanților săi legali, dacă lucrările care le vor efectua nu le va afecta sănătatea, dezvoltarea, instruirea și pregătirea profesională.

Care este timpul efectiv de muncă reglementat?

Durata zilei de muncă nu poate depăși:

  • Pentru personele cu vîrsta de la 18 ani – 8 ore (ziua sau noaptea);
  • Pentru personele cu vîrsta de la 16 la 18 ani – 7 ore (ziua sau noaptea);
  • Pentru personele cu vîrsta de la 15 la 16 ani – 5 ore (ziua).

Un aspect importantant este că nu se poate angaja pe una și aceeasi persoană în calitate de zilier pe o durata mai mare de 90 de zile pe parcursul anului calendaristic. Angajarea zilierilor deasemenea presupune crearea condițiilor de muncă corespunzătoare cerințelor de Securitate și Sănătate în muncă, asigurarea cu utilaj și instrumente, documentație tehnică și alte mijloace necesare pentru desfăsurarea activității. Este obligatorie instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă, să oferi gratuit echipamentul individual de protecție, asta deja în funcție de natura și specificul activității desfășurate.

Care sunt obligațiunile zilierului?

Zilierul se obligă să semneze în Registrul de evidență după achitarea remunerațiilor convenite, să-și exercite activitatea convenită cu antreprenorul, să manifeste atitudine grijulie față de bunurile beneficiarului, să însușească și să respecte măsurile de securitate și protectie stabilite de antreprenor.
Fiecare zilier trebuie să fie înregistrat în Registrul de evidență extrasul din care se prezintă inspecției teritoriale de muncă pînă la data de 15 a fiecărei luni.

Care poate fi salariul zilierului?

Remunerarea pentru o zi de lucru se stabilește prin înțelegere cu angajatorul, dar nu poate fi mai mică decât cuantumul minim garantat al salariului pe o ora în sectorul real, care pentru anul 2021 este stabilit în mărime de 17,37 lei per ora (138.96 lei pentu 8 ore efectiv lucrate).Fiecare zilier trebuie să fie remunerat la sfîrșitul zilei de lucru înainte de semnarea în Registrul de evidență de către zilier și angajator. Remunerarea zilierilor se poate face și la diferite intervale de timp, doar cu acordul în scris al zilierului și angajatorului, de exemplu la sfîrșitul săptămânei de lucru. Dovada remunerației zilierului este semnatura aplicată în Registrul de evidență.

Vezi și: Cum poți câștiga prin externalizarea salarizării?

Care sunt impozitele aferente salariului achitat zilierilor?

În momentul achitării salariilor zilierilor din suma calculată se reține numai impozitul pe venit în mărime de 12% (16,67 lei pentru 8 ore lucrate) care urmează să fie transferat în bugetul teritorial de către angajator pînă pe data de 25 a lunii următoare lunii în care a avut loc achitarea. Din veniturile de zilier nu se rețin primile de asigurare de asistență medicală în forma de contribuție procentuală și nu se calculează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii. Salariul net minim asigurat pentru fiecare zi de 8 ore de lucru constituie 122,28 lei. *La data publicării articolului.

Care sunt datele statistice la nivel de țară?

În Republica Moldova conform datelor Statistice în munca sezonieră sunt încadrați circa 30% din populație, dintre care ccirca 70% în lucrări agricole. Conform unui studiu efectuat de către USAID domeniul de producere a fructelor are nevoie de cei mai mulți zilieri. Necesarul de zilieri numai pentru sectoarele de fructe, bacifere și struguri de masă constituie 7991,2 mii om/zile. Respectiv cele mai solicitante luni ale anului sunt iunie – septembrie, când au loc activități de recoltare a fructelor și strugurilor. Cele mai solicitante activități sau operațiuni tehnologice pentru sectorul de fructe sunt recoltarea, care necesită 25,5% din totalul de muncitori, și tăierea în uscat, pentru care ar fi necesar de implicat 22,8% din totalul de muncitori. Studiul mai arată, de asemenea, că pentru salarizarea muncitorilor implicați în activități ziliere în sectoarele de producere a fructelor, strugurilor și baciferilor ar fi necesar un fond de salarizare de circa 2,2 milioane de lei. Suma respectivă a fost calculată reieșind din sumele achitate în prezent de producători pentru lucrările zilierilor, care variază de la 200 la 350 de lei per zi în funcție de zonele de dezvoltare ale țării.

Pentru suport în evidența contabilă nu ezitați să ne contactați: Vezi pagina de contacte.