Rolul și importanța ONG-urilor - Organizații Necomerciale

Rolul și importanța ONG-urilor

26.04.2021

Un antreprenor poate efectua diverse activități, cu crearea locurilor de muncă nu doar cu companii comerciale ci și cu organizații non-comerciale, precum organizațiile non-guvernamentale sau asociații obștești. Conform Global Journal, momentan, la nivel mondial există mai mult de 10 milioane de organizații non-guvernamentale. Totodată, conform studiului realizat de către Charities Aid Foundation, numărul persoanelor care efectuează donații către ONG-uri va crește până la circa 2,5 miliarde de persoane către anul 2030. Aceste date denotă, de fapt, amploarea cu care se dezvoltă acest tip de organizații. În acest articol descriem importanța ONG-urilor pentru mediul de afaceri local, sursa de finanțare și modul de lucru a acestora.

Necesitatea înființării ONG-urilor

Creșterea numărului de ONG-uri și a puterii financiare pe care o au acestea sunt determinate în mare parte de impactul pe care îl au ONG-urile asupra vieții sociale și economice. Chiar dacă există ONG-uri cu activități foarte diverse, există un lucru comun pentru acestea: ONG-urile de obicei lucrează pentru un scop nobil, de aici rezultă că nu se concentrează pe obiective pe termen scurt și, prin urmare, se dedică problemelor pe termen lung precum, schimbările climatice, prevenirea epidemiilor, protejarea drepturilor omului, etc. Plus la aceasta, ONG-urile se bucură de un înalt nivel de încredere publică, ceea ce le oferă atractivitate în fața societăților comerciale. Această atractivitate se materializează în sponsorizări, colaborări și parteneriate dintre ONG și întreprinderi cu interes comercial. În continuare descriem care sunt principalele beneficii care determină acest interes din partea asociaților.

Sursele de finanțare a ONG-urilor

Odată ce ONG-urile sunt organizații non-profit, relevant ar fi de analizat aspectul finanțării acestora. Există mai multe surse de finanțare a acestor organizații, principalele dintre care le descriem în continuare.

 • Finanțare provenită din cotizațiile de membru sau asociat. Cotizațiile de membru reprezintă taxe achitate regulat de către membrii ONG-urilor prin care se recunoaște apartenența membrului la ONG-ul în cauză. Valoarea cotizațiilor, precum și frecvența depunerilor variază de la un ONG la altul.
 • Donațiile individuale reprezintă tipul de finanțare prin care o persoană fizică sau juridică transmite ONG-ului anumite bunuri sau resurse financiare. Această transmitere are loc într-un mod voluntar și este în linii generale ireversibilă.
 • 2% din impozitul pe venit direcționate către ONG reprezintă o practică prin care orice persoană fizică poate direcționa 2% din impozitul pe venit către un ONG. De obicei, această acțiune este efectuată la completarea declarației pe venit.
 • Sponsorizări obținute de la companii. Reprezintă finanțări provenite din sponsorizările făcute de diferite companii sub diferite forme. Drept forme a sponsorizării pot fi:
  a) forma bănească;
  b) oferire bunuri sau prestare servicii în mod gratuit, în contextul sponsorizării.
  Asemenea sponsorizări sunt efectuate în baza unui contract, iar marele avantaj pentru companiile care fac asemenea sponsorizări este scăderea din impozitul pe profit datorată sumelor sponsorizate.
 • Granturile reprezintă o formă de finanțare prin care statul sau alte organizații susțin ONG-urile. Deși presupun anumite dificultăți birocratice, granturile reprezintă surse eficiente pentru finanțarea proiectelor de amploare, proiecte care nu ar putea fi finanțate din resursele proprii ale ONG-ului. Un alt mare avantaj în cazul granturilor nerambursabile este faptul că ONG-ul nu trebuie să returneze finanțarea obținută, la fel, nu trebuie să achite nici o dobândă aferentă finanțării.

Informațiile raportate de către ONG   

Întrucât orice ONG are obligațiunea de a-și desfășura activitatea în condiții de maximă transparență, acesta este obligat să ofere în acces public informațiile financiare, prin raportarea către instituțiile statului. Dacă dispune și de platforme web, pentru a facilita accesul la informațiile publicate, ONG-urile publică rapoartele financiare pe propriile pagini web. Raportul financiar se prezentă de către ONG în decursul a cel mult 3 luni de la sfârșitul anului de gestiune, ca și restul entităților juridice înregistrate.

În majoritatea cazurilor de finanțare ONG-urile raportează sistematic cheltuielile aferente unui anumit proiect, către finanțatori. În linii generale finanțatorii solicită modele speciale de raportare, în dependență de aspectele pe care le consideră importante.

De regulă finanțatorii cer un raport anual, la un anumit interval de timp, după finisarea proiectului, dar des sunt întîlnite cazurile când se solicită rapoarte trimestriale, semestriale.
Deseori obținerea următoarei tranșe de finanțare este strict legată de primirea raportelor financiare aferente cheltuielilor anterioare.

DAD Accuntant pe lîngă servicii de contabilitate pentru ONG-uri, oferă și servicii de raportare financiară aferent proiectelor de investiții. Vezi detalii.

Rolul ONG-urilor în mediul de afaceri

Într-un mediu de afaceri misiunea de bază a ONG-urilor este generarea de practici bune, promovarea comportamentului etic și facilitarea unei dezvoltării economice sustenabile. Pe lângă aceasta, ONG-urile mai au și menirea de a promova / susține afacerile locale. În acest sens, colaborarea sau apartenența la un ONG generează anumite avantaje pentru companii. Iată care sunt principalele 3 avantaje de care poate beneficia compania ta colaborând cu un ONG:

Boost în încredere.
Multe companii suferă de lipsă de încredere. Aceasta poate fi generată de lipsa unei notorietății pronunțate sau de anumite stereotipuri. Totodată, ONG-urile fiind considerate organizații care respectă toate bunele practici se bucură, de obicei, de încredere din partea consumatorilor. În acest sens, ONG-urile cresc nivelul de credibilitate a partenerilor tăi comerciali, promovându-i pe aceștia drept parteneri de un înalt nivel de încredere, la fel cum este și ONG-ul propriu-zis.

Marketing.
Pe lângă încredere, companiile care colaborează cu ONG-uri devin mai atractive pentru consumatori. Colaborarea cu ONG-uri, de obicei, reprezintă un anumit nivel de responsabilitate socială, ceea ce reprezintă un instrument de marketing cu eficiență dovedită.

Expertiză și inovație.
De obicei, ONG-urile au o vastă experiență în soluționarea problemelor de dimensiuni mari sau cu o durată considerabilă. În acest sens, o colaborare cu un ONG oferă afacerii tale posibilitatea de a obține o experiență adițională în abordarea anumitor dificultăți.

ONG-urile au un rol important atât pentru latura socială, cât și pentru ce a economică. Îndeplinind funcții de gestionare, monitorizare și stimulare, acest organizații reprezintă parteneri de încredere și pentru companiile comerciale, oferindu-le un șir de beneficii.