Ce trebuie să știi dacă deschizi o afacere de Creditare Nebancară? -

Ce trebuie să știi dacă deschizi o afacere de Creditare Nebancară?

06.06.2020

Întreprinderile mici înfruntă greutăți de obicei atunci când încearcă să primească finanțare. Astfel încât, de multe ori, ele apelează la împrumuturi alternative – unde fondurile nu sunt furnizate de băncile tradiționale, ci de alte instituții financiare acreditate. Unul din exemple sunt Organizațiile de Creditare Nebancară.

Organizația de Creditare Nebancară este o societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, care desfășoară cu titlul profesional activități de creditare nebancară, cum ar fi: acordarea creditelor și leasingul financiar.Organizațiile de creditare nebancare pot acorda împrumuturi atât persoanelor fizice cât și juridice, pentru diferite scopuri, de la cheltuieli personale, până la finanțarea afacerii și cumpărarea unui imobil.


Companiile de creditare nebancară au fost create cu scopul de a îmbunătăți nivelul de trai al potențialor clienți. Astfel de serviciile acestora de multe ori pot beneficia și persoanele care nu au istorie creditare chiar favorabilă.

Principiile de activitate ale organizaţiilor de creditare nebancară sunt:


• asigurarea unei dezvoltări durabile în domeniul creditării nebancare;

• asigurarea transparenţei în activitatea de creditare nebancară;

• respectarea drepturilor clienţilor;

• respectarea normelor concurenţei loiale.


Republica Moldova cuprinde la moment peste 160 de Organizații de Creditare Nebancare active, potrivit datelor publicate de Comisia Națională a Pieței Financiare.

Din motiv că populația Republicii Moldova au început să se supraîndatoreze, statul a aplicat unele reforme organizațiilor nebancare, care au și influențat numărul companiilor.

În continuare vor fi prezentate câteva reforme:
• Capitalul social minim al organizației de creditare nebancară se stabilește în mărime de 1.000.000 mdl;
• Este în drept să atragă împrumuturi doar de la instituțiile financiare și de la investitorii calificați, iar împrumutul minim obținut poate fi 600.000 mdl, pe un termen de scadență de minim 3 ani.

Înregistrarea de stat privind constituirea organizației de creditare nebancară se efectuează cu avizul autorității de supraveghere. Important în conformitate cu legea și cu actele normative ale autorității de supraveghere. În momentul înregistrării de stat organizația primește inițialele O.C.N. (Organizație Creditară Nebancară). Ulterior organizația obține avizul privind înregistrarea companiei, cu înscrierea în registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare.

  • Pentru a obține aviz, organizația de creditare nebancară depune la autoritatea de supraveghere o cerere. Totodată anexează unui set de documente confirmative solicitate, semnate de persoana împuternicită să reprezinte organizația de creditare nebancară în procesul înregistrării.
  • Organizația de creditare nebancară este în drept să desfășoare activități de creditare nebancară doar după înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate.
  • Totodată serviciile de creditare nebancare sunt scutite de TVA.

Organizațile de Creditare Nebancare au atras atenția în industria financiară datorită capacității lor de a fi mai aproape de client. Organizațiile de Creditare Nebancară satisfac necesitățile chiar și micilor întreprinderi, care nu pot contracta un credit de la bancă.