Înregistrarea dispozitivului de casă și control MCC - DAD Accountant

Înregistrarea dispozitivului de casă și control MCC

08.11.2021

La inițierea unei activități antreprenoriale care presupune încasarea sumelor bănești preponderent de la persoane fizice, este obligatoriu să procurați și înregistrați un dispozitiv de casă și control sau cum se mai zice aparat de casă.

Echipamentele de casă și de control includ următoarele elemente: mașinile de casă și de control cu memorie fiscală, imprimantele fiscale, platformele hardware, programe și/sau aplicații software, dispozitive electronice (de tip terminal de plată în numerar, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, precum şi altele ce dispun de un program de aplicaţie dedicat şi identificabil).

Mașina de casă și de control trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele funcții esențiale:

 • conservarea datelor prin acumulări progresive;
 • imprimarea şi emiterea de: bonuri de casă, benzi de control, rapoarte fiscale de închidere zilnică, rapoarte fiscale periodice;
 • imprimarea, memorarea și emiterea electronică de: bonuri de casă, rapoarte fiscale de închidere zilnică, benzi de control electronice, rapoarte de sinteză și rapoarte memorie fiscală;
 • înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteză cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnică și a oricăror modificări de parametri care afectează interpretarea datelor stocate și evenimente care afectează continuitatea înregistrării datelor;
 • blocarea automată a funcționării mașinii de casă și de control cînd sunt inactive oricare din dispozitivele controlate de modulul fiscal, sau cînd sunt îndeplinite condițiile de blocare stabilite prin procedura de monitorizare și supraveghere a acestora;
 • asigurarea continuității funcționării și înregistrării  datelor, coerenței structurii de date și a documentelor emise, precum și asigurarea procedurilor de recuperare din stări de eroare generate de manipulări greșite sau de erori de sistem;
 • asigurarea autenticității și non-repudierea transmiterii și păstrării informațiilor financiare gestionate de mașina de casă și de control prin mijloace criptografice.
Important! Neînregistrarea prin MCC a unei operaţiuni economice şi neeliberarea bonului de casă consumatorului (duce la sancțiune drastică a comerciantului prin amendă).

Citește și: Business card: cum îl utilizează afacerile

Clasificarea, formele echipamentelor de casă și control

În funcție de plasare echipamentele de casă și de control se împart în portative şi staţionare. Echipamentele de casă și de control portative sunt cu alimentare de la o sursă autonomă aparte sau încorporată (acumulator sau baterie) şi de la reţeaua electrică printr-un adaptor special.

 În funcție de posibilităţile  funcţionale  echipamentele  de  casă și de control se împart în autonome şi de sistemă. Echipamentele de casă și de control autonome sunt destinate pentru exploatarea de sine stătător. Echipamentele de casă și de control de sistemă sunt destinate pentru exploatare atât autonomă, cât şi/sau în componenţa sistemelor electronice de control.

În funcție de sfera de utilizare echipamentele de casă și de control, acestea se împart în universale şi specializate. Echipamentele de casă și de control universale sunt destinate pentru exploatarea la întreprinderile comerciale şi prestării serviciilor condiţiile de funcţionare ale cărora nu necesită schimbarea algoritmilor de lucru ale echipamentelor de casă și de control. Echipamentele de casă și de control specializate sunt destinate pentru exploatarea în întreprinderile sferei prestării serviciilor, particularităţile tehnologice de funcţionare a cărora necesită aplicarea unor algoritmi specializaţi de lucru ai echipamentelor de casă și de control pentru înregistrarea şi transmiterea informaţiei.

Apoi urmează procedura obligatorie de înregistrare a aparatului de casă la Inspectoratul Fiscal Teritorial de Stat, ce se realizează în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control (elaborat întru executarea pct.3 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28.04.98 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”).

Pentru înregistrarea dispozitivului de casă și control la Inspectroratul Fiscal de Stat aveți nevoie de:

 • Aparatul de casă (MCC);
 • Cererea îndeplinită pentru înregistrarea (MCC);
 • Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
 • Copia licenței sau autorizației, a profilului de activitate a întreprinderii;
 • Contractul la deservirea tehnică a MCC în două exemplare confirmat cu stampilă umedă a organizației consumator;
 • Copia facturii fiscale la procurarea MCC;
 • Registrul MCC (cusut, numerotat și îndeplinit cu datele juridice ale întreprinderii);
 • Registrul tehnic al MCC (cusut, numerotat și îndeplinit cu datele juridice ale întreprinderii);
 • Copia paginii a pașaportului MCC, unde este indicat numărul și ștampila;
 • Adresa amplasării MCC, trebuie să fie înregistrată la Inspectoratul Fiscal;
 • De verificat la Inspectoratul Fiscal Teritorial, dacă întreprinderea are datorii.