Contabilitatea în agricultură - necesitate de automatizare și digitalizare

Contabilitatea în agricultură – necesitate de automatizare și digitalizare

01.06.2021

Conform Declarației de la Clork, digitalizarea afacerilor agricole poate contribui semnificativ la creșterea nivelului de viață în mediul rural. Acest lucru este determinat de faptul că digitalizarea și automatizarea anumitor procese printre care și evidența contabilă permite atingerea noilor indicatori de performanță, iar în consecință:

  • creșterea și extinderea afacerilor din domeniu;
  • crearea de noi locuri de muncă;
  • atragerea investitorilor;
  • promovarea domeniului agriculturii ca domeniu de afaceri atractiv.

Astfel, utilizarea tehnologiilor digitale și automatizarea proceselor ar trebui să devină un obiectiv prioritar pentru companiile locale care activează în acest sector. Totodată, momentan sectorul agricol reprezintă unul dintre sectoarele cu practic cel mai mic grad de automatizare și digitalizare. În acest articol descriem care sunt principalii factori care determină acest impas la capitolul modernizării și acum acești factori pot fi depășiți prin valorificarea implimentării diferitor instrumente menite să ușureze mersul lucrurilor.

Agricultură: un specific de afaceri diferit

Precum am menționat, domeniul agriculturii rămâne a fi unul digitalizat într-o măsură foarte modestă, acest lucru fiind determinat de influența mai multor factori:

  • majoritatea afacerilor agricole se dezvoltă exclusiv în mediul rural, ceea ce crează un deficit de specialiști calificați care ar putea implementa automatizarea;
  • o mare parte din managerii acestor afaceri din mediul rural nu sunt familiarizați cu automatizarea proceselor (inclusiv celor contabile). Totodată, acești manageri de afaceri nu văd cum ar putea valorifica aceste avantajele sau nu le văd ca prioritare;
  • afacerile din agricultură își concentrează atenția preponderent pe procesul operațional.

În vederea celor descrise mai sus, proprietarii afacerilor agricole preferă să angajeze un contabil, sau câțiva contabili, ceea ce determină cheltuieli mai mari și pierderi de eficiență și structurare a informației. Deși automatizarea proceselor din contabilitate sau externalizarea evidenței contabile către e companie specializată, permite în perspectivă de lungă durată, reducerea anumitor cheltuieli, mulți antreprenori din agricultură consideră investiția în automatizări este una costisitoare și puțin relevantă pentru propria afacere.

Totodată, precum am menționat, o bună parte din companiile din agricultură preponderent din mediul rural în prezent se confruntă cu deficitul contabililor profesioniști, disponibili să preia contabilitatea companiilor mici sau a gospodăriilor țărănești. În acest sens, apare o necesitate pronunțată atât de digitalizare a contabilității, cât și de externalizare a acesteia. Cu toate acestea, necesitatea dată este acoperită de anumiți factori care creează obstacole pentru procesul de automatizare a contabilității în agricultură. În continuare descriem cei mai importanți dintre acești factori.

Lipsa resurselor financiare disponibile pentru a fi investite în softuri și automatizări

Condițiile climaterice instabile reprezintă cea mai mare sursă de risc pentru companiile din agricultură. În acest sens, companiile din domeniu alocă resurse în 2 direcții:

  1. pentru a moderniza procesul de producere (procurare tehnică performantă, etc. );
  2. pentru a acoperi pierderile din urma pagubelor, influențate de condițiile climaterice.

Astfel, o mare parte din resursele financiare disponibile a întreprinderilor din acest domeniu sunt îndreptate spre gestiunea / acoperirea riscurilor, iar cealaltă parte considerabilă – în asigurarea procesului operațional.

Și doar un număr mic de întreprinderi agricole valorifică avantajele și beneficiile automatizării, de aceea, iau decizii în favoarea necesităților imediate care au aport direct la profit.
În primul rând, implementarea softurilor de automatizare permite reducerea unor cheltuieli precum: cheltuieli de salarizare, arendă, costuri variabile aferente sarcinilor repetitive, etc.
În al doilea rând, poate fi redus impactul factorului uman și riscul de eroare în sarcinile zilnice.
În al treilea rând, softurile de automatizare oferă un sistem flexibil dar și transparent de raportare. Astfel, există posibilitatea monitorizării și gestionării activității întreprinderii agricole în timp real.

Citește și: ZILIERI – Cine sunt? Angajarea corectă, calcularea și achitarea salariilor

Vârsta managerilor afacerilor agricole – factor ce determină nivelul scăzut de digitalizare și automatizare

Întrucât managerii afacerilor agricole, în mare parte sunt persoane de vârstă înaintată, aceștia se orientează mai mult spre procesele tradiționale, care le sunt deja cunoscute de ani de zile. Astfel, o bună parte din companiile din agricultură rămân la opțiunea contabilității tradiționale, unde este angajat un contabil-șef, care răspunde de toată evidența contabilă sau sunt scenarii unde acest contabil-șef are un ajutor contabil.

De fapt suntem convinși, precum am menționat mai sus, companiile agricole nu reprezintă o excepție și, la fel, au nevoie de digitalizare a proceselor și a contabilității. Totodată, diferența de abordări și viziuni determinată de diferența de vârstă determină, în mare măsură, gradul mic de digitalizare a afacerilor în agricultură.

Tinerii antreprenori în agricultură  – predispuși să automatizeze și să externalizeze

În prezent domeniul agriculturii este unul destul de atractiv și pentru tinerii antreprenori. Având viziuni și strategii diferite, aceștia tind să dețină în timp real toată informația despre afacerea proprie într-un mod structurat și transparent. Anume acest segment de antreprenori din agricultură fac diferența și pun accent pe automatizare și externalizare.

Automatizarea le permite acestor antreprenori să câștige 2 resurse vitale pentru o afacere de succes: timp și bani. Totodată, automatizându-și procesele, managerii afacerilor din agricultură oferă fiabilitate, cresc nivelul de transparență și reduc numărul erorilor. Este necesar de menționat că aceste aspecte oferă nu doar avantaje competitive și de eficiență, dar, totodată, fac compania mai atractivă în ceea ce privește obținerea de granturi, subvenții.

Deși digitalizarea sectorului agricol presupune numeroase beneficii pentru afacerile din acest sector, încă există bariere considerabile în a digitaliza acest domeniu. Aceste bariere sunt determinate de caracterul tradițional pe care îl păstrează aceste afaceri în ceea ce privește contabilitatea, gestiunea riscurilor, monitorizarea și controlul.

Pentru servicii externalizate de contabilitate a afacerii din agricultură, nu ezita să ne contactezi. Vezi pagina de contacte.