Care sunt genurile de activitate licențiate din Republica Moldova

Care sunt genurile de activitate licențiate din Republica Moldova

23.08.2022

Ți-am spus nu demult despre actele de care ai nevoie atunci când desfășori o activitate antreprenorială. Printre documente se număra și licența. Uite că de licență nu ai nevoie mereu, ci doar atunci când practici anumite genuri de activitate licențiate. Află care sunt acestea și în ce constă procedura de licențiere.

Ce este o licență?

Licența este un act permisiv, care îți oferă dreptul să desfășori un anumit gen de activitate. Acest document include următoarele informații:

  • denumirea autorității de licențiere;
  • seria, numărul și data eliberării sau a prelungirii licenței;
  • în cazul persoanelor juridice, denumirea, forma juridică de organizare și adresa juridică, iar în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele și adresa;
  • data adoptării deciziei de înregistrare a întreprinderii sau a organizației, IDNO-ul întreprinderii sau al organizației ori seria și numărul buletinului de identitate, IDNP-ul persoanei fizice;
  • genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare se eliberează licența;
  • termenul de valabilitate a licenței;
  • semnătura conducătorului autorității de licențiere sau a adjunctului acestuia autentificată prin aplicarea ștampilei acestei autorități.

Licența prevede anumite condiții în care să activezi și are un termen de valabilitate, după care va trebui să soliciți prelungirea licenței. Termenul de valabilitate diferă de la caz la caz și depinde de domeniul în care activezi.

După cum ți-am spus, în Republica Moldova nu orice gen de activitate este supus reglementării prin licențiere. Astfel, vei avea nevoie de o licență numai dacă intenționezi să desfășori un gen de activitate care fie implică utilizarea resurselor limitate ale statului, fie serviciile pe care le prestezi sau bunurile pe care le produci sau le vinzi prezintă un pericol sporit și supravegherea eficientă a activității în cauză necesită stabilirea unor condiții și a unor cerințe speciale de activitate.

Ce genuri de activitate sunt supuse reglementării prin licențiere

Nr. crt.Actul permisivAutoritatea emitentăAlte autorități/entități implicate
1  Licență pentru activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase; funcționarea caselor de amanetAgenția Servicii Publice  Inspectoratul pentru Protecția Mediului
2Licență pentru importul și păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea și comercializarea angro a producției alcoolice și/sau a berii importateAgenția Servicii Publice  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
3Licență pentru fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producției alcoolice, cu excepția vinului, produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei și vinului nr. 57/2006, și/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii și a producției alcoolice, cu excepția vinului, produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei și vinului nr. 57/2006, produse de producătorii autohtoniAgenția Servicii Publice  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  
Serviciul Fiscal de Stat  
Inspectoratul pentru Protecția Mediului
4Licență pentru importul produselor din tutun; importul și/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea produselor din tutun și/sau comercializarea angro a produselor din tutun și a tutunului fermentatAgenția Servicii Publice  
5Licență pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum și exportul resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii și acumulatori uzați, inclusiv în stare prelucratăAgenția Servicii Publice  Inspectoratul pentru Protecția Mediului
Autoritățile administrației publice locale
6Licență pentru producerea, asamblarea, importul și/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor și munițiilor cu destinație civilă și repararea armelor cu destinație civilăAgenția Servicii Publice  Ministerul Afacerilor Interne  
7Licență pentru producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive și/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civilAgenția Servicii Publice  
8Licență pentru producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice și/sau prestarea serviciului „Spectacole pirotehnice și focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinație profesionalăAgenția Servicii Publice  Agenția pentru Supraveghere Tehnică  
Ministerul Afacerilor Interne
9Licență pentru activitatea magazinelor duty-free în aeroport, la bordul aeronavelorAgenția Servicii Publice  Serviciul Vamal
91Licență pentru activitatea magazinelor duty-free în port, la bordul navelorAgenția Servicii Publice  Serviciul Vamal
92Licență pentru activitatea barurilor și restaurantelor duty-free la bordul naveiAgenția Servicii Publice  Serviciul Vamal
10Licență pentru activitatea de broker vamalAgenția Servicii Publice  Serviciul Vamal
11 Licență pentru activitatea de protecție a informației: importul, exportul, proiectarea, producerea și comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației (cu excepția activității desfășurate de autoritățile publice învestite cu acest drept prin lege); și/sau  prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației (cu excepția activității de protecție a secretului de stat); și/sau prestarea serviciilor în domeniul protecției tehnice a informației (cu excepția activității de protecție a secretului de stat)Agenția Servicii Publice  Serviciul de Informații și Securitate
12Licență pentru activitate de întreținere a cazinoului  Agenția Servicii Publice  Ministerul Afacerilor Interne
Autoritățile administrației publice locale
13Licență pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetățenilor în țară și/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenților în programe de schimb educațional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în câmpul muncii pentru o perioadă determinată de timp, în perioada vacanței de varăAgenția Servicii Publice  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
131Licență pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și rambursare a valorii acestora Agenția Servicii Publice   
14Licență pentru activitatea farmaceuticăAgenția Medicamentului și Dispozitivelor MedicaleAgenția Servicii Publice
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor  
Autoritățile administrației  publice locale
15Licență pentru activitatea băncilorBanca Națională a MoldoveiAgenția Servicii Publice
Ministerul Afacerilor Interne
Serviciul Fiscal de Stat
16Licență pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (a unităților de schimb valutar, altele decât băncile)Banca Națională a MoldoveiAgenția Servicii Publice
Ministerul Afacerilor Interne
Serviciul Fiscal de Stat
17Licență pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poștaleBanca Națională a MoldoveiAgenția Servicii Publice
18Licență pentru activitatea de emitere a monedei electronice de către societățile emitente de monedă electronicăBanca Națională a MoldoveiAgenția Servicii Publice
19Licență pentru activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare și/sau de reasigurareComisia Națională a Pieței FinanciareAgenția Servicii Publice
20Licență pentru activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensiiComisia Națională a Pieței FinanciareAgenția Servicii Publice
Banca Națională a  Moldovei
21Licență pentru activitatea asociațiilor de economii și împrumutComisia Națională a Pieței FinanciareAgenția Servicii Publice
22Licență pentru activitatea pe piața de capital: societate de investiții, operator pe piața de capital, societate de administrare fiduciară a investițiilorComisia Națională a Pieței FinanciareAgenția Servicii Publice  
Banca Națională a Moldovei
23Licență pentru activitatea biroului istoriilor de creditComisia Națională a Pieței FinanciareAgenția Servicii Publice
24Licență pentru importul și comercializarea cu ridicata și/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei și/sau a gazului lichefiat la stațiile de alimentareAgenția Națională pentru Reglementare în EnergeticăAgenția Servicii Publice
Organismele de expertiză acreditate în domeniul securității industriale
Agenția de Mediu
Ministerul Afacerilor Interne
25Licență pentru producerea energiei electrice; operarea pieței energiei electrice; transportul energiei electrice; conducerea centralizată a sistemului electroenergetic; distribuția energiei electrice; furnizarea energiei electriceAgenția Națională pentru Reglementare în EnergeticăAgenția Servicii Publice
Agenția de Mediu
Ministerul Afacerilor Interne
26Licență pentru producerea gazelor naturale; transportul gazelor naturale; distribuția gazelor naturale; stocarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentareAgenția Națională pentru Reglementare în EnergeticăAgenția Servicii Publice
Organismele de expertiză acreditate în domeniul securității industriale
Agenția de Mediu
Ministerul Afacerilor Interne
27Licență pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraș și, după caz, sat, comunăAgenția Națională pentru Reglementare în EnergeticăAgenția Servicii Publice
Agenția de Mediu
Institutul Național de Metrologie
28Licență pentru activitatea de producere, distribuție și furnizare a energiei termiceAgenția Națională pentru Reglementare în EnergeticăAgenția Servicii Publice
Organismele de expertiză acreditate în domeniul securității industriale
Agenția de Mediu
Ministerul Afacerilor Interne
29Licență pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile; producerea energiei termice din surse regenerabile; producerea biogazului ce urmează a fi livrat în rețelele de gaze naturale; producerea biocarburantului care urmează a fi procurat de importatorii de produse petroliere principaleAgenția Națională pentru Reglementare în EnergeticăAgenția Servicii Publice
Organismele de expertiză acreditate în domeniul securității industriale  
30Licență pentru utilizarea canalelor sau frecvențelor radio și/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electroniceAgenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia InformațieiAgenția Servicii Publice
Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
31Licență pentru activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră și/sau prin orice alte mijloace de telecomunicații decât cele radioelectrice terestreConsiliul Coordonator al AudiovizualuluiAgenția Servicii Publice

Citește și: Genuri de activitate antreprenorială

genuri-de-activitate-licențiate_DAD-Accountant-2

În ce constă procedura de licențiere

Ca să ți se elibereze licența, trebuie să depui la autoritatea emitentă o cerere în care să menționezi:

a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO-ul întreprinderii sau al organizației ori numele, prenumele, adresa și IDNP-ul persoanei fizice ce practică activitatea de întreprinzător;

b) genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare solicitantul de licență intenționează să obțină licență ori să o prelungească;

c) declarația pe propria răspundere a solicitantului de licență privind asumarea respectării condițiilor de licențiere la desfășurarea genului de activitate pentru care se solicită licență și privind autenticitatea documentelor prezentate;

d) lista documentelor care se anexează la cererea (declarația) de eliberare/prelungire a licenței.

La această cerere, vei anexa documentele suplimentare în conformitate cu prevederile actelor legislative ce reglementează activitatea licențiată pentru care se solicită licența.

Pentru mai multe informații referitoare la deschiderea unei companii, selectarea genurile de activitate și setarea ulterioară a proceselor operaționale și contabile, contactează-ne.

genuri-de-activitate-licențiate_DAD-Accountant-3