Transportul în Republica Moldova. Probleme operaționale DAD Accountant

Transportul în Republica Moldova. Probleme operaționale

05.06.2020

Acest articol are drept scop de a vă informa despre transport și logistică. Aici vom prezenta esența afacerii în domeniul transportului și vom prezenta din cele mai bune practici probleme care pot apărea și desigur soluțiile.

DEFINIREA INDUSTRIEI

Transportul este un sector fundamental al economiei și foarte important pentru aceasta, întrucât cuprinde o rețea complexă de întreprinderi private și publice care furnizează bunuri și servicii pentru cetățeni.

Prestarea serviciilor de transport și expediție – sunt deservirea de transport și expediție ca activitate de producție, care constă în organizarea transportării mărfurilor, asigurarea expedierii și primirii lor, executarea sau organizarea executării altor operațiuni aferente tuturor etapelor de transportare.

PROBLEME OPERAȚIONALE ?

PROBLEMA DEFINIRII COMENZII

Această problemă este mereu cauzată de neprofesionalismul angajaților ce răspund pentru logistica transportului. Deseori din omiterea sau evitarea unor puncte, care necesită mai multă atenție sau un calcul exact, au loc rețineri de marfă, acest fapt poate conduce compania la cheltuieli adiționale.

Ca soluții pentru această problemă putem propune:

  • Înțelegerea cu clientul din timp și stabilirea unei date concrete de aprovizionare;
  • Angajarea unui manager logist, care să gestioneze corect departamentul de logistică, să calculeze cât mai exact timpul necesar șoferului pentru drum, diminuând astfel reținerile ce pot fi și asigurând o expediție fără probleme.

RISCUL ÎNALT DE FRAUDĂ DIN PARTEA ȘOFERULUI

Unul din riscurile cele mai întâlnite des este frauda din partea șoferului. Deseori șoferul poate purcede la furtul din marfa ce trebuie să o expedieze, sau a combustibilului automobilului, astfel creând companiei situații neplăcute și cheltuieli adiționale.

Ca soluții pentru această problemă putem propune:

  • Instalarea aparatelor moderne de control pentru remorcă, care va avea drept scop calcularea exactă a combustibilului consumat și cel care lipsește.
  • Angajarea persoanelor de încredere, care nu vor comite asftfel de fraude.

SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Este important să nu uităm că securitatea neadecvată și sănătatea precară la locul de muncă presupun cheltuieli. Mai mult, studiile de caz relevă faptul că buna gestionare a SSM într-o companie este corelată cu o îmbunătățire a performanței și a rentabilităţii. Toți au de pierdut dacă este neglijat domeniul SSM: de la lucrătorii individuali până la sistemele naționale de sănătate. De aceea o gestionare corectă a sănătății și securității în muncă este necesară în cadrul companiilor.

Conform normelor legale, șoferul trebuie să respecte unele reguli sau cerințe impuse de companie pentru ca procesul de expediere, aprovizionare, etc să fie fără accidente.

Ca soluție pentru această problemă putem propune:

• Angajarea sau contractarea unui specialist ce se va ocupa de sănătatea și securitatea în muncă.

TAXE ȘI TVA

Transportul mărfurilor în străinătate poate aduce uneori costuri suplimentare neașteptate atunci când articolele sunt supuse taxelor vamale. Taxele vamale sunt de regulă plătite de către destinatar, cu excepția cazului în care a fost convenit altfel cu expeditorul. Suma de bani care trebuie achitată depinde de datele furnizate în declarația vamală, documentele justificative sau informațiile suplimentare care pot fi solicitate de către ofițerii vamali. Este important să păstrați factura pentru mărfurile cumpărate, pentru că servește pentru declarația oficială a valorii mărfurilor.

Taxele de expediere sunt diferite, depind de zona în care sunt transportate, de aceea mereu trebuie să fiți atenți. Companiile ce se ocupă de expedierea mărfurilor trebuie să achite impozitul rutier, autorizația pentru camion și remorcă, asigurarea CASCO, RCA, CMR.
Ce ține de TVA, serviciile de expediere a mărfurilor sunt scutite, în conformitate cu art. 104 lit. a) din Codul fiscal, toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri sunt scutite de TVA cu drept de deducere.