Nu cunoastem limite în complexitatea provocărilor afacerilor Dumneavoastră. DAD Accountant oferă soluții pentru rezultate durabile. Punem accent pe crearea unor relații apropiate cu clienții nostri.Servicii:

1. Raportare prin indicatori de performanță

Oferim atît rapoarte, cît și modele de performanță financiară pentru a obține o imagine fidelă asupra performanței actuale și o viziune clară asupra dezvoltării în viitor.

2. Bugetări și prognoze

Oferim modele și asistență în bugetare și prognozare optimă pentru activitatea dumneavoastră.

3. Raportare Financiară

Echipa Departamentului de Consultanță Financiară oferă asistența în întocmirea Situațiilor Financiare, precum și elaborează Situații Financiare conform Standardelor Naționale de Contabilitate, și Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.